Partiler yeni anayasa için idari bölüme ilişkin önerilerini sundu AK Parti'nin teklifinde memur yerine "çalışan" ifadesi yer aldı.
AK Parti, yeni anayasanın "idare ve kamu hizmetleri" ile ilgili bölümünde çarpıcı öneriler yaptı. AK Parti, "memur" yerine sözleşmeli personel çalıştırılmasının yolunu açacak "çalışan" ifadesini kullanırken, savaşta, başkomutanın "Genelkurmay Başkanı" değil, Başkan olması önerisini getirdi. Partiler, idare bölümüne ilişkin önerilerini Meclis Başkanlığına sunarken, AK Parti'nin önerileri şöyle oldu:

* AK Parti'nin teklifinde merkezi yönetimin, yerel yönetimler üzerinde "idarî vesayet yetkisine sahip" olduğuna ilişkin hüküm kaldırıldı

* AK Parti kamu personel sistemini baştan sona değiştirip "memuriyeti" kaldıracak bir öneri getirdi. Memur yerine çalışan" ifadesi kullanıldı. Böylece kamuda sözleşmeli personel dönemine geçilecek. Kamu hizmetlerinin hizmet alımı yoluyla karşılanması da mümkün olacak. Çalışanların nitelikleri, istihdam tipleri de kanunla belirlenecek.

* Mevcut Anayasa "Askerî hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalarda" kanunlara uygun olmayan emir verilmesi ve bunun yerine getirilmesini suç olmaktan çıkartıyordu. Bu düzenleme maddeden çıkartıldı.

* Harp Akademileri ile Polis Akademisi'nin kendi kanunlarına göre eğitim vermesini sağlayan hüküm anayasadan çıkartıldı.

* Yüksek Askeri Şûra kararlarını yargı denetimine kapatan düzenleme tamamen kaldırıldı.

YÖK VE RTÜK

YÖK anayasal kurum olmaktan çıkartılırken, rektörlerin cumhurbaşkanı tarafından atanmasına da yer verilmedi. RTÜK, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu, anayasal kurum olmaktan çıkartıldı. Müsteşar, vali ve genel müdürler Başkanla birlikte gelip gidecek.

Kaynak: Sabah