Akademik Personel | 27 Nisan 2018, Cuma

ÖYP 2014 Lisansüstü Eğitim Tercihleri Bugün Sonlanıyor

14 Ağustos 2014
ÖYP 2014 Lisansüstü Eğitim Tercihleri Bugün Sonlanıyor
       

ÖYP kapsamında atanmış ve yabancı dil puanı 65 ve üzeri olan araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim yapabilecekleri üniversiteler ve kontenjanlara tercih işlemleri başlamıştır.

ÖYP 2014 GÜZ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KONTENJANLARI

Tercih yapmak için tıklayınız.

Ek-2 için tıklayınız.

“Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller” kapsamında, 2547 sayılı  Kanun’un 33/a maddesi atanan araştırma görevlilerinden yabancı dil puanı 65 ve üstünde olanların  lisansüstü eğitim yapabilmesi için,

1. Lisansüstü eğitim yapılacak üniversitelere verilecek kontenjanlarda, bazı alanların bölüm bazında bazı alanların ise anabilim dalı bazında değerlendirilmesi ve söz konusu  programlara ait kontenjanların 2014 Güz döneminde lisansüstü eğitime başlamak üzere  Ek:1’de (ÖYP İle Atanmaya Hak Kazanan ve Hali Hazırda 65 veya Üstü Dil Puanına Sahip ÖYP’liler İçin Olan Lisansüstü Tercihleri Açıklamasında EK:1 Olarak Verilen Kontenjan Listesi Ancak Başvuru Sisteminden Görülebilmektedir.) belirtilen üniversitelere tahsis edilmesi,

2. Özel yetenek sınavıyla lisansüstü eğitime öğrenci kabul eden anabilim dalları için ilgili  yükseköğretim kurumunca özel yetenek sınavı yapılacağından; değerlendirme ve  yerleştirmenin adayların ÖYP puanının % 75’i ve ilgili yükseköğretim kurumunca  yapılan özel yetenek sınavının % 25’i hesaplanarak yapılması ve söz konusu  programlara ait kontenjanların 2014 Güz döneminde lisansüstü eğitime başlamak üzere  Ek:2’de belirtilen üniversitelere tahsis edilmesi,

3. Lisansüstü eğitim için başvuru yapacakların ÜDS, KPDS, YDS veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinden en az 65 puan; ALES’ten ise son 3 yıl içinde en az 70 puan almış olmaları, (2011 Güz)

4. ÖYP kapsamında Yüksek lisans eğitimini tamamlayanların, yüksek lisans eğitimi aldıkları üniversitelerde doktora eğitimi yoksa veya var olan doktora programları için kendilerinden istenilen şartları yerine getiremiyorlarsa Başkanlığımızca ilan edilen kontenjanlara başvurabilmeleri,

5. Aynı bölümde olmak kaydıyla atandıkları anabilim dalı dışındaki bir anabilim dalına başvuracak araştırma görevlilerinin, başvurudan önce atandıkları Yükseköğretim Kurumunun onayını almaları,

6. 2014 Temmuz ayında Başkanlığımızca yapılan yerleştirme sonucu atanmaya hak kazanan adaylardan, atama işlemleri devam edenlerin bu kontenjanlara başvurabilmeleri ancak atama işlemleri tamamlanmadan lisansüstü eğitime
başlayamayacakları

7. Atandıkları yükseköğretim kurumunda lisansüstü eğitim yapan ÖYP araştırma görevlilerinin bu kontenjanlara başvurmamaları,

8. “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller”in 9. maddesinin 12. Fıkrasında belirtilen “Öğretim üyesi yetiştirmek amacıyla öğretim elemanı temininde güçlük çekilen alanlarda yükseköğretim kurumları tarafından lisansüstü eğitim programlarının açılması hususunda Yürütme Kurulu gerekli tedbirleri alır.” hükmü uyarınca, Öğretim üyesi yetersizliği nedeniyle açılamayan bazı lisansüstü eğitim programlarında ÖYP kapsamında araştırma görevlisi yetiştirilmesinin, söz konusu programlarda eğitim verilebilmesi için ilişkili alanlardan öğretim üyesi
görevlendirilebilmesi,

9. “Görsel İletişim Tasarımı” anabilim dalına atanan araştırma görevlilerinin, bu alanda lisansüstü eğitim programı bulunmadığından, lisansüstü eğitimlerini “Grafik”, “Resim”, “Medya Tasarımı” veya “İletişim Tasarımı ve Yönetimi” alanında sürdürebilmeleri,

10. Ek:1’de (ÖYP İle Atanmaya Hak Kazanan ve Hali Hazırda 65 veya Üstü Dil Puanına Sahip ÖYP’liler İçin Olan Lisansüstü Tercihleri Açıklamasında EK:1 Olarak Verilen Kontenjan Listesi Ancak Başvuru Sisteminden Görülebilmektedir.) ilan edilen lisansüstü programlar için tercih işlemlerinin, 14.08.2014 – 18.08.2014 (saat 17:30) tarihleri arasında Başkanlığımız resmi internet sitesi üzerinden; Ek:2’de ilan edilen lisansüstü programlar için ise başvuruların ilgili üniversitelerin başvuru ve sınav için belirleyeceği tarihlerde ilgili yükseköğretim kurumuna yapılması  Yürütme Kurulu’nun 07.08.2014 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

       

BENZER HABERLER