Akademik Personel | 20 Nisan 2018, Cuma

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 95 Öğretim Üyesi Alacak

2 Kasım 2016
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 95 Öğretim Üyesi Alacak
       

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 6 takım dosya ve CD kaydı ile birlikte başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0216 346 36 38 numaralı telefondan ulaşılabilir.

(SAUM: Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi)

NOT: Üniversitemiz kadrolarına atanan Öğretim Üyeleri Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Rektörlüğümüzce uygun görülen yurt içi ve yurt dışı birimlerimizde iki yıl süreyle görevlendirilebilir.

Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
NO BİRİM ADI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI- ANASANAT DALI-PROGRAM KADRO UNVANI DRC ARANAN ŞARTLAR
1 İst. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağ. ve Sin. Hast. SAUM Dahili Tıp Bilimleri Psikiyatri Profesör 1 Bipolar bozukluğun farklı dönemlerinde oksidatif stres, inflamasyon ve metabolik biyobelirteçlerinin; hastalığın tanı, tedavi, seyir açısından ilişkisini inceleyen çalışmalar yapmış olmak.
2 İstanbul Bağcılar SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Profesör 1 Robotik cerrahi sertifikası ve robotik prostat cerrahisi konusunda deneyim sahibi olmak. Endoskopik prostat cerrahisinde farklı enerji kaynakları konusunda bilimsel çalışma yapmış olmak.
3 İstanbul Bağcılar SAUM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 İntrakardiyak kök hücre konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.
4 İstanbul Bakırköy Dr.Sadi Konuk SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Robotik cerrahi konusunda sertifika ve deneyim sahibi olmak.
5 İstanbul Bakırköy Dr.Sadi Konuk SAUM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Doçent 1 HIV-1 ilaç direnciyle ilgili moleküler düzeyde çalışmaları olması ve PCR yöntemleriyle ilgili kurs sertifikası olmak.
6 İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 Omurga cerrahisi primer ve revizyonlarında, kalça ve diz primer ve revizyon protez cerrahisinde en az 10 yıl deneyim sahibi olmak.
7 İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 Ortopedi ve Travmatoloji alanında patent sahibi olmak.
8 İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 Kemik kaynamamaları konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.
9 İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 Çocuk ortopedi konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.
10 İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Erişkin Kalp ve Damar cerrahisi uzmanı ve Pediyatrik kalp cerrahisi uzmanı olmak.Aort anevrizması/ Disseksiyonu alanında deneyim sahibi olmak.
11 İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları SAUM Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Yasal süreçlerle tedavi kurumlarına sevk edilen ve denetimli serbestlik kapsamındaki bağımlılar konusunda çalışmalar yapmış olmak.
12 İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları SAUM Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Perinatal psikiyatri ve Vücut Dismorfik Bozukluğu alanında özgün araştırmaları olmak.
13 İstanbul Fatih Sultan Mehmet SAUM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Manuel Tıp ve Eklem enjeksiyon yöntemleri ile ilgili eğitim ve deneyim sahibi olmak. Kas iskelet sistemi hastalıklarında tanısal ve girişimsel ultrason kursları sertifikası ve klinik deneyim sahibi olmak.
14 İstanbul Fatih Sultan Mehmet SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Transplantasyon kliniğinde en az 6 ay bulunmuş olmak. Eğitim becerileri eğitimi almış olmak. Robotik cerrahi eğitimi almış olmak.
15 İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SAUM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Serebral palsili çocuk hastalarda yaşam kalitesi konusunda çalışma yapmış olmak.
16 İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 ERCP, baby endoskopi ve EUS konusunda deneyim, sertika ve çalışmaları olmak. Karaciğer nakli konusunda eğitim almış olmak. Moleküler ve kök hücre düzeyinde çalışma yapmış olmak. Hepatobilyer ve pankreas cerrahisi konusunda eğitim almış ve deneyim sahibi olmak.
17 İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim SAUM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Malnütrisyon konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.
18 İstanbul Haseki SAUM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Adli pediatri konusunda en az 5 yıl deneyim sahibi olmak.
19 İstanbul Haseki SAUM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doçent 1 Kafa travmalarında oksidatif stres konusunda çalışma yapmış olmak.
20 İstanbul Haseki SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Jinekolojik onkoloji yandal uzmanı olmak.
