reklam
+ Konuyu Cevapla
Bulunan 1 den 13 - Toplam 13
Ağaç Şeklinde Aç1Beğeni
 • 1 gönderen modernalgebra

YÖK'ün 50/d'den 33/a'ya Geçiş Kararları (29/05/2015)

Araştırma Görevlisi Forumunda YÖK'ün 50/d'den 33/a'ya Geçiş Kararları (29/05/2015) Konusunu İncelemektesiniz

YÖK GENEL KURULUNUN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN 50/D MADDESİNDEN 33/A MADDESİNE GEÇİŞLERİNE DAİR ...

 1. #1
  Araştırma Görevlisi
  Üyelik Tarihi
  11-2012
  Mesaj
  563

  YÖK'ün 50/d'den 33/a'ya Geçiş Kararları (29/05/2015)

  YÖK GENEL KURULUNUN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN 50/D MADDESİNDEN 33/A MADDESİNE GEÇİŞLERİNE DAİR ALMIŞ OLDUĞU KARAR VE GEREKÇESİ

  Bilindiği gibi devlet üniversitelerinde Araştırma Görevlileri iki farklı statüde; 2547 sayılı kanunun 50/d maddesine ve 33/a maddesine göre istihdam edilmektedir. Bunun dışında yine 33. Madde kapsamında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı(ÖYP)'nda istihdam edilen Araştırma Görevlileri bulunmaktadır.

  Ülkemiz üniversitelerinde çalışmakta olan Araştırma Görevlileri sayısı (her gün değişmekle birlikte, bu kararın alındığı tarih itibariyle) 42245’tir. Bunun 6650’si 50/d maddesine bağlı olarak çalışanlardır. Bu da %16’lık bir dilime tekabül etmektedir. Geri kalan %84’lük dilimin karşılığı olan 35595 kişi ise 33/a ve ÖYP kapsamında çalışmaktadır. Çalışmamıza konu olan 6650 kişilik grubun Fakülte veya Enstitülerde istihdam edilmesi oranı ise birbirine yakın bir orandadır: Fakültelerde çalışanlar 3391 kişi ile %51’lik bir dilimi, Enstitülerde çalışanlar ise 3259 kişi ile %49’luk dilimi oluşturmaktadırlar.

  Üniversitelerimizde 2547 sayılı kanunun 50/d maddesine bağlı olarak çalışan Araştırma Görevlilerimizin 33/a maddesine geçişleri ile ilgili Başkanlığımıza iletilen şikâyet, görüş ve taleplere ilişkin olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından bir çalışma başlatılmıştır. "Sorun Üreten Değil, Sorun Çözen YÖK" başlığı altında düzenlediğimiz toplantıların ilkini 50/d’li Araştırma Görevlilerine ayırdık. 31.03.2015 tarihinde Başkanlığımızda düzenlediğimiz toplantıya on altı üniversitemizin 50/d’li Araştırma Görevlisi temsilcileri ve buna ilaveten eğitim sendikalarına üye Araştırma Görevlisi temsilcileri katılmıştır. Yapılan toplantıda Araştırma Görevlileri durumlarını ve konuya ilişkin görüşlerini Başkanlığımıza sunmuşlardır.

  Sürecin ikinci aşamasında ise, 02.04.2015 tarihinde Başkanlığımız tarafından üniversitelerimizden 50/d’li Araştırma Görevlileri ile ilgili sayısal veriler ve 33/a maddesine geçişler hakkındaki kurumsal görüşleri talep edilmiştir. Yeni YÖK’te yaptığımız çalışmalarda, değişikliklerde ve iyileştirmelerde üniversitelerimizin görüşlerini ve çözüme aktif bir şekilde katılmalarını arzu etmekte olduğumuzu sürekli tekrarlamaktayız.

  Doktorasını bitiren 50/d’li Araştırma Görevlilerinin 33/a maddesine aktarımı konusunda üniversitelerdeki uygulamalar farklılık göstermektedir. Bu istikamette üniversitelerden gelen görüşler de farklılık arz etmiştir. Bir kısım üniversiteler ilke olarak, 50/d’li Araştırma Görevlilerinin 33/a maddesine aktarmamakta ve statülerini sonlandırmaktadır.

