4 OCAK 2014 tarihli Posta Gazetesinde,
Gaziantep Üniversitesi, İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde İstihdam Edilmek Üzere

• İKTİSAT Bölümü için 1 Yardımcı Doçent

• İŞLETME Bölümü için 1 Yardımcı Doçent

1.Başvurmak isteyen ilgililerin, 19 Ocak 2014 tarihine kadar, Gaziantep Üniversitesi, İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına başvurmaları gerekmektedir.
2. Yardımcı Doçent adayları başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş ve Diplomalarını ekleyerek hazırlayacakları bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 5 nüsha dosya ile birlikte ilgili fakülte dekanlıkları ile yüksekokul müdürlüklerine müracaat edeceklerdir. Müracaatlarda dosyalar yabancı dil sınavında başarılı olunması halinde teslim edilecektir. İlan edilen yardımcı doçent kadrosuna başvuranlardan, doçent unvanına sahip olanların başvuruları değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.Adayların, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 23.,25.ve 26. maddelerinde belirtilen asgari Koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşulları sağlamaları gerekmektedir.
5.Tüm adayların Üniversitemiz Senatosu tarafından Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve yardımcı doçent) kadroları için belirlenen şartları sağlamaları gerekmektedir. Bu şartlar Üniversitemizin web sitesi, Gaziantep Üniversitesi kriterler sayfasında görülebilir veya Personel Dairesi Başkanlığından sağlanabilir.