reklam
Akademik Personel | 23 Şubat 2017, Perşembe

YÖK’ten Yeni ÖYP 50/d Genelgesi!

30 Eylül 2016
YÖK’ten Yeni ÖYP 50/d Genelgesi!
       

674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 49 uncu maddesiyle 2547 sayılı Kanuna eklenen Ek 30 uncu maddesiyle Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (a) fıkrası uyarınca atanmış olan araştırma görevlilerinin statülerinin herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 50/d maddesinde belirtilen statüye dönüştürüleceği ve bunlar hakkında 50/d maddesi hükümlerinin uygulanacağı belirtilerek, bu şekilde statüleri değiştirilen araştırma görevlilerinden yeniden 33 üncü maddenin (a) fıkrasına göre ataması yapılmayanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin kaldırılacağı hüküm altına alınmıştır. Aynı kanun hükmünde kararnamede bu araştırma görevlilerinden 2547 sayılı kanunun 35 inci maddesi uyarınca başka bir üniversitede ve yurtdışında eğitimde bulunanların üniversitenin talebi üzerine on beş gün içinde üniversitelerine dönmek zorunda oldukları, bu süre içeresinde dönmeyenlerin atamalarının iptal edileceği belirtilmiştir.

Başkanlığımıza gelen talepler nedeniyle Genel Kurulun 07.09.2016 tarihli toplantısında alınan karara ek olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına İhtiyaç duyulmuştur:

1) Anılan kararda, halen kadrolarının bulundukları üniversite dışında lisansüstü eğitim gören araştırma görevlilerinin kadrolarının bulundukları üniversiteye geri çağınlması işlemlerinde, araştırma görevlisinin kadrosunun bulunduğu üniversitede araştırma görevlisinin lisansüstü eğitim yaptığı programının bulunması, lisansüstü eğitim yapılan alanın niteliği, teknik ve akademik destek verebilecek öğretim üyesi sayısı ile bilimsel çalışma yapılabilecek imkânlar, lisansüstü eğitim yapılacak alanın fen. mühendislik ve sağlık bilimlerinde olması halinde ise tam gün laboratuvar çalışmasına katılma zorunluluğu gibi hususlara özen gösterilmesi istenmiştir. Lisansüstü eğitim yaptığı programın kadrosunun bulunduğu üniversitede faal olmamasına rağmen geri çağırma işlemi yapılacak araştırma görevlisi olduğu takdirde bu durumun yargısal boyutunun göz önünde tutularak, geri çağırma işlemlerinin gerekçelerinin geri çağırma yazısıyla eş zamanlı olarak Başkanlığımıza gönderilmesi.

2) 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında geri çağırma işlemi yapılanların, kadro iade işlemlerinin geçiş işlemleri gerçekleştikten sonra Kurulumuz kararı ile yapılması.

3) ÖYP Usul ve Esaslar uyarınca yabancı dil barajını geçemeyenlerle ilgili yapılacak işlemlerin üniversitenizce değerlendirilmesi,

4) 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde statüleri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 50/d maddesinde belirtilen statüye dönüştürülen ÖYP araştırma görevlileri hakkında bahsi geçen KHK’nın yayımı tarihinden İtibaren yapılan işlemlerin; yazımız ekinde bir örneği gönderilen formana doldurularak ‘excel” ortamında 04.10.2016 tarihi saat 12:00’ye kadar gönderilmesi.

5) Atanma statüleri 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine dönüştürülen ÖYP araştırma görevlilerinin kadrolarının da 2547 sayılı kanunun 35 inci maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulunca lisansüstü eğitim amacıyla başka bir üniversiteye geçici olarak tahsis edilebileceği, tahsis işlemlerinde “Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik”in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca taahhüt ve kefaletname senedi alınması, bu kapsamdakilerin lisansüstü eğitimlerini tamamlamaları ve kadrosunun bulunduğu üniversiteye dönmelerini müteakip durumlarının 2547 sayılı Kanunun Ek 30 uncu maddesi kapsamında değerlendirilmesi;

Hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Belgenin Orijinal hali için TIKLAYINIZ 

       

Yorumlar

 1. Halim dedi ki:

  En başından beri istismar edilen tehdit edilen mobing uğrayan biz ÖYP’lileriz. Ama işin sonunda Prof.lari Rektörleri mağdur eden üniversite işleyişinde aksaklıklara uyumsuzluklara sebep olan biz olarak gösterildik. Bizimkisi kaçınılmaz bir mağduriyet olarak gösterildi bir de terörist kararnamesine eklendik. Alnımıza bildiğin kara bir leke çalındı. Torpille kadroya alınan, kadrolasanlar değil, bileginin hakkıyla kadro hakkı alan bizler akademinin ur’u, teröristi, hırsızlar olarak adlandirilarak iftiraya uğradik.