  Bu üniversitelerimizce, Dünya çapında yapılan sıralamalarda üst seviyelerde bulunan üniversiteleri örnek alan bu uygulama ile inbreeding(içten beslenme)in engellenmesi amaçlandığı vurgulanmaktadır. Bununla birlikte, doktorasını bitirenler yurtiçi ve/veya yurtdışında farklı üniversitelerde, araştırma kurumlarında, çeşitli projelerde çalışma şartını sağladıktan sonra tekrar aynı üniversitesine öğretim üyesi olarak dönebilmektedir. Böylelikle yenilenmenin, dinamizmin önünün açıldığı belirtilmektedir. Bu üniversitelerimizin başarıları (ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi vb.) kendilerinin bu tutumlarına dair gerekçelerini dikkate almamızı icap ettirmektedir. Başkanlığımız bu tutumu değerlendirirken üniversitelerimizin kendi marka değerlerini oluşturmada söz haklarının bulunduğu düşüncesindedir.

  Bir kısım üniversitelerin de herhangi bir şart, kriter olmadan doktora programının herhangi bir aşamasında (yeterlilik aşaması sonrası, tezin teslimini müteakiben vb. ) tüm 50/d’lilerin 33/a maddesine aktarım yaptıkları anlaşılmaktadır. Bu daha önce yapılan planlamanın sonucu ise doğru, tasvip edilebilir mahiyette olduğu; planlamadan yapılan tüm geçişlerin ise daha sonraki yıllarda olumsuz neticelere sebebiyet vereceği, mevcut sistemi tıkayacağı aşikârdır.

  Diğer bir kısım üniversitelerimiz ise geçişler için çalışmaya teşvikin ötesine geçen ve yıldırıcı olan kriterler koymakta, yine bir kısım üniversitelerimizde de Araştırma Görevlilerinin adalet duygularının zedelendiği yönündeki şikâyetlerini haklı kılan kişiden kişiye farklılık gösteren tasarruflar ve uygulamalar görülmektedir.

  Yükseköğretim Kurulu olarak konuya ilişkin yaklaşımımızın temelinde; (a) doktorasını bitirmiş bilim insanı namzetlerinin mağdur edilmeden sistemin içinde kalması, (b) bölümlerde personel yığılmalarının önüne geçilmesi, (c) üniversitelerimizin kendi kimliklerini oluşturma yolundaki çağdaş uygulamaları örnek alan tercihlerine itibar edilmesi, (d) uygulamalarda meşruiyetin yanı sıra adil olunması ve fırsat eşitliğinin gözetilmesi, (e) nesnel ve teşvik edici kriterlerin konulması, kriter konulurken makuliyet sınırının aşılmaması, (f) üniversitelerimizin akademik personel planlamasında her halükarda verimliliğin esas alınması prensipleri yer almaktadır.

  Başkanlık olarak 50/d maddesinden 33/a maddesine geçişlerde çeşitlilik prensibinden hareket ile üniversitelerimizin farklı uygulamalarına imkân tanımaya, üniversitelerimizin kendi kurullarının görüşlerini ve taleplerini dikkate almaya ne denli önem veriyorsak, o denli dikkat ettiğimiz bir husus da bu aktarmalarda planlama, adalet ve fırsat eşitliği ilkelerine de uyulmasıdır. Bir üniversitede aktarma/geçiş yapılacak ise de yapılmayacak ise de bunun Araştırma Görevliliği süreci daha başlamadan, adaylık sürecinde üniversite tarafından beyan edilmesi ve adaylar tarafından anlaşılmasının sağlanması gerekir. Aktarma yapılacak ise her üniversitenin kendisine özgü şartlar koyabilmesine imkân tanınmalı, ama bu şartlar adil, nesnel ve denetlenebilir olmalıdır. Ayrıca bu kriterlerin Yardımcı Doçentlik şartlarından aşağıda olması gerektiği düşünülmektedir.

