reklam
Akademik Personel | 27 Şubat 2017, Pazartesi

YÖK’ten Yeni Formasyon Kararları

20 Haziran 2014
YÖK’ten Yeni Formasyon Kararları
       

ÖSYM Tarafından Yapılan Merkezi Yerleştirme Dışında 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Sonu İtibariyle Mezuniyet Aşamasında Olanlar ve Mezunlar İçin Başlatılacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına İlişkin Açıklama

1. Önkayıt başvuruları: Mayıs 2014’te üniversitelerimize gönderilen duyuruda, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı kararı ekinde yer alan lisans programlarına devam eden öğrencilerden pedagojik formasyon programına da devam etmek isteyenlerle ilgili olarak eğitim fakülteleri tarafından önkayıt yapılması, bunu takiben üniversitelerimizce talep edilen kontenjanlarla birlikte başvuran toplam öğrenci sayılarının Kurulumuza gönderilmesi istenmişti. Bu kayıtlar sırasında, pedagojik formasyon programı açılan bazı eğitim fakültelerine, kendi üniversitelerinin öğrencileri dışında da önkayıt talepleri geldiği ve bazı fakültelerin de bu öğrencilerin önkayıtlarını yaptığı anlaşılmıştır. Bu önkayıtlar, kesin kayıtlar için bir önkoşul olmayıp sadece söz konusu programlara başvuruda bulunabilecek yaklaşık öğrenci sayısını tesbit etmek içindir.

2. Önkayıtların sonuçları: Halen üniversitelerimizde yukarıda sözü edilen karar ekindeki ilgili alanlarda 2013-2014 öğretim yılı bahar dönemi itibariyle lisans öğrencisi veya mezuniyet aşamasında olup önkayıt için başvuruda bulunan adaylara ilişkin sayısal bilgiler ve üniversitelerce talep edilen kontenjanlar, Kurulumuzda değerlendirilmiştir. Kurulumuza gelen sayısal bilgiler, beklenenin çok üzerinde bir öğrenci başvurusunun olduğunu göstermektedir. Oysa pedagojik formasyon programı açılan eğitim fakültelerimizin öğretim elemanı sayısı, sınıf içi uygulama gerektiren derslerin olması, illerde öğretmenlik uygulaması yapılacak okulların kapasitesi, bu kadar öğrenciyle aynı anda, yüzyüze ve uygulamalı dersleri yürütmek için yeterli gözükmemektedir.

3. AÖF’lü öğrenciler ve mezunlar: Örgün öğretim programlarına devam eden öğrencilerin yanında açık ve uzaktan öğretim programlarına devam eden öğrencilerden de çok sayıda başvuru yapılmış olup sadece Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine devam eden öğrencilerden bu üniversiteye 50.000’nin üzerinde başvuru olmuştur. Daha önce üniversitelerimize gönderilen duyuruda, açık ve uzaktan öğretim fakültelerinin ilgili lisans programlarına devam eden öğrencilerin, önkayıt için kendi üniversitelerine başvurması gerektiği ifade edilmiş ise de bu fakültelerin ve ilgili programların bulunduğu üniversitelerin açılacak programı tek başına yürütebilmesi mümkün gözükmemektedir. Bu durumda açık ve uzaktan öğretim programlarına devam eden öğrenciler, yaşadıkları illerde program açılan diğer üniversitelere de başvuru yapabilecektir.

4. Halen mezuniyet aşamasındakiler: 2013-2014 öğretim yılı bahar döneminde son sınıfta olup da mezuniyet aşamasına gelen öğrenciler, AÖF’lü öğrenciler gibi istedikleri takdirde ailelerinin ve sürekli ikametgahlarının bulunduğu illerde program açılan üniversitelere de başvurabilecek ve kontenjanlar dahilinde yerleştirilecektir.

