Akademik Personel | 24 Nisan 2018, Salı

Mühendislik Okuyanlar Arasından Pilot Alınacak

31 Ağustos 2016
Mühendislik Okuyanlar Arasından Pilot Alınacak
       

Harp Okulu 1. sınıfta okuyan tüm mühendislik bölümlerinden, 2. ve 3. sınıfta okuyan bazı mühendisliklerden pilot adayı alacak.

HHO’YA ÜNİVERSİTELERİN BİRİNCİ SINIFINDANÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME KILAVUZU

669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde teşkil edilen Hava Harp Okuluna; 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye görepilotaj eğitimi veren üniversiteler öncelikli olmak üzere üniversitelerin tüm mühendislik bölümlerinin birinci sınıfından öğrenci alınacaktır.

Bu kapsamda; temin edilecek öğrenciler 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 1’inci yarıyılından başlamak üzere Hava Harp Okulunda ikinci sınıfta eğitime başlayacaktır.

Öğrencilerin, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden birine yerleştirmesi Hava Harp Okulu Komutanlığı tarafından yapılacaktır.

Değerli gençlerimiz; Türk Hava Kuvvetlerinin temel subay kaynağı Hava Harp Okulu İstanbul Yeşilyurt’ta bulunmaktadır. 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde teşkil edilen Hava Harp Okulunda; Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği dallarında lisans düzeyinde akademik eğitim, askeri eğitim ve özendirici uçuş eğitimi verilmektedir. Dört yıllık eğitim ve öğretimlerini başarıyla tamamlayan Harbiyeliler lisans diplomasına sahip pilot adayı teğmenler olarak mezun olmaktadır.

Öğrenimlerini başarı ile tamamlayan Harbiyelilerden sağlık muayenesini başarıyla geçenler İzmir’de uçuş eğitimine başlamakta, sağlık muayenesini herhangi bir nedenle kaybedenler ile uçuş eğitiminden çeşitli nedenlerle ayrılanlar ise Hava Kuvvetlerindeki diğer sınıf okullarında eğitim almaktadır. Sınıf eğitimlerini tamamlayan teğmenler pilot veya yer sınıfı subaylar olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapmaktadır.

Hava Harp Okulundan mezun olan subaylar; lojman, sosyal tesis gibi birçok imkandan yararlanmakta, yurt içi ve yurt dışındaki eğitim kurumlarında yüksek lisans ve doktora eğitimi alma imkanı bulmaktadır. Hava ve uzay gücünün dünya genelindeki önemi ve etkisi her geçen gün artmaktadır. Hava Kuvvetleri Komutanlığı ailesi sizlerin katılımı ile daha da güçlenecektir.

Başvuru koşulları kadın ve erkek adaylar için aynıdır. Başvuru koşullarını sağlayan adaylar 22 Aralık 2016 – 12 Ocak 2017 tarihleri arasında www.hho.edu.tr internet adresine girerek başvuru yapmaları gerekmektedir.İnternetsitesiüzerindenbaşvuru yapmayan adaylar ikinci seçim aşamalarına çağrılmayacaktır.

İhtiyaç duyulan öğrenci sayısına göre “Seçim Aşamaları Çağrı Puanı (Baraj Puanı)” belirlenecektir. Baraj puanı Lisans Yerleştirme Sınavının (LYS) MF-1, MF-2, MF-3 ve MF-4 puan türlerine göre belirlenecek ve internetsitemizden yayımlanacaktır. Baraj puanını aşan adaylar ikinciseçim aşamaları için Hava Harp Okuluna davet edilecektir.

Hava Harp Okuluna başvuruda bulunan adaylara uygulanacak İkinci Seçim Aşamaları şunlardır:

1.Ön Sağlık Muayenesi,

2.Bedeni Yetenek Sınavı,

3.Psikomotor Testi,

4.Kişilik Testi,

5.Bireysel Mülakat,

6.Uygulamalı Liderlik Testi,

7.Kesin Karar Kurulu Mülakatı,

8.Uçuş Sağlık Muayenesi,

9.Öğrenci Seçme Uçuş Eğitimi,

10.İntibak Eğitimi.

Davet edilen adayların isimleri ve Hava Harp Okulunda hazır bulunacakları tarih internetsitemizden yayımlanacaktır. Adaylar hazırlayacakları evrakları internetsitesindentemin edeceklerdir. Posta yolu ile herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

İkinci seçim aşamaları süresince adaylar imkanlar dahilinde Hava Harp Okulu tesislerinde kalabileceklerdir. Ayrıca sınavlar süresince adayların yemek ihtiyaçları Hava Harp Okulu tarafından ücretsiz karşılanacaktır.

İnternetsitesi ile ilgili herhangi bir problemle karşılaşan adayların ikdm@hho.edu.tradresine e-posta göndermeleri veya aşağıdaki telefonu arayarak yardım almaları gerekmektedir.

İnternetAdresi : www.ikdm.hho.edu.tr

Telefon (Hava Harp Okulu): 0 212 663 28 30 – 0 212 663 24 90

(Hava Kuvvetleri Komutanlığı) : 0 312 414 33 47 – 0 312 414 34 94

Alınacak öğrencilerle ilgili Hava Harp Okuluna Başvuru ve Giriş Koşulları aşağıda sunulmuştur.

HAVA HARP OKULU BAŞVURU KOŞULLARI

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2.Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış/çıkarılmamış, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

3.667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında miMi güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen okullarda öğrenim görmüş ya da KHK kapsamında diğer okullara nakledilmiş olmamak,

4.Yurt dışındaki üniversitelerde öğrenimini sürdüren öğrencilerin denkliği YÖK tarafından onaylanmış ve bu denkliği gösteren belgeye sahip olmak,

5.Başvuru tarihi itibariyle en fazla 21 yaşında (1995 ve sonrası doğumlu) olmak (Yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşı dikkate alınır),

6.Başvuru tarihleri arasında gerçekleştirilecek başvuru işlemini tamamlamış olmak.

HAVA HARP OKULU GİRİŞ KOŞULLARI

1.Yapