ben üniversitede 50/d kadrosunda görev yapmaktayım yüksek lisansımı başka bir üniversitede yaparken atandım ve daha sonra haziran ayında yüksek lisansımı bitirdim ve çalıştığım bölümde doktora açılmadığı için başka bir üniversiteye doktora için başvurdum ve temmuzda kazandım kayıt yaptırdım. fakat üniversite
"Üniversitemiz senatosunun almış olduğu 17.12.2014 tarih ve 2014\20 sayılı oturumun 12 nolu kararı b maddesi “Lisansüstü öğreniminin ikinci aşaması olan doktora öğrenimine devam edeceklerini beyan eden araştırma görevlileri, yüksek lisans mezuniyet tarihini takip eden ilk dönemde açılacak olan doktora sınavlarına girmek zorunda olup, değerlendirme sınavı sonucunda başarısız olmaları veya bu sınavlara katılmak için başvuru yapmamaları veya başvuru şartlarını sağlayamamaları ve durumlarını ilgili eğitim öğretim döneminde kadrosunun bulunduğu birime yazılı olarak bildirmemeleri halinde görev süreleri takip eden ayın 14 ü mesai bitimi itibariyle sona erdirilir" maddesi gereğince kadro devamlılığının sağlanmasını istediğimde bana bölümünüzde doktora programı olmadığı için görev sürenizi uzatma isteğiniz kabul edilmemiştir deddi ne yapmalıyım yardım edebilirmisiniz?