+ Konuyu Cevapla
Sayfa 1 - Toplam 5 123 ... SonSon
Bulunan 1 den 10 - Toplam 49

Araştırma Görevlisi ve İkinci İş

Araştırma Görevlisi Forumunda Araştırma Görevlisi ve İkinci İş Konusunu İncelemektesiniz

Merhaba forum üyeleri, Devlet üniversitelerinde Araştırma Görevlisi olan bir kişi, özel bir şirkette çalışabilir mi? ...


 1. #1
  Doktora
  Üyelik Tarihi
  10-2011
  Mesaj
  201

  Araştırma Görevlisi ve İkinci İş

  Merhaba forum üyeleri,
  Devlet üniversitelerinde Araştırma Görevlisi olan bir kişi, özel bir şirkette çalışabilir mi? Çalışmasını engelleyen yasa varsa hangisidir? Zira Araş Gör SGK sistemine tabi. Özel şirket onu sigortalayamaz o zaman da resmi kayıtlarda onu çalışır olarak gösteremez. Ancak yasal açıdan da öğrenmek istiyorum

 2. #2
  Yardımcı Doçent Doktor
  Üyelik Tarihi
  01-2011
  Mesaj
  850
  arastirma gorevlisi baska bir sirkette calisamaz,calistigi tespit edilirse memuriyet kadrosundan uzaklastirilir
  Cashmere bunu beğendi.
  düşünce çarmıhında esir gibi işkencedeyim...

 3. #3
  Akademikpersonel.org
  Üyelik Tarihi
  09-2010
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  17.053
  Alıntı handikap Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  Merhaba forum üyeleri,
  Devlet üniversitelerinde Araştırma Görevlisi olan bir kişi, özel bir şirkette çalışabilir mi? Çalışmasını engelleyen yasa varsa hangisidir? Zira Araş Gör SGK sistemine tabi. Özel şirket onu sigortalayamaz o zaman da resmi kayıtlarda onu çalışır olarak gösteremez. Ancak yasal açıdan da öğrenmek istiyorum
  657'nin ceza maddelerine tabiyiz o yüzden başka bir geliriniz olamıyor. Yasal dayanak sadece 657'dir.
  Cashmere ve archn06 bunu beğendiler.
  Özel mesaj Yolu İle Soruları Cevaplandıramıyoruz, Foruma Sorarsanız Daha Hızlı Bilgi Edinebilirsiniz

 4. #4
  Yardımcı Doçent Doktor
  Üyelik Tarihi
  01-2011
  Mesaj
  850
  TİCARET VE DİĞER KAZANÇ GETİRİCİ FAALİYETLERDE BULUNMA YASAĞI:

  Madde 28 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/05/1975-1897/1 md.)

  Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). (Ek cümle: 08/08/2011-650 s.K.H.K./38. md.) Memurlar, meslekî faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamaz.

  (Değişik fıkra: 08/08/2011-650 s.K.H.K./38. md.) Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri görevleri, özel kanunlarda belirtilen görevler ile kurumundan izin alınmak kaydıyla yapılan insanî ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmalar bu yasaklamanın dışındadır.

  Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler,
  archn06 bunu beğendi.
  düşünce çarmıhında esir gibi işkencedeyim...

 5. #5
  Yardımcı Doçent Doktor
  Üyelik Tarihi
  01-2011
  Mesaj
  850
  1- PROFESÖR VE DOÇENTLERİN DURUMU:
  2547 sayılı Kanunun Çalışma esaslarını düzenleyen 36'ncı maddesinde Profesör ve Doçentlerin durumu, devamlı veya kısmi statü olmak üzere iki kısma ayrılarak ele alınmıştır.