21 İstanbul Haydarpaşa Numune SAUM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Trombosit ve trombosit aktivasyonu belirteçleri, ortalama tronbasit hacmi, Beta- tromboglobulin ve serotonin üzerine çalışması ve deneyimi olmak.
22 İstanbul Haydarpaşa Numune SAUM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doçent 1 Gluteal bölge yaralanmaları ile ilgili çalışma yapmış olmak.
23 İstanbul Haydarpaşa Numune SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 Nütrisyon konusunda yayınları ve deneyim sahibi olmak. Palyatif bakım merkezi eğitimi almış ve deneyim sahibi olmak.
24 İstanbul Haydarpaşa Numune SAUM Dahili Tıp Bilimleri Dermatoloji Doçent 1 Deri ekleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
25 İstanbul Haydarpaşa Numune SAUM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Doçent 1 HIV ve hepatit konularında çalışma yapmış olmak.
26 İstanbul Haydarpaşa Numune SAUM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doçent 1 Obstruktif Uyku Apne Sendromu ile ilgili çalışma yapmış olmak.
27 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SAUM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Doğal bal zehirlenmelerinde ve kolesistektomili hastalarda h.pilori üzerinde çalışma yapmış olmak.
28 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SAUM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk Metabolizma alanında yandal uzmanı olmak.
29 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Perinatoloji yandal uzmanı olmak. Fetoultrasonografi ve ekokardiyografi konularında çalışma ve deneyim sahibi olmak.
30 İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Profesör 1 Çocuk beyin cerrahisinde çalışma ve deneyim sahibi olmak. Mikronöroşirürji alanında doktora yapmış olmak.
31 İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Organ nakli konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.
32 İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Jinekolojik onkoloji yandal uzmanı olmak. Cerrahi ve doğal menopozun kadınlara etkisi üzerine araştırma yapmış olmak.
33 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Doğumsal kalp hastalıklarının moleküler genetiği konusunda çalışma yapmış olmak.
34 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 En az 3 yıllık, kalp nakli konusunda sorumlu hekim veya sorumlu hekim yardımcısı olarak sertifika sahibi olmak.
35 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Çocuk kalp ve damar cerrahisinde yandal uzmanı olmak. Çocuk kalp cerrahisinde sol atriyal basınç monitörizasyonu ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
36 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Pulmoner endaterektomi konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.
37 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SAUM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Kalp transplantasyonu konusunda deneyim sahibi olmak.
38 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SAUM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Doçentliğini Çocuk Kardiyolojide almış olmak. Pulmoner emboli konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.
39 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SAUM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Perkütan kapak yerleştirmede (TAVİ vb.) ve perkütan kapak onarımında (mitral balon valvotomi, anylipkasti ve edge-to-edge) ve paravalvüler leak kapatmada çalışması ve deneyim sahibi olmak.
40 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 İskemi reperfüzyon konusunda deneysel çalışma yapmış olmak.
41 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Gastroentereloji yandal uzmanı olmak. İleri laparoskopik cerrahi sertifikası olmak.
42 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Deneysel oddi sfinkteri ve LES (alt özefagus sfinkteri) konularında çalışmalar yapmış olmak.
43 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SAUM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Periferik arter girişimleri korener girişimler yapısal kalp hastalıkları konularında yayınları olup deneyim sahibi olmak.
44 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SAUM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Girişimsel kardiyoloji konusunda deneyimli olmak.
45 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SAUM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Girişimsel periferik vasküler hastalıklar konusunda deneyim sahibi olmak.
46 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SAUM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Elektrofizyoloji konusunda en az 3 yıl deneyim sahibi olmak.
47 İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Dam.Cer. SAUM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Elektrofizyolojik çalışma, radyofrekans kateter ablasyonu ve TAVİ alanında deneyimi ve çalışmaları olmak.
48 İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Dam.Cer. SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 Çocuk Kalp ve damar cerrahisinde yandal uzmanı olmak Çocuk kalp cerrahisi vakalarında serebral perfüzyon takibi konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.
