Akademik Personel | 24 Nisan 2018, Salı

YÖK’ün Disiplin Yönetmeliğine Yargı Freni!

10 Şubat 2015
YÖK’ün Disiplin Yönetmeliğine Yargı Freni!
       

YÖK’ün disiplin yönetmeliğine yargıdan durdurma kararı geldi. Danıştay, YÖK Disiplin Yönetmeliği’nde ‘suç sayılan eylemleri işlemek’ ibaresinin belirsiz bir düzenleme olduğu gerekçesiyle, üniversitelilere bu suçlar nedeniyle okuldan uzaklaştırma ve okula giriş yasağı cezalarının verilmesini eğitim hakkının ihlali olarak niteledi. İlgili maddeler için yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nde 7 Kasım 2013’te değişiklik yapılmıştı. Bu değişiklikle izinsiz bildiri dağıtmak da kınama cezası gerektiren eylemler arasına girmişti. Öğrenciler hakkında soruşturma başlatılması durumunda sürecin tamamlanması beklenmeden üniversiteye giriş cezası mümkün olmuştu. Ceza alan öğrencilere de iki yarıyıl okuldan uzaklaştırma verilebiliyordu.

Eğitim-Sen, Aralık 2013’te bu düzenlemelerin iptali için Danıştay 8’inci Dairesi’ne dava açmıştı. Danıştay, iki düzenlemenin yürütmesini Nisan 2014’te durdurmuş, iki yıl uzaklaştırma içinse yürütmeyi durdurma kararı vermemişti.Bunun üzerine sendika, yönetmelikte yer alan suç sayılan eylemleri işleyenlere iki yarıyıl okuldan uzaklaştırma cezası verilebilmesi yönündeki maddeyi Ağustos 2014’te  Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun gündemine taşımıştı. YÖK de iki maddeye ilişkin yürütmeyi durdurma kararını kurula temyize götürmüştü.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’ndan 3 Kasım 2014’te üç madde için de yürütmeyi durdurma kararı çıktı.
Karar, 5 Şubat 2015’te tebliğ edildi. Buna göre ‘suç sayılan eylemleri işlemek’ ibaresinin yürütmesi durduruldu. Kararda öğrencilerin iki yarıyıl okuldan uzaklaştırılmanın, öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkı üzerinde doğuracağı sonuçlar düşünüldüğünde eylemin tüm hatlarıyla ortaya konulması ve netlik arz etmesi gerekeceği belirtilerek ‘suç sayılan eylemleri işlemek’ ibaresinin belirsizliğine vurgu yapıldı.
Danıştay, üniversitelilere bu suçlar nedeniyle okuldan uzaklaştırma ve okula giriş yasağı cezalarının verilmesini de eğitim hakkının ihlali olarak niteledi.

Kaynak: Hürriyet

       

BENZER HABERLER