  a- Devamlı statüde görev yapanlar;
  Devamlı statüde görev almaya ilişkin olarak 2547 sayılı Kanunun 36'ncı maddesinde şu hükümler yer almaktadır.
  "Madde 36: Bu profesör ve doçentler bütün mesailerini üniversite ile ilgili çalışmalara hasrederler. Bunlar, özel kanunlarla belirlenen görevler ve telif hakları hariç olmak üzere, yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde ücretli veya ücretsiz, resmi veya özel başkaca herhangi bir iş göremezler, ek görev alamazlar, serbest meslek icra edemezler. Üniversite yönetim kurulunun işbirliğine karar verdiği kamu kuruluşlarında, kamu yararına hizmet amacını güden kuruluşların işletmelerinde veya diğer özel kuruluşlardaki çalışmaları üniversitede sürdürülmüş sayılır. (Değişik fıkra: 12/08/1986 - KHK - 260/4 md.) Bu Kurumlardan alınan her türlü ücretler döner sermayeden pay alan profesör ve doçentin bağlı bulunduğu birimin döner sermayesine gelir kaydedilir."

  ancak kismi statudeki docent ve proflar in baska is yapmasi onunde bir engel yoktur
  archn06 bunu beğendi.
  düşünce çarmıhında esir gibi işkencedeyim...

 6. #6
  Araştırma Görevlisi
  Üyelik Tarihi
  07-2011
  Mesaj
  638
  Alıntı handikap Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  Merhaba forum üyeleri,
  Devlet üniversitelerinde Araştırma Görevlisi olan bir kişi, özel bir şirkette çalışabilir mi? Çalışmasını engelleyen yasa varsa hangisidir? Zira Araş Gör SGK sistemine tabi. Özel şirket onu sigortalayamaz o zaman da resmi kayıtlarda onu çalışır olarak gösteremez. Ancak yasal açıdan da öğrenmek istiyorum
  milletvekiliyseniz futbol yorumculuğu yapabiliyorsunuz o kesin
  juliaorwell, Cashmere ve archn06 bunu beğendiler.

 7. #7
  Lisansüstü
  Üyelik Tarihi
  10-2011
  Mesaj
  43
  50d li olarak calisanlar 657ye tabi degil bildigim kadariyla, onlarin limited sirkette ortak olmalarinda sorun var mi ?
  acil cevaplarsaniz sevinirim.
  archn06 bunu beğendi.

 8. #8
  Akademikpersonel.org
  Üyelik Tarihi
  09-2010
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  17.053
  Alıntı onur38 Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  50d li olarak calisanlar 657ye tabi degil bildigim kadariyla, onlarin limited sirkette ortak olmalarinda sorun var mi ?
  acil cevaplarsaniz sevinirim.
  Tüm 657'ler için geçerlidir (50/d dahil); Hisse sahibi olabiliyorsunuz. Nasıl borsadan hisse alınabiliyorsa aynı şekilde bir limited şirketinde hisse ortaklığınız olabilir bunda kısıtlama yok. Ancak orada çalışan olarak görünemezsiniz. Yani hesabınıza yıl sonu kar payının dışında bir şey yatamaz.


  "YASAKLANAN ŞİRKETLER

  1- Kollektif Şirketler: Devlet Memurları Kanunu'nun 28. maddesinde, memurların kollektif şirketlere ortak olamayacakları açıkça belirtilmiştir.

  2- Komandit Şirketler: Devlet Memurları Kanunu'nun 28. maddesi, memurların komandit şirketlere ortak olması konusunda ayrım yapmakta ve ‘‘komandite’’ ortak olmalarını yasaklamaktadır.

  Bilindiği gibi, şirket borçları nedeniyle, sorumlulukları şirkete koydukları sermaye ile sınırlı tutulan ortaklar ‘‘komanditer ortak’’, tüm mal varlıkları ile sınırsız biçimde sorumlu tutulan ortaklar ise ‘‘komandite ortak’’ adını almaktadır.

  Buna göre, memurların komandit şirketlere ‘‘komanditer ortak’’ olmalarında yasal bir engel yoktur.

  3- Adi Şirketler: Adi şirketlerde, şirketin idaresi ve temsili, kural olarak bütün ortaklara aittir (Borçlar K. Md. 525, 533, 534). Bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten kimsenin ‘‘tacir’’ sayılması, memurların bu şirketlere ortak olmalarını imkansız kılmaktadır.

  YASAKLANMAYAN ŞİRKETLER

  1- Anonim Şirketler: Yasalarımızda, Devlet memurlarının anonim şirketlere ortak olmalarını engelleyen bir hüküm yeralmıyor. Çok kişinin de bildiği gibi, bir anonim şirketin hisse senedine sahip olmakla, o şirkete de ortak olunmaktadır. Örneğin, borsada bir bankanın ya da bir çimento şirketinin hisse senetlerini almakla, bu şirketlere ortak olunmaktadır.