49 İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Dam.Cer. SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 İskemi ve reperfüzyon alanında hayvan deneylerinde deneyimli olması, “Minimal invazif ve Robotik Kalp cerrahisi” alanında deneyim, Çocuklarda intrakorpereal assist device kullanımı ile ilgili tecrübesi ve yayını olmak.
50 İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Dam. Cer. SAUM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Güçlendirilmiş eksternal kontur pulsasyon yönteminin tedavide kullanılması ile ilgili çalışma ve deneyim sahibi olmak.
51 İstanbul Okmeydanı SAUM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 HLA Polimorfizmi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. Lomber lordoz ölçümü ile ilgili metod sahibi olmak.
52 İstanbul Okmeydanı SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Üst gastrointestinal onkoljisi cerrahisi konusunda deneyimi olmak.
53 İstanbul Okmeydanı SAUM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Profesör 1 Algoloji yandal uzmanı olmak. Nörobehçet konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.
54 İstanbul Okmeydanı SAUM Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Doçent 1 Hemoglobinopatiler ile ilgili çalışma yapmış olmak.
55 İstanbul Okmeydanı SAUM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Doçentliğini Endokrinoloji ve Metebolizma alanında almış olmak. Kök hücre ve moleküler düzeyde çalışmalar yapmış olmak.
56 İstanbul Okmeydanı SAUM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Doçentliğini Nefroloji alanında almış olmak. Polikistik böbrek hastalığında insilün direnci konusunda çalışma yapmış olmak.
57 İstanbul Okmeydanı SAUM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doçent 1 Girişimsel Radyoloji alanında yayınları olup deneyim sahibi olmak.
58 İstanbul Prof.Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Profesör 1 Katarakt cerrahisi ve uvea hastalıkları konusunda deneyimi ve yayını olmak.
59 İstanbul Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 Vitroretinal cerrahide ve primatür retinopatide eğitim almış ve deneyim sahibi olmak.
60 İstanbul SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Profesör 1 Coclear implantasyon uygulamasında deneyimli olmak, alanıyla ilgili ulusal veya uluslararası bir projede proje yöneticisi olmak.
61 İstanbul Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Tüp bebek sertifikası olması infertilite ve kanser ilişkisi konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.
62 İstanbul Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları SAUM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Doçentliğini Yenidoğanda almış olmak. Yenidoğan canlandırması konusunda eğitim faaliyetinde bulunmak.
63 İstanbul Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları SAUM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuklarda obezitenin vasküler hasarı ve Kritik hastalık hiperglisemisi ile ilgili çalışma yapmış olmak. Çocukluk çağı tiroid kanseri ile ilgili çalışma yapmış olmak.
64 İstanbul Süreyyapaşa Göğ.Hast. ve Göğ. Cer. SAUM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doçent 1 Yoğun Bakım yandal uzmanı olmak, diafragma mekaniklerini ölçme konusunda deneyimli olmak.
65 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SAUM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Profesör 1 Deneysel sepsis konusunda çalışmalar yapmış olmak.
66 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SAUM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Nefroloji yandal uzmanı olmak. Diyaliz hipervolemisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
67 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SAUM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör Endokrinoloji ve metebolizma yandal uzmanı olmak. İnsülin direnci ölçüm metodları ve insülin klemp tekniği konusunda deneyim sahibi olmak.
68 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Profesör 1 Akustik nörinom ve kafatabanı cerrahisi ve ileri endoskopik sinüs cerrahisi konularında çalışmalar yapıp deneyim sahibi olmak.
69 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik, Rekonstrüktif ve Est. Cer. Profesör 1 El cerrahisi ve ağız yüz çene cerrahisi yandal sertifika sahibi olmak. Mikro cerrahi konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.
70 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 1 Pediatrik nöroşirürji konusunda yayın ve deneyim sahibi olmak.
71 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik, Rekonstrüktif ve Est. Cer. Doçent 1 El cerrahisi yandal uzmanı olmak. Mikro cerrahi konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.
72 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SAUM Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Adli psikiyatri konusunda deneyim sahibi olmak. RTMS (repetitive transcranial magnetik stimulatin) konusunda çalışma yapmış olmak.
