Yeni kurulan ve gelişmekte olan akademik kurumlardaki araştırma görevlileri
MADDE 51 – (1) Yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek teknoloji enstitülerine lisansüstü eğitim yapmak amacıyla atanan araştırma görevlileri, ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün önerisi, danışmanı ve araştırıcı yetiştirme kurulunun görüşü ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile ilgili enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği koşullara göre lisansüstü programlara kabul edilirler.

Merhaba arkadaşlar,

Yukarıdaki madde yalnızca ÖYP araştırma görevlileri için mi geçerlidir? Ben YLSY araştırma görevlisiyim ve yeni kurulan bir üniversitedeyim. Doktoraya başlayacağım. Yukarıdaki maddeden yararlanabiliyor muyum?