bilim alanımı belirtmek istememekteyim.dolayısı ile merak ettiğim sorular yalnızca mülakat ta yöneltilen soruların niteliği hakkında olacaktır.sorulara cevap verirken hem lisans hem tezli yl döneminde iyi bir öğrenci olduğunuz varsayılmıştır.

1)mülakatta yöneltilen sorular içinde sıradışı sorular var mı idi ? (evet/hayır)

2)mülakattan sonra aşağıdaki cümlelerden hangisini kullanmayı tercih ettiniz?

A) sorulara mevzu konu kapsamları lisans/yüksek lisans döneminde öğretilmişti,ilginç veya sıradışı bişi yoktu.

B) soruların geldiği konular öğrenim gördüğümüz kurumda önemsenmemişti.

C)sorular son derece normal idi ,özel bi hazırlık yapmadım.

D)sorular lisans/yüksek lisans döneminde görmediğimiz konular idi.

E)diğer ....(belirtiniz)

3)bu okullarda doktora eğitimi almak sizce bu okullarda akademisyen olmak için bir avantaj / ayrıcalık sağlar mı?(evet /hayır)