Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü'nde faaliyet gösteren Katalizör Araştırma Grubu'nca yürütülmekte olan Tübitak ve özel sektör destekli projelerde görev almak üzere araştırma görevlileri (yüksek lisans/doktora öğrencileri) aranmaktadır.
Program başlangıç tarihi: 2014 Şubat Dönemi ve 2014 Eylül Dönemi.

Proje #1. (Özel Sektör tarafından destekli) Yakıt katkısı üretimi için katalitik sistemin geliştirilmesi
Proje #2. (Tübitak 3501 projesi) Katalizörlerdeki yapı-performans ilişkilerinin atomik boyutta incelenmesi
Proje #3. (Tübitak 1003 projesi) Hidrojen üretimi için alternatif ve ucuz katalitik sistemlerin geliştirilmesi

Sağlanacak imkanlar:
-Maaş: 1850 TL'ye kadar (doktora öğrencileri için) - 1500 TL'ye kadar (yüksek lisans öğrencileri için)
-Kalacak yer (kampus çevresinde)
-Kişisel dizüstü bilgisayar

Müracaat için lütfen tıklayın