73 İstanbul Ümraniye SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Profesör 1 Omurga cerrahisi ve spinal endoskopik cerrahi konularında yayınları olup,deneyim sahibi olmak.
74 İstanbul Ümraniye SAUM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Nütrisyon konusunda deneyimi ve çalışmaları olması, geriatri konusunda deneyimi ve yayınları olmak. Uluslararası çok merkezli çalışmalarda araştırmacı veya yardımcı araştırmacı olmak.
75 İstanbul Ümraniye SAUM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Mobil anjiyografi cihazı ile girişimsel işlemlerde deneyimli olmak. Primer PTCA ve kalp cerrahi desteği ile ilgili yayınları olmak.
76 İstanbul Ümraniye SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Doçent 1 Yanık ve yoğun bakım ünite ve merkezleri planlama, iyileştirme ve koordinasyonu konularında çalışmalar yapmış olmak.
77 İstanbul Ümraniye SAUM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Gastroenteroloji yandal uzmanı olmak, ileri düzey endoskopik girişimsel işlemler konusunda çalışma yapmış olmak. Herediter kanser sendromları konusunda bir proje yürütücüsü olmak. İnflamatuar bağırsak hastalıkları ile kardiyovasküler sistem ilişkisini araştıran yayınlar yapmış olmak.
78 İstanbul Ümraniye SAUM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk Kardiyolojisi yandal uzmanı olmak. Çocuk Elektrofizyolojisi eğitimi almış olmak.
79 İstanbul Ümraniye SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 Omurga cerrahisi ve artroplasti konularında deneyim sahibi olmak. Minimal invazi cerrahi konusunda kadavra kursu almış olmak.
80 İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SAUM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Profesör 1 Solunum hastalıklarında hastalık yükü ve maliyeti konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.
81 İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SAUM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Profesör 1 Akciğer kanserinde moleküler yöntemler hakkında çalışması ve uluslararası dergilerde yayını olmak.
82 İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Doçent 1 Nadir hastalıklar konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.
83 İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Doçent 1 Pnömokonyoz ve akciğer kanseri birlikteliğini araştıran uluslararası yayını olmak.
84 İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Doçent 1 Minimal invaziv göğüs cerrahisi konusunda en az 5 yıl deneyim sahibi olmak.
85 İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SAUM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doçent 1 Girişimsel pulmonoloji, torasik onkoloji konusunda çalışmaları ve deneyim sahibi olmak.
86 İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Doçent 1 Akciğer transplantasyon patolojisi konusunda deneyim sahibi olmak. Adli patoloji konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.
87 İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SAUM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Doçentliğini Yenidoğanda almış olmak. Yenidoğanda adrenal gland ve apdominal aort konularında çalışma yapmış olmak.
88 İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SAUM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Yenidoğan yandal uzmanı olmak. D vitamini konusunda çalışma yapmış olmak.
89 İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Uterus iskemi reperfüzyon hasarı konusunda deneysel çalışma yapmış olmak.
90 İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Tüp bebek sertifikası olması ve endoskopik cerrahi konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.
91 İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Perinatoloji yandal uzmanı, tüp bebek sertifikası sahibi olmak. Fetal eko konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.
92 Bursa Yüksek İhtisas SAUM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Koroner yavaş akım fenomeninde sağ ventrikül fonksiyonu ve TIMI kare sayısı ile ilişkisi üzerine çalışma yapmış olmak.
93 Konya SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Yrd. Doc. 1 Preeklamptik gebelerde Metildopa tedavisinin uterin, umblikal ve fetal orta serebral arterlerdeki kan akımları üzerine etkisi ile ilgili çalışması olmak ve Operatif Histeroskopi konusunda eğitim almış olmak
94 Samsun SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Yrd. Doc. 4 Odyoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak, endoskopik kulak cerrahisi konusunda çalışma yapmış olmak.
95 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Histoloji ve Embriyoloji Yrd. Doc. 5 Böbrek iskemi reperfüzyon hasarında antioksidan kullanımının etkileri üzerine çalışma yapmış olmak. ÜYTE(Üremeye Yardımcı Tedavi) yönetmeliğine uygun sertifika sahibi olmak. Üremeye yardımcı tedavi yöntemleri eğitimi almış olmak.
       

BENZER HABERLER