Bulunan 1 den 2 - Toplam 2

Sivil Toplum Kuruluşları YÖK Yasa Taslağını Değerlendirdi

Genel Güncel Olaylar Forumunda Sivil Toplum Kuruluşları YÖK Yasa Taslağını Değerlendirdi Konusunu İncelemektesiniz

Yeni YÖK taslağına şimdiye kadar, 10 Sivil Toplum Kuruluşu (STK) pek çok konuda öneri sundu. ...


 1. #1
  Akademikpersonel.org
  Üyelik Tarihi
  09-2010
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  17.053

  Sivil Toplum Kuruluşları YÖK Yasa Taslağını Değerlendirdi  Yeni YÖK taslağına şimdiye kadar, 10 Sivil Toplum Kuruluşu (STK) pek çok konuda öneri sundu.


  Uluslararası Üniversiteler Konseyi, üniversite rektörlerinden oluşturulacak rektörler kurulunun sayısının çokluğu nedeniyle verimli olamayacağı, bu rektörler arasından seçilecek 7 kişilik bir temsilciler kurulu ile yapılacak toplantıların daha verimli olacağına dikkati çekti. Yedi kişilik kurulun da köklü, yeni kurulmuş, araştırma ağırlıklı, vakıf, özel gibi sınıflara ayrılmış üniversiteleri temsil edecek üyelerden seçilmesi gerektiğini belirten konsey, üniversitelerin problemlerinin ve çözüm arayışlarının farklılıkları nedeniyle böyle bir kurulun daha yararlı olacağını vurguladı.

  Konsey, tasarının “Yeni kurulan vakıf üniversitelerinde ilk rektör atamasında, rektör kadrosunun teklifi yapan vakıf üniversitesinde bulunma şartı aranmaz” cümlesinin ilave edilmesi gerektiğini, bununla yeni kurulan üniversitenin yapılanma çalışmasının hızlandırılacağını belirtti.

  Öğrenci konseyi için vaat edilen ödeneğin kararlaştırılmadığı, bu tutarın belirlenmesi gerektiği bildiren konsey, “Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumları kamu tüzel kişiliğine, özel yüksek öğretim kurumları ise özel hukuk tüzel kişiliğine haizdir ifadesinin değiştirilmesi gerektiği belirtilerek “Çünkü vakıf üniversiteleri kar gayesi güden eğitim kurumları değildir” değerlendirmesinde bulundu.

  Profesör atamalarında 5 kişilik jürinin 3 kişiye indirilmesinin uygun olacağı belirtilen konseyin raporda ayrıca, üniversitelerde ders verecek tüm akademisyenlerin pedagojik formasyona tabi tutulması gerektiğinin altı çizildi.

  Doçentlikteki abartıyı anlamak mümkün değil

  Taslakla ilgili görüş bildiren Batı Karadeniz Akademisyenler Derneği de YÖK’ün sadece yüksek öğretimle ilgili genel politika belirleme, kaynak tahsisi, veri tabanları yönetimi, denetim ve koordinasyon gibi sorumlulukları olması ve bunun dışındaki tüm alanın üniversitelere bırakılması gerektiğini vurguladı.

  Dernek önerisinde, rektörün en fazla iki dönem görev yapabilmesi, dekanlar ve diğer müdürlerin bakanlar gibi olması, senatonun da yasama organı fonksiyonunu ifa etmesi gerektiği belirtildi. Öneride şu ifadeler yer aldı: “Meslek yüksek okullarının sanayi ve hizmet sektöründe ihtiyaç duyulan ‘kalifiye iş gücü’nü karşılayacak şekilde ayrı bir yapılandırmaya gidilmesi ve ‘2 yıllık fakülte’ formatından çıkarılması gerekir. Yabancı üniversitelerle ilgili hem mütekabiliyet, hem de gereklilik açısından sınırlı müsaadeler verilebilir. Akademik yeterlikte kontrolsüz bir yabancı dil dayatması bulunmaktadır. Binlerce yardımcı doçent sırf bu yüzden mağdur edilmektedir. Bu sıkıntı kademeli geçiş sağlayacak geçici bir madde ile aşılabilir.”

  Vakıf üniversitelerini dışlayan taslağın onaylanması mümkün değil

  TOBB Meclisi, taslakta vakıf üniversitelerinin kamu tüzel kişiliğine haiz ve kanunla kurulan kurumlar olmaktan çıkarılıp, özel hukuk tüzel kişiliğine haiz ve YÖK’ün teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan yükseköğretim kurumlarına dönüştürülmesinin pek çok sakıncası bulunduğunu savundu.

  Bu konunun hukuken tartışmalı olduğunun öne sürüldüğü raporda, “Taslak bu şekliyle kabul edildiği takdirde, vakıf üniversitelerinin statülerindeki değişiklik nedeniyle devlet üniversitelerine tanınan mali kolaylıklardan, harç ve emlak vergisi muafiyetlerinden yararlanmaları mümkün olmayacak ve bu durum zaten yüksek KDV uygulanan vakıf üniversitelerine ilave yükler getirecektir” görüşüne yer verildi.

  Taslağın gerekçesinde, merkeziyetçi anlayıştan uzaklaşmanın gereğine vurgu yapılmasına rağmen içeriğinde hala son derece düzenleyici ve mevcut merkeziyetçi anlayışın yeni yasa taslağında da devam ettiği iddia edilen raporda, yüksek öğretim sisteminde önemli bir yere ve paya sahip olan vakıf üniversitelerini dışlayan ya da olması gerekenin çok altında bir yer veren herhangi bir yasa taslağının onaylanmasının mümkün olmadığı belirtildi.

