Akademik Personel | 27 Mart 2017, Pazartesi

YÖK’ün ÖYP Esaslarında Yaptığı Değişikliğin Yürütmesi Durduruldu

21 Temmuz 2016
YÖK’ün ÖYP Esaslarında Yaptığı Değişikliğin Yürütmesi Durduruldu
       

YÖK’ün ÖYP Esaslarında Yaptığı Değişikliğin Yürütmesi Durduruldu  

Bilindiği üzere, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 04.02.2016 tarihli Genel Kurul Kararı ile Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına (ÖYP) İlişkin Usul ve Esaslarda değişiklikler yapılmıştır. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esasların; “Danışman ataması ve tez izleme komitesi” başlıklı 11. Maddesinin 3. Fıkrası; (3) Derslerini başarı ile tamamlayan ÖYP araştırma görevlileri kadrolarının bulunduğu üniversitelerin teklifleri ve YÖK Yürütme Kurulu kararı ile kadrolarının bulunduğu yüksek öğretim kurumlarına dönerler. Bu araştırma görevlilerine lisansüstü eğitim çalışmalarının gerektirdiği durumlarda kısa süreli olmak kaydıyla izin verilir. (Değişiklik 04.02.2016 tarihli Genel Kurul Kararı ile yapılmıştır.)”, şeklinde düzenlenmiştir.

Türk Eğitim-Sen olarak, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esasların; 04.02.2016 tarihli Genel Kurul kararı ile değişiklik yapılan “Danışman ataması ve tez izleme komitesi” başlıklı 11. Maddesinin 3. Fıkrasının öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebiyle açtığımız davada; Danıştay 8. Dairesi’nin 2016/2364 E. sayılı ve 11.05.2016 tarihli kararında;Derslerini başarı ile tamamlayan ÖYP araştırma görevlileri kadrolarının bulunduğu üniversitelerin teklifleri ve YÖK Yürütme Kurulu kararı ile kadrolarının bulunduğu yüksek öğretim kurumlarına dönerler.” cümlesi ile ilgili olarak; lisansüstü eğitim için başka bir yükseköğretim kurumuna gönderilen araştırma görevlilerinin eğitimleri sonunda kendi üniversitelerine dönecekleri yönündeki yasal düzenlemeye aykırı bir şekilde, henüz tez aşamasını tamamlamamış araştırma görevlilerinin kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumlarına dönecekleri yolunda yapılan idari düzenlemede üst hukuk normlarına uyarlık bulunmadığı, lisansüstü eğitim için başka bir üniversiteye gönderilen araştırma görevlilerinin gönderildiği yükseköğretim kurumunda tezini tamamlayamaması sonucunu doğurması nedeniyle açıkça hukuka aykırı bulunan dava konusu düzenlemenin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararların doğacağı belirtilerek;

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar’ın; 04.02.2016 tarihli YÖK Genel Kurul kararı ile değişik 11.maddesinin 3.fıkrasında yer alan “Derslerini başarı ile tamamlayan ÖYP araştırma görevlileri kadrolarının bulunduğu üniversitelerin teklifleri ve YÖK Yürütme Kurulu kararı ile kadrolarının bulunduğu yüksek öğretim kurumlarına dönerler.” cümlesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

ÖYP’li araştırma görevlilerine önemle duyurulur.

NOT: Danıştayın konu ile ilgili kararın tam metni için bakınız

       

Yorumlar

  1. Anonim dedi ki:

    Kendi isteği ile dönenleri etkileyen bir durum var mı? Çünkü şekilde de benim geri dönme isteğime aykırı bir durum da oluşur. Herkes eğtiim aldığı yere dönsün gibi bir karar çıkar mı

  2. Selin dedi ki:

    Merhabalar ben 2015 yılında yeterlik sınavını geçerek kendi isteğim ile kadromun bulunduğu üniye döndüm, tez danışmanının izni ile maddesine dayanarak, bu madde hala yürürlükte di mi bu durum benim durumunda olanları etkilemez di mi geri çağrılma gibi bir durum olur mu

  3. Merve dedi ki:

    Merhabalar ben kadromun bulunduğu üniversiteye bu madde yokken tez aşamasına gelen öğrenci tez danışmanının izni ile dönebilir maddesine istinaden dönmüştüm bu kendi isteğiyle dönenleri etkileyecek bir durum değil di mi benim tez hocam da şuan benim çalıştığım ünide görev yapmaya başladı. O madde ile ilgili bir değişiklik yok di mi

Yorum Yaz