Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde son 9 yılda görev yapan 510 bürokrat çeşitli gerekçelerle görevden alınırken mahkeme kararıyla görevine geri dönen bürokratların sayısı 145 oldu.

Bakanlıkta görevden alınan ortalama her 4 bürokrattan biri mahkeme kararıyla geri döndü.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun soru önergesini yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, bakanlıkta yapılan bürokrat görevden almalarının bilançosunu gözler önüne serdi. Bayraktar’ın verdiği bilgiye göre, bakanlığın merkez teşkilatında AKP iktidara geldikten sonra 2003 yılında 54, 2004 yılında 62, 2005 yılında 41 bürokrat görevinden alındı.

2006, 2007 ve 2008 yıllarında 27’şer bürokratın işine son verilirken 2010 yılında 34 bürokrat gönderildi. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın kapatılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kurulmasıyla birlikte teşkilat yapısı değişen bakanlıkta 2011 yılında 139 bürokrat görevden alındı. 2012 yılı içinde de 11 bürokratın işine son verildi. Buna göre bakanlığın merkez teşkilatında AKP döneminde toplam 449 bürokrat görevden alındı. Bakanlığı bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İller Bankası AŞ bünyesinde görev yapan 61 bürokrat gönderildi.

Böylece bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarından 9 yıl içinde toplamda 510 bürokrat görevinden alındı. AKP döneminde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gönderilen 510 bürokrattan merkez teşkilatlarda 111’i, taşra teşkilatlarındaysa 34 bürokrat mahkeme kararıyla görevine geri döndü. Başka bir deyişle merkez teşkilatta gönderilen her 4 bürokrattan biri, taşra teşkilatındaysa tasfiye edilen 2 bürokrattan biri mahkeme kararıyla geri döndü.

Kaynak: Cumhuriyet