5. Üniversite dışından öğrenci ve mezunlar: Program açılmasına izin verilen üniversiteler, kendi öğrencileri ve diğer üniversitelerin (açık ve uzaktan öğretime devam edenler dahil) öğrenci ve mezunlarından başvuracaklar için ayrı ayrı kontenjan belirleyecektir. Bir başka ifade ile bu üniversiteler, üniversiteler arası yapılan anlaşmalara dayalı olarak eğitim fakültesi olmayan üniversiteler için kendilerine verilen kontenjanların dışında, toplam kontenjanın bir kısmını, kendi üniversiteleri dışından başvuran diğer öğrencilere ve mezunlara tahsis edecektir. Program açılmayan üniversiteler ise öğrencilerini, program açılan ve/veya işbirliği yaptıkları diğer üniversitelere yönlendireceklerdir. Üniversiteler arasında yapılacak anlaşmalarla gerektiğinde

programda yer alan derslerin bir kısmı, programı yürüten üniversitenin öğretim üyeleri tarafından diğer üniversitede verilebilecektir.

6. Kontenjan ayrılacak alanlar: Üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı kararı ekinde yer alan çizelgeye göre, öncelikle kendi bünyelerindeki ve varsa işbirliği yapacakları üniversiteden ve diğer üniversitelerden (Uzaktan öğretim ve AÖF öğrencileri dahil) başvurabilecek adayları göz önüne alarak program açılacak lisans programlarının potansiyel öğrenci sayılarını da dikkate alarak, toplam kontenjanın program açılacak alanlara göre dağılımını yapacaklardır. Kesin kayıtlar sırasında bir alanda boş kalan ya da dolmayan kontenjanlar, ilgili fakültenin yönetim kurulu kararıyla ihtiyaç duyulan diğer alanlara kaydırılabilecektir. Alanlara göre kontenjan dağılımında ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan yerleştirmelerin sonuçları da dikkate alınmalıdır. Zira bazı alanlarda hiç başvuru olmazken bazı alanlarda da bir yığılma olabilmektedir.

7. Başvuruların alınması ve öncelik: Program açılacak üniversitelerimizin kapasitelerine bağlı olarak farklı sınıflardaki (1, 2, 3, 4) lisans öğrencilerinden programlara devam etmek için önkayıt yaptıranlar için bir öncelik sıralaması yapılması ve kontenjan belirlenmesi zorunluluğu hasıl olmuştur. Yukarıda açıklanan gerekçelelerle ilk planda ara sınıflar için program açılmayacaktır. Önümüzdeki dönemde başlatılacak ilk programlarda kontenjanlar, 2013-2014 öğretim yılı bahar dönemi itibariyle son sınıfta, mezuniyet aşamasında ya da mezun durumunda bulunan öğrencilerle sınırlı tutulacaktır. Başvurularda herhangi bir önkoşul ve taban puan aranmayacaktır.

8. Adayları sıralama kriterleri: Alanlara göre ayrılan kontenjandan fazla başvuru olması halinde belirlenecek kriterlere göre adayları sıralamak gerekli olabilir. Adayların en az iki değişkene göre sıralanması uygundur. Sıralamalarda ALES sonuçları kullanılmayacaktır. Üniversite senatoları, ağırlıkları senato tarafından belirlenmek üzere aşağıdaki kriterlere göre sıralama yapılmasına karar verebilir.

 •  Öğrencilerin bulunduğu sınıf ya da lisan mezuniyeti akademik ortalamalarına bakılması,
 •  Öğrencilerin üniversite giriş puanlarına bakılması,
 •  Öğrencilerin alt dönemlerden dersi olup olmadığına bakılması.

9. Üniversite içi ve dışı kontenjan oranları: Her üniversitede, kendisine tahsis edilen toplam öğrenci kontenjanın, belirlenecek belirli bir oran dahilinde, üniversite dışından başvurucak adaylara tahsis edilmesi gerekir. Dışarıdan gelecek adaylara ayrılacak oran, toplam kontenjanın %25’inden daha az olmamalıdır. Protokol yapılan üniversitelerin kontenjanları buna dahil değildir. Üniversitenin kendi öğrencileri ve dışardan gelecek öğrencilerle ilgili olarak yapılan kesin kayıtlarda dolmayan kontenjanlar, ilgili kurul kararıyla başka alanlara aktarılabilir.

