Yükseköğretim Kurulu Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS): Başvurular

Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomaların denklik işlemlerinde uyulacak usul ve esasları belirleyen Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği uyarınca Merkezimiz tarafından sınav yapılacak alanlarda sınava başvurular, 2013 Mart ayı içinde olacaktır. Başvurulara ilişkin ayrıntılı bilgi önümüzdeki günlerde ÖSYM’nin ÖSYM:::T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi internet sayfasında yayımlanacaktır.

Adaylara duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Kaynak: ÖSYM