Bugüne kadar asistan alımlarında her ne kadar puanlama bir noktaya kadar belirleyici olmuşsa da ister istemez herkes kendi adamını, refaransı sağlam olanı, tanıdığını... kadroya alıyordu. ÖYP bugüne kadar asistan alımlarındaki en adaletli sistem ve bu yönüyle desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum.
Yök son yasa taslağında asistanlarla ilgili maddelere bakıldığında, YÖK'ün de mevcut asistan kadrolarını eritip, tamamen ÖYP'ye dönüşümü sağlamaya çalıştığı hissediliyor. Zaten pek çok üniversite de 33a ve 50d alımını durdurmuş durumda.
Programın pek çok açıdan hem üniversiteye hem de öğrenciye avantaj sağladığı düşünülebilir. Ancak pek çok noktada eksiklik ve sorun içerdiği de ortada.
Her şeyden önce senetler konusunda ciddi bir düzenleme şart. Noterde işlem ücreti çok astronomik ve bir de kefil bulma sorunu var ve üstelik senetin şartları çok ağır... Sanki bir insan değil de söz konusu bir makineymiş gibi düşünülüyor. Oysa hayatın insanın karşısına neler çıkaracağını, hayatımızda nelerin değişeceğini bilemiyoruz. Dolayısıyla bu kadar bağlayıcı ve baskıcı hükümler insan doğasına ters..
Bir diğer sorun da ÖYP'li asistanın bölümde yaşadığı uyum sorunları, istediği hocayı seçememesi... vs.
Bu ve bunun gibi sorunlar çözümlendiğinde ÖYP programı asistan alımlarındaki adaletsizlik ve eşitsizliğin de önüne geçmiş olacaktır.