10. Öğrenci kayıtları ve programın başlatılması: Program açılacak üniversitelerimiz, talep ettikleri ve Kurulca onaylanan toplam kontenjanları göz önünde bulundurarak, program açacakları alanlara göre, ilan edecekleri tarihler arasında önceden yapılan ön kayıtları dikkate almadan yeniden başvuru alacaklardır. Gerek duyulduğunda başvuranlar arasından senatoca belirlenecek kriterlere göre yapılacak sıralama sonrasında kesin kayıt yapacaklardır. Kesin kayıtlarda henüz mezun olmayan öğrencilerden mezuniyet belgesi yerine öğrenci belgesi ve not transkiripti istenecektir.

Konuyla ilgili usul ve esaslar dahilinde kurumun imkanları da göz önüne alınarak belirlenecek akademik takvime bağlı olarak bu programlar, Haziran 2014’te ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilen öğrencilerle birlikte eşzamanlı olarak 2013-2014 öğretim yılı yaz döneminden itibaren başlatılmak suretiyle en fazla iki dönem halinde planlanacaktır.

Kaynak: YÖK

       

Yorumlar

 1. sumeyye dedi ki:

  Ahmet bey biz surucu belgesi almadik ben gece gundz ders calisip uykusuz gecirdigim haftalar ve emegim karsisnda bu diplomayi aldim. Orgun okuyupta derse girmeyip keyfe keder okuyan insanlar gibi olmadim. Uni sinavinda 410 puan alip sartlarim uymadigi icin acikogretim tek tercih yaptim. Pekala orgun okuma imkanim olsaydi okurdum. Bu da demk deil ki ben egitimimi surucu kursu misali okudum. Yaptiginiz yorumu şahsima saygiszlik olarak goruyorum. Onyargili olmaktan vazgecin aöf de okuyanlarin verdigi emege saygiszlik kimsenin haddi degil. Farmosyonda alicam ogretmnlikte yapicam ve inş cocugunz bnm ogrencim olur…

 2. ahmet dedi ki:

  hala yök formasyon verecem derdinde egitim fakültesi niye var ozaman . bunu da gectim yetmiyor gibi fen edebiyatlara da verelim . hadi onu da geçtim AÖF ye demi formasyon verecez . ozaman milllet niye okuyor herkes sürücü kursu gibi gitsin alsın bu belgeyi

  1. byrm dedi ki:

   ahmet bey ! sizin eğitim fakültesi niye var dediğiniz bir duruma bende bölümler neden var o zaman diye sormak istiyorum! emin olun ki bölümler eğitimden daha zor. eğitim dersleri kolay fakat bölüm dersleri çok daha zor bunun isbatını da yaparım size. matematik öğretmenliği okuyan bir öğrenciyle matematik bölümü okuyan bir öğrenci arasında bi ton fark var bölüm okuyan matematikci temeline kadar herşeyi ispat eder o şekil öğrenir. eğitim öyle değil nitelikli ve çözümcü öğretmenler hep bölümlerden çıkmıştır ve formasyon onların da hakkı herkesin hakkı !

  2. şebnem dedi ki:

   sanırım eğitim fakültesinde okurken ülkenin durumunu hiç takip etmemişsiniz. ben felsefe bölümü mezunuyum, yüksek lisans yapıyorum ama kadrolara hep din bilimleri ve ilahiyat üzerinden alıyorlar. şimdi ben formasyon almayayım da ne yapayım?

 3. murat yücel dedi ki:

  Şu YÖK. açıklamalarını Türkçeye hakim insanlar hazırlasın. Hiçbir açıklama anlaşılır değil. Sade bir dille, halkın anlayacağı şekilde yazsalar iyi olmaz mı?

 4. suleyman boz dedi ki:

  ben unıversıte son sınıf ogrencısıyım bu sene resmen bızle dalga gecıldı yanı bır ales sartı bır herkese verılecek sımdıde bu . kararlar alınırken dusunmuyorlarmı bu kadar basvuru olacagını fılan dırek sartlardan devam etselerdı ve artık son sınıflardan kım alsın yada almasın dıgerının hakkı yenmıs olacak alesı yuksek olanın yada aranmayacak dıye calısmayanın…

Yorum Yaz