  Ayrıca, üniversitelerimizin geleceğinde, bilim hayatımızda; yani ülkemizin istikbalinin inşasında temel bir unsur olarak gördüğümüz Araştırma Görevlilerimizin, keyfi ve adil olmayan uygulamalar sebebiyle sistem dışında kalması arzu etmediğimiz bir durumdur. Bu, yeni açılan üniversitelerimizde öğretim üyesi ihtiyacı olduğu bir dönemde yetişmiş insan gücünün israfı anlamına da gelmektedir.

  Bütün bu gerekçelerle 28.05.2015 tarihli Genel Kurul’da aşağıdaki kararlar alınmıştır:

  1. 50/d’li Araştırma Görevlilerinin 33/a maddesine aktarılıp aktarılmaması konusunda ilkesel olarak üniversitelerin yetkili kurullarının karar vermelerine, aktarılması yönünde karar alan üniversitelerimizin bu tercihlerini açık ve anlaşılır bir şekilde Araştırma Görevlisi ilanlarında belirtmelerine,

  2. Fakültelerde bu geçişlere imkân tanıyacak üniversitelerimizin, öğretim üyesi planlamasına dikkat ederek adil, nesnel ve ölçülebilir kriterler ile bunu sağlamalarına ve bu kriterleri ilgili üniversitelerin web sayfalarında ilan etmeden bu geçişlerin yapılmamasına,

  3. Enstitülerde bu geçişe imkân tanıyacak üniversitelerimizin Yükseköğretim Kurulu’ndan izin almaları uygulamasına devam edilmesine, fakat bu geçişler için adil, nesnel, ölçülebilir şartların ve kriterlerin aranmasına ve bu kriterlerin üniversitelerin web sayfalarında ilan etmelerine ve Başkanlığımıza göndermelerine,

  4. Geçişler için konulan kriter ve aranan şartların adil, nesnel ve ölçülebilir olmalarının yanı sıra, caydırıcı olmamasına ve ilgili üniversitelerin Yardımcı Doçentlik için aranan şartların altında olmasına,

  5. Planlama ve koordine için, aktarma yapmayacak üniversitelerimizin yetkili kurullarından istihsal edecekleri kararlarını; aktarma yapma yönünde karar alacak üniversitelerimizin de aynı şekilde üniversite yetkili kurulları tarafından belirlenecek ilke ve kriterlerini 13.07.2015 tarihine kadar Başkanlığımıza göndermelerine,

  6. Tezlerini başarılı bir şekilde tamamlayan, fakat üniversiteleri ile ilişkisi kesilenlerin kendi rızaları olduğu takdirde öğretim üyesi ihtiyacı olan üniversitelerimize mevzuata uygun bir şekilde yönlendirilmelerine,

  7. Bu kararların 01.09.2015 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmasına

  karar verilmiştir.

  Kamuoyuna önemle duyurulur.  * Kararın orjinal metni için tıklayınız.
  Son düzenleyen ran, 29-05-2015 saat 12:56.
  Bir kırmızı gül dalı eğilmiş üstüne...

 2. #2
  Yüksek Lisans
  Üyelik Tarihi
  10-2014
  Mesaj
  83
  50/d li hocalarımız için hayırlı olsun. Bu durum ÖYP'nin kaldırılması konusunda atılan birkaç adımdan(ödeneklerin tekrarlı azaltılması vs) biri olabilir diye düşünmekteyim.

 3. #3
  Yardımcı Doçent Doktor
  Üyelik Tarihi
  08-2012
  Mesaj
  1.377
  Alıntı Final09 Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  50/d li hocalarımız için hayırlı olsun. Bu durum ÖYP'nin kaldırılması konusunda atılan birkaç adımdan(ödeneklerin tekrarlı azaltılması vs) biri olabilir diye düşünmekteyim.
  50d ile öyp arasında nasıl bir bağlantı kurarak kaldırılmasını düşünüyorsunuz anlamıyorum
  Konu hayaller olunca insan bocalayabilir ama başarısız olmanın tek yolu hayallerinden vazgeçmektir.

