Lütfen 657 sayılı kanunun 48. maddesindeki şartlardaki "TC vatandaşı olmak" şartını sunmayın. Bu şart kadro dahili çalışmak için gerekli. Yabancı uyruklular "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı" gereği sözleşmeli olarak çalışabilmekte. Benim asıl sorum birçok üniversitede yabancı uyruklu öğretim üyesi veya okutman görebilmekteyiz. Araştırma görevlisi olarak çalışan yabancı uyruklular var mı?