Akdeniz Bölgesi’ndeki ülkelerde yaşayan gençlerin hareketliliğinin artırılması ve bu kapsamda bir Akdeniz Gençlik Ofisi Kurulması Pilot Projesi çerçevesinde “Akdeniz Gençlik Ofisi” kurulması öngörülmektedir.
Proje’nin temelleri 14 Aralık 2009 tarihinde Paris’te düzenlenen “Migration in the Mediterranean: Building an Area of Shared Prosperity” başlıklı Bakanlar Toplantısı’nda atılmış ve bu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda Pilot Proje’nin temel ilkeleri ve prensipleri belirlenerek kabul edilmiştir.

Gençlerin hareketliliğinin artırılmasını öngören proje; “Akdeniz Gençlik Ofisi (Office Mediterranean de la Jeunesse (OMJ)” isimli bir operatör, bir ortaklar ağı (gerekli hizmetlerin verilmesinden sorumlu operatörlerden müteşekkil), OMJ tarafından onaylanacak ulusal operatörlerden oluşan, üç ayaklı bir konsorsiyum tarafından uygulamaya konacaktır. Konsorsiyumun ve OMJ’nin kuruluşu, Paris’te sonbaharda düzenlenmesi öngörülen bir Bakanlar Toplantısı’nda onaylanacaktır. Proje 2011-2012 akademik yılından itibaren faaliyetlerine başlayacaktır. Projenin başlangıç olarak süresi 3 yıl olarak düşünülmüştür.

Projenin en önemli hedefleri; öğrencilerin belirli yükseköğretim programlarında serbest dolaşımının artırılması kolaylaştırmak, öğrencilerin Akdeniz bölgesinde burslara erişimini organize etmek ve öğrencilerin tercih ettikleri Akdeniz ülkesinde başlangıç seviyesinde iş tecrübesi yaşamalarını teşvik etmek olarak belirlenmiştir ve bu proje ile öğrencilerin ilk olarak yüksek lisans ve doktora seviyesinde hareketlilikleri ile staj hareketlilikleri öngörülmüş, ve bu düzeylerin zamanla genişletilmesi düşünülmektedir.

Proje başvuruları 1 Ekim 2010 tarihinde başlamıştır ve 12 Aralık 2010 tarihine kadar devam edecektir. Proje hakkındaki tüm detaylar ve başvuru formu ile yükseköğretim kurumları için hazırlanmış olan kılavuza http://www.mediterraneanofficeforyouth.org veya http://www.officemediterraneendelajeunesse.org internet adreslerinden ulaşılabilmektedir.

Proje dahilinde yükseköğretim kurumlarının Yüksek Lisans ve Doktora seviyelerinde yukarıda verilen internet adrsinde belirtilen ülkelerin yükseköğretim kurumları ile başvuru belgesinde yer alan alanlarda ortak program oluşturmaları ve başvurularını yapmaları beklenmektedir. "
kaynak:http://www.yok.gov.tr/content/view/919/