Aşağıdaki kararlar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşavirliğinin internet sitesinden alınmıştır.
GÖREVDE YÜKSELME KARARI

1999'DAKİ İSTİSNAİ DÜZENLEMEDEN SADECE FİİLEN GÖREVDE OLANLAR YARARLANABİLİR

Kastamonu Devrek İlçe Tapu Sicil Müdürlüğü'nde çalışan bir bilgisayar işletmeni görevde yükselme eğitim ve sınavına katılmak için başvuru yapmış ancak bu başvurusuı reddedilmiştir.

Başvurulan müdür yardımcılığı için 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olma şartı aranmıştır. Ancak davacı 2 yıllık öğrenim mezunudur. Davacı, görevde yükselme yönetmeliğinin, 1999 yılında 2 yıllık öğrenim mezunu olanların 4 yıllık kabul edileceğine dair hükmüne atıfla başvurusunun kabul edilmesi gerektiğini belirtmiştir.

İdare ise, kişinin 1999 yılındaki özel düzenlemeden yararlanabilmesi için, o tarihte görevde bulunması gerektiğini belirtmiş ve savunmasını bu şekilde yapmıştır. Mahkeme, yönetmelikteki hüküm gereğince idareyi haklı bulmuştur.

DİSİPLİN CEZASI

MÜDÜRE, "BEN SENİ TAKMIYORUM" DİYEN MÜDÜR YARDIMCISINA AYLIKTAN KESME CEZASI

İstanbul'da yaşanan bir olayda, bir müdür yardımcısı personelin önünde müdürle tartışmış ve ertesi gün işe gelmemiştir. Müdür yardımcının "ben seni takmıyorum" dediği yapılan soruşturmada tanık beyanalarıyla sabit olmuştur. Personele "aylıktan kesme cezası" verilmiştir. Mahkeme yapılan soruşturmada yer alan tanık beyanları ve tutanaklara bakarak, aylıktan kesme cezasının iptali için davada, davacıyı değil idareyi haklı bulmuştur.

Davacı, müdürün kendisine telefon görüşmesinde hakaret ettiğini ileri sürmüş ise de, mahkeme söz konusu fiillerin olaydan sonra olduğundan ve dava ile ilgisi olmadığından davada dikkate almamıştır.

Tapu Tetkik Memuru olarak görev yapan kişi 10.12.2010 tarih ve 6083 sayılı Kanunla yapılan yasal düzenleme sonrasında Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanmıştır. Ancak aynı kurumda, 02.06.2011 tarihli ve 632 sayılı KHK ile Sözleşmeli Tapu Arşiv Uzmanları, uzman kadrosuna atanmıştır. Davacı kişi, kendisinin de uzman kadrosuna atanmasından bahisle dava açmıştır. Ancak mahkeme idare lehine karar vermiştir.Kaynak: memurlar.net