 4. #4
  Yüksek Lisans
  Üyelik Tarihi
  10-2014
  Mesaj
  83
  Alıntı bigthunder Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  50d ile öyp arasında nasıl bir bağlantı kurarak kaldırılmasını düşünüyorsunuz anlamıyorum
  Söz konusu bağlantı forumda tartışılmıştı. Konuyla alakalı bazı duyumlar da mevcut. Elbette kaldırılıp kaldırılmayacağını bilemeyiz. Bekleyip görelim.

 5. #5
  Araştırma Görevlisi
  Üyelik Tarihi
  12-2014
  Mesaj
  632
  gözlerim yaşaracak neredeyse , ne kadar çok ''adil, nesnel ve ölçülebilir'' olmak tan bahsedilmiş öyle , inşallah sözde kalmaz bunlar

 6. #6
  TÜRK DİLİ
  Misafir

  50d

  Yani son söz üniversitelerin mi

 7. #7
  Araştırma Görevlisi
  Üyelik Tarihi
  12-2014
  Mesaj
  632
  Alıntı TÜRK DİLİ Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  Yani son söz üniversitelerin mi
  1. ...üniversitelerin yetkili kurullarının karar vermelerine...
  üniversiteler karar veriyor ancak ;

  3. Enstitülerde bu geçişe imkân tanıyacak üniversitelerimizin Yükseköğretim Kurulu’ndan izin almaları...
  yök ten izin almaları gerekiyor

  ama bu iznin formalite icabı olduğunu düşünüyorum

 8. #8
  TÜRK DİLİ
  Misafir
  Alıntı demircan_053 Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  1. ...üniversitelerin yetkili kurullarının karar vermelerine...
  üniversiteler karar veriyor ancak ;

  3. Enstitülerde bu geçişe imkân tanıyacak üniversitelerimizin Yükseköğretim Kurulu’ndan izin almaları...
  yök ten izin almaları gerekiyor

  ama bu iznin formalite icabı olduğunu düşünüyorum
  Teşekkür ederim. Katılıyorum

 9. #9
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  09-2014
  Mesaj
  37
  "Topu rektörlere atıyoruz" deniliyor özetle. İyi de top zaten rektörlerdeydi. 33a'ya aktarmak istemeyen yine aktarmayacak. Hatta bu zamana kadar neden aktarmadığını sorguladığımız, dert yandığımız rektörler bu kararı ellerinde sallayarak "Bakın, YÖK, bize aktarmama keyfiyeti tanıyor" diyecektir. Yazık, insanlar umutla beklemişlerdi güzel bir kararı. En azından doktorayı bitirmiş olmak+akademik dosyası kabarık olmak+ yabancı dil seviyesi yüksek olmak gibi mantıklı kriterleri tüm üniversiteler için zorunlu bir aktarma ölçütü olarak kullanabilirlerdi.

 10. #10
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  09-2014
  Mesaj
  37
  50d'lilere ilişkin bu karar hakkında yapılan yorumlar ne kadar da az. Doktorası bitince ilişiği kesilmiş olan eski bir 50d'li olarak bu duruma çok şaşırdım.

 11. #11
  Yüksek Lisans
  Üyelik Tarihi
  12-2012
  Mesaj
  50
  50d sorununun tam bir "algı yönetimi" örneği olduğunu ve gündemi devamlı domine ettiğini düşünüyorum. 50d li ar. gör. lerin derdi işsiz kalmak değil; okuduğu, alıştığı üniversitede rahatını sürdürmek. Türkiye'de birçok üniversite açıldı ve hemen hemen hepsinde, ders verebilecek hoca dahi bulunamıyor. 50d liler bu üniversitelerde "isteseler" çok rahat kadro bulabilirler. Ama buradaki dert başka. Onlar varsa yoksa 33a diyorlar. Türkiye'de senin okuduğun üniversiteden başka üniversite yok mu? Çok şikayetçiysen durumundan, iş garantisi istiyorsan; git ÖYP'ye başvur veya git başka üniversitede 33A lı ol. Madem mesele işsizlik korkusu, o zaman bütün 50d liler ÖYP kapsamına alınsın, doktoraları bittiğinde Anadolu'daki üniversitelere dağıtılsın. İşte size ne güzel iş garantisi. Ama sorsan hiçbiri kabul etmez. Söylediğim gibi dert başka.