  Yabancı yükseköğretim kurumları ancak partner olmalı

  Vakıf Üniversiteleri Birliği de yükseköğretim kurumlarının sadece finans kaynakları bakımından “Devlet”, “Vakıf” ve “Özel Yükseköğretim Kurumları” olarak sınıflandırılması gerektiğini ileri sürdü.

  Yabancı yükseköğretim kurumlarının ancak Türkiye’deki yükseköğretim kurumları ile “partner” olarak veya “afiliye” yolu ile eğitim öğretim hakkı elde etmesi gerektiği belirtilen raporda, “Oluşturulacak Türkiye Yükseköğretim Kurulu üye sayısı 25’e çıkarılmalı ve vakıf ve özel yükseköğretim kurumları kendi aralarından seçecekleri 4 üye ile Türkiye Yükseköğretim Kurulu’nda (TYK) temsil edilmelidir” ifadeleri yer aldı.

  Akademik, idari ve mail özerklik

  Ege Öğretim Elemanları Derneği (EGÖDER), üniversitenin temel misyonunun yerel ve evrensel gelişime katkıda bulunma, bilim-düşünce-teknoloji üretme, yaygınlaştırma ve topluma-insanlığa kazandırma olduğunun altını çizerek, üniversitelerin bu işlevlerini layıkıyla yerine getirmeleri için akademik özgürlüğe, idari ve mali özerkliğe, kamusal finansmana kavuşturulmasını ve bunların güvence altına alınmasını ön koşul olarak gördüklerini vurguladı.

  Öte yandan, MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) de tasarıda yer alan kalite güvence alanında yapılması düşünülen düzenlemelere ilişkin görüşlerini sıraladı.

  Sendikalar

  Eğitim Hak-Sen, gelir kaynaklarına “Üniversitelerin araştırma ve geliştirme faaliyetlerine kaynak sağlamak üzere, kurulun bütçesine, ülkemizde oynanan her türlü şans oyunlarından, Milli Piyango İdaresi gelirlerinden, at yarışlarından, futbol ve eğlence gelirlerinden Maliye Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu kararıyla belli bir yüzdelik dilim gelir olarak aktarılır. Bu gelirin yükseköğretim kurumlarına nasıl paylaştırılacağı veya kullandırtılacağı, kurul tarafından hazırlanacak ayrı bir yönetmelikle belirlenir” fıkrasının eklenmesi gerektiğini belirtti.

  Türk Eğitim-Sen, yeni YÖK kanun tasarısında idari personelin yok sayılamayacağını, üniversite konseylerinin yeni bir baskı aracı olarak kabul edilemeyeceğini savundu. Yabancı üniversitelere vize verilemeyeceğini, üniversite rektörünü üniversite çalışanlarının seçmesi gerektiğini ileri sürdü.

  Eğitim-Sen, üniversite öğretim elemanları ve çalışanlarının insan onuruna yakışır mesleklerinin karşılığı bir ücrete kavuşturulması gerektiğini vurguladı. Sendikanın raporunda, doktorasını tamamlamış araştırma görevlilerinin ek koşul aranmaksızın yardımcı doçent kadrosuna atanması gerektiğine dikkat çekildi.

  Eğitim-Bir-Sen’nin raporunda ise taslakta yükseköğretime giriş konusunda, sınavla girileceğinin hüküm altına alındığı hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi: “Oysaki ortaöğretim sonrası sınavsız bir yükseköğretime geçiş modelinin de göz önüne alınarak sınavın tek belirleyici değil, esas olduğu bir düzenleme tasarlanmalıdır. Yükseköğretime sınavsız giriş için gerekli temel hükümler taslakta yer almamıştır.”

  Kaynak: Hürriyet Eğitim 10 STK, YÖK yasa taslağını değerlendirdi - Hürriyet Eğitim | Okul, sınav ve eğitim alanında en doğru bilgi merkezi
  Özel mesaj Yolu İle Soruları Cevaplandıramıyoruz, Foruma Sorarsanız Daha Hızlı Bilgi Edinebilirsiniz

 2. #2
  Ordinaryüs Profesör Doktor
  Üyelik Tarihi
  05-2011
  Nerden
  Ankara, Turkey, Turkey
  Mesaj
  6.376
  Sabaha kadar değerlendirsek ne yazar. ÖYP Derneği başkanıyım diyerek kanayan yaraları aktarması gereken Hocayı susturdular. Bilmiyorum daha sonra söz de verilmedi ya da hocamız çıktı oradan belki de... Ama bu taslak bu haliyle patlak teker ve yolda kalır bu tekerle bu araba. 72 model vosvostan 2013 araca bineriz dedik ama o da sorunlu çıktı galiba. Umarım ustaya götürürler de düzeltilir sorunları...

Benzer Konular

 1. DEU Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi Yüksek Lisans
  Yüksek Lisans Eğitimi forum içinde, yazan netya
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 05-07-2012, 10:31
 2. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü mezunu olup, Sivil Havacılık Yönetimi alanında yükseklisans yapmış olmak.
  Süresi Dolmuş Akademik Personel İlanları forum içinde, yazan nonova
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 16-11-2011, 17:39
 3. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri alanında yükseklisans öğrenimi yapıyor olmak.
  Süresi Dolmuş Akademik Personel İlanları forum içinde, yazan nonova
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 17-10-2011, 13:16
 4. Cevap: 0
  Son Mesaj: 23-09-2011, 09:53
 5. Cevap: 0
  Son Mesaj: 17-06-2011, 17:56

Bu Konu için Etiketler

Mesaj Yetkileriniz

 • Yeni konu açmaya yetkiniz yok
 • Cevap yazmaya yetkiniz yok
 • Eklenti yüklemeye yetkiniz yok
 • Mesajınızı düzeltmeye yetkiniz yok
 •  
Yukarı Git