Değerli hocalarım merhaba
Fizik mezunuyum. Elektrik elektronik mühendisliğinde yüksek lisansımı yaptım.
Şu an optoelektronik, fotonik, yarıiletkenlerle ilgili bir alanda doktora yapmak istiyorum.
Beni doktoraya kabul edebilecek hocalarım, ayrıca tavsiyede bulunabilecek hocalarımla iletişime geçmek istiyorum.
Saygı ve Selamlarımla.