 12. #12
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  12-2011
  Mesaj
  38
  dert başkaymış, her yerde kadro varmış da beğenilmiyormuş.
  insanların içinde bulunduğu zor durumla ilgili yalan söyleyerek, onları içinde bulundukları durumun suçlusu ilan etmek ahlaksızca bir iştir.
  sadece taşrada değil merkezdeki üniversitelerde de akademisyen eksikliği olduğu doğru, bu eksiği gidermeye yönelik kadro açıldığı doğru değil. bilim ve sanat bölümlerine kadro açıldığı doğru değil. bilim ve sanat bölümlerini akademi dışı görüyorsanız da, bu anlamsız görüşünüzü belirtmeden, kendi dar akademi tanımınızı genelgeçer akademi tanımı olarak ortaya koymanız doğru değil.
  50/d'lilerin derdi gerçek bir derttir. sizi bu çarpıtmaları yapmaya yönlendiren derdiniz nedir?
  erdibasak bunu beğendi.

 13. #13
  Yüksek Lisans
  Üyelik Tarihi
  12-2012
  Mesaj
  50
  Kendi kafanızdan senaryo yazıp, insanları ahlaksızca iş yaptığı şeklinde yaftalayabilmek de sizin ahlak kriterlerinize göre pek bir sorun oluşturmuyor anladığım kadarıyla. Benim sözlerimden "bilim ve sanat bölümlerini akademi dışı gördüğümü " anlamını çıkarabilmek için kaç saat uğraştığınızı da merak ettim doğrusu. 50d lerin derdi gerçek dertmiş. Bir siz yaşıyorsunuz şu ülkede zaten. Bana göre gerçek değil. Sizin burada ne zırvaladığınız da umrumda değil. Size mi kaldı burada bana hesap sormak? Bana göre de siz yalan söylüyorsunuz. Düşüncenizi savunacaksanız adam gibi savunun. Ben burada hiçbir kurumu temsilen konuşmuyorum, kendi adıma konuşuyorum. İnsanlara düşüncelerinden dolayı ahlaksız diye çamur atarsanız, kendinizi her türlü hakareti duymaya hazırlamışsınız demektir.
  Son düzenleyen nonickname, 12-07-2015 saat 17:31.


       

Hızlı Cevap Hızlı Cevap

Benzer Konular

 1. Sizce Niye Yök Bu Kararları Aldı?
  ÖYP 2013- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı forum içinde, yazan bigthunder
  Cevap: 10
  Son Mesaj: 11-01-2014, 01:17
 2. Sizce Niye Yök Bu Kararları Aldı?
  ÖYP 2013- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı forum içinde, yazan bigthunder
  Cevap: 1
  Son Mesaj: 25-12-2013, 09:34
 3. Mahkeme kararları
  ÖYP Hakkındaki Sorularınız forum içinde, yazan AC DC
  Cevap: 4
  Son Mesaj: 22-07-2012, 17:33
 4. YÖK Yürütme Kurulu Kararları 03.11.2011
  Anasayfa Haberleri forum içinde, yazan Nazmi
  Cevap: 255
  Son Mesaj: 10-05-2012, 22:35
 5. 35. Madde Danıştay Kararları
  ÖYP Hakkındaki Sorularınız forum içinde, yazan gunesekin
  Cevap: 5
  Son Mesaj: 25-06-2011, 14:38

Bu Konu için Etiketler

Mesaj Yetkileriniz

 • Yeni konu açmaya yetkiniz yok
 • Cevap yazmaya yetkiniz var
 • Eklenti yüklemeye yetkiniz yok
 • Mesajınızı düzeltmeye yetkiniz yok
 •  
Yukarı Git