Akademik Personel | 16 Aralık 2017, Cumartesi

YÖK’ten “%50 Fazla Harç” Açıklaması

4 Şubat 2015
YÖK’ten “%50 Fazla Harç” Açıklaması
       

Son günlerde yükseköğretim kurumlarında okuyan ve zamanında bitiremeyen öğrencilerimiz için Yükseköğretim Kurulu kararıyla “Katlamalı Harç” getirildiği ve öğrencilerin mağduriyet yaşadığı şeklinde haberler yer almaktadır.

AÇIKLAMA

Halbuki öğrenim ücreti ve harçlarla ilgili işlemler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca değil, ilgili mevzuat çerçevesinde Kanun ile düzenlenmektedir. Söz konusu harç meselesi 26 Kasım 2014 tarih ve 29187 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 6569 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesinde yapılan değişiklik ile düzenlenmiştir.

Üniversite Kayıtta Katlamalı Harçlar Kafa Karıştırdı

Bu hükme göre “Diploma programlarının hazırlık sınıfı eğitimi hariç olmak üzere, iki yıllık önlisans ve dört, beş ve altı yıllık lisans programlarından (açıköğretim programları hariç) bu süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerden, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ya da öğrenim ücretinin yanı sıra bu maddenin (c) fıkrasına göre hesaplanan kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için belirlenen kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin yüzde elli fazlası ile hesaplanarak alınır.

Çift ana dal programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının öğrenim süresi ve ilave bir yıl sonunda bu madde hükümlerine göre katkı payı veya öğrenim ücreti alınır.” Yükseköğretim Kurulu olarak bu kanun hükmünün uygulanmamasına yönelik karar alınması mümkün değildir. Bununla birlikte Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı sorunun çözümü için hazırlamış olduğu öneriyi ilgili mercilerle paylaşmaya başlamış olup görüşmeler sürdürülmektedir.

Kaynak: YÖK

       

BENZER HABERLER