Zorunlu hizmetimi bir ünivetsiteden diğerine devretmek istiyorum. Eğer devredibilirsem, eski üniversitemle ilişkimi ordan bir arkadaşa noterden vekalet vererek kesebilir miyim? Tecrübesi ya da bilgisi olan var mı?