  Aynı şekilde, borsaya kayıtlı olmayan bir şirketin, yüzde 5-10 ya da 60 oranında hissesini almakla, şirketin o oranda ortağı olunmaktadır. Kaldı ki, anonim şirketin hamiline yazılı hisse senetlerinin alınması halinde, ortağın kim olduğunun tespiti de, pek mümkün değildir.

  Anonim şirket ortaklarının, şirketin idare ve temsili konusunda doğrudan yetkileri yoktur. Bu yetki, anasözleşme ya da genel kurul kararıyla atanan yönetim kuruluna aittir (TTK Md. 317).

  Bunun yanısıra, anonim şirket ortaklarının şirket borçları nedeniyle sorumlulukları da ‘‘koymayı taahhüt ettikleri sermaye’’ ile sınırlıdır (TTK Md. 269). Tüm bu nedenlerle, devlet memurlarının anonim şirketlerde ‘‘kurucu ortak olmaları’’ ya da kurulu şirketlere ‘‘sonradan ortak olmaları’’ mümkündür.

  Danıştay'ın görüşü de bu yöndedir (Dn. 1. Dairesi, 19.06.1991 Tarih ve E.91/77, K.91/105).

  2- Limited Şirketler: Memurların limited şirketlere ortak olup olamayacakları konusunda yasada açık bir hüküm yoktur. Limited şirketlerde, ortakların şirket borçları nedeniyle sorumlulukları, koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlıdır (TTK Md. 503, 532).

  Şirketten tahsil olanağı bulunmayan vergi ve SSK borçlarından ise, hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve yasa hükümleri gereğince, takibe tabi tutulurlar (6183 sayılı K. Md.35).

  Bu nedenle memurlar, limited şirkete ‘‘kanuni temsilci’’ olmamak koşuluyla, kurucu ortak ya da kurulu şirkete sonradan ortak olabilirler."
  Son düzenleyen Nazmi, 24-02-2012 saat 10:26.
  Özel mesaj Yolu İle Soruları Cevaplandıramıyoruz, Foruma Sorarsanız Daha Hızlı Bilgi Edinebilirsiniz

 9. #9
  Lisansüstü
  Üyelik Tarihi
  10-2011
  Mesaj
  43
  nazmi hocam gozumde ordinaryus prof'sunuz

 10. #10
  Doktora
  Üyelik Tarihi
  10-2011
  Mesaj
  201
  İlgilenen herkese tek tek teşekkür ederim.

Hızlı Cevap Hızlı Cevap

Lütfen Resimdeki Karakterlerin Aynısını Sırayla Kutunun İçine Yazınız.

Benzer Konular

 1. M.Y.O ' da Araştırma Görevlisi veya Öğretim Görevlisi Olmak ?
  ÖYP Hakkındaki Sorularınız forum içinde, yazan Fırat
  Cevap: 3
  Son Mesaj: 30-04-2018, 19:56
 2. Öğretim Görevlisi ile Araştırma Görevlisi Arasındaki Fark
  Öğretim Görevlisi forum içinde, yazan kgurcan
  Cevap: 56
  Son Mesaj: 14-06-2017, 17:35
 3. Araştırma görevlisi, Öğretim görevlisi vb. Kadrolu mu oldu yoksa Sözleşmeliye devam mı?
  Akademik Personel Atama Kriterleri ve Yönetmelikleri forum içinde, yazan neden_insan
  Cevap: 15
  Son Mesaj: 31-01-2014, 13:26
 4. Cevap: 29
  Son Mesaj: 23-01-2013, 16:27
 5. Cevap: 23
  Son Mesaj: 05-06-2012, 14:29

Mesaj Yetkileriniz

 • Yeni konu açmaya yetkiniz yok
 • Cevap yazmaya yetkiniz var
 • Eklenti yüklemeye yetkiniz yok
 • Mesajınızı düzeltmeye yetkiniz yok
 •  
Yukarı Git