Halkla İlişkiler lisans mezunuyum. Gazetecilik ana bilim dalından Siyasal İletişim alanından yüksek lisans yapacağım. Yine Siyasal İletişimden doktora yapabilir miyim? Lisans ve yüksek lisansın farklı alanlar olması sorun teşkil eder mi?