 2. Halim dedi ki:

  Olan şudur ki, Dr. çalışmalarımız bittiğinde üniversitelerimize dönüp bölümün niyetini anlamamız gerekiyor. Kadro alabilecek isek Dr. bitirip devam edebiliriz ama en az 3-6 ay ekstra süre geçer. Eğer bölüm almayacak ise is buluncaya kadar öğrencilik devam edip kendi yolumuzu cizmemiz gerekiyor. Ekstra 1 yıl. Yani zaman kaybı kaçınılmaz.

 3. Yusuf dedi ki:

  Öyp ye girdigim gune lanet ettirdiler helal olsun! Bu sekilde mi biz ilimle bilimle ugrascaz yoksa hergun bize sünnet korkusu vermeye devam mi etcekler! Yazik cok yazik! Masum insanlar bunu haketmiyor! Anayasanin maddeleri bile bundan daha acik! Resmen insanlarla alay ediyorlar!

 4. Mehmet dedi ki:

  Arkadaşlar şu bir gerçek ki; Üniversite bünyesine torpil – referans ile girmediğimiz için rektörler bizi istemiyor. Bu sebeple böyle bir torbaya atarak bizi cezalandırıyorlar. Herkese geçmiş olsun.

 5. Hülya dedi ki:

  Kadrolarımızın sürekliliği hala rektörlerin iki dudağı arasında. Doktoralarımızı yaptığımız üniversitelerde 35. madde görevlendirmesi ile kalmaya devam edeceğiz, ama, 50/d statüsünde ÖYP’li olanlar ya da 35. madde ile yeni görevlendirilenler de dahil olmak üzere, senetler geçerli olacak ve doktoralarımızı bitirip ÖYP üniversitelerimize geri döndüğümüzde rektörlerin bizi kadroya alma zorunluluğu ortadan kalkmış olacak ya da belki de mecburi hizmetini idari kadroda yap bile diyebilirler mi onu bile düşünmüyor değilim. Bir gecede 50d’li olduk, bir gecede idari memur neden olmayalım, artık hiçbir şeye şaşırmıyor, her şeye ihtimal verebiliyorum. Eğer isterlerse bize mecburi hizmet yaptıracaklar, istemezlerse güle güle diyecekler. Yani 50/d’liyiz diye mecburi hizmetimiz otomatik olarak ortadan kalkmış değil, buna rektörler karar verecek.

 6. Çiğdem dedi ki:

  Ben de bu işten kurtulmak istiyorum artık. 50dye gecirirlerse gitmeyip mustefi sayilmayi düşünüyorum. Bu durumda senedim iptal da olmuş olacak değil mi 50dli olduğum için?

 7. 123 dedi ki:

  Madde 30 – Öğretim üyelerinin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesi…
  tarihtir. Madem geri çağırıp kovacaksın senetle niye uğraştırıyorsun sayın YÖK.

 8. Mustafa dedi ki:

  5. Maddeye göre “eski senet mi geçerli olur yoksa yeni bir senet imzalanıp bir görevlendirme daha mı yapılır” anlamı çıkıyor? sanki yeni bir görevlendirme daha yapılması gerekiyor gibi anlıyorum

 9. pınar dedi ki:

  2 ve 5. maddeyi anlayamadım..Kadro iade derken 33/a’yı mı iade edecekler. 5. maddede’de şu mu çıkıyor ortaya. 50/d olarak başka bir ünv görevlendirmemiz yapılır ve senet devam eder, döndüğümüz de
  ek 30. nedir.

  1. akademikportal dedi ki:

   Ek 30 KHK’da yayınlanan açıklama.

   “EK MADDE 30- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında 33 üncü maddenin (a) fıkrası uyarınca araştırma görevlisi kadrosuna atanmış olup, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte araştırma görevlisi kadrosunda bulunanların statüleri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen statüye dönüştürülmüş sayılır ve bunlar hakkında söz konusu (d) bendi hükümleri uygulanır. Bu şekilde statüleri değiştirilen araştırma görevlilerinden 33 üncü maddenin (a) fıkrasına göre yeniden ataması yapılmayanların mecburi hizmet yükümlülükleri kaldırılır. 35 inci madde uyarınca başka bir üniversitede ve yurtdışında eğitimde bulunanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üniversitelerinin talebi üzerine onbeş gün içinde kendi üniversitelerine dönmek zorundadırlar. Bu süre içerisinde dönmeyenlerin atamaları iptal edilir.”

 10. 50d to 35 dedi ki:

  so what 🙁 attan inip eşeğe mi bindik yani ?

  1. akademikportal dedi ki:

   Öyle görünüyor, itiraz ettikçe daha kötü olacak gibi. Dr. bitene kadar hiç bir şey yapamayacağız şimdi.

 11. Mahmut dedi ki:

  Bana kızcak arkadaşlar var biliyorum ama ben zorunlu hizmetim iptal edilsin ve başımın çaresine bakayım istiyorum. Fakat 2010 öncesi ÖYP’yi ÖYP’den saymayanlar var. Komik ama gerçek. Onları ÖYP’li olduğuma nasıl ikna ederim orası da meçhul.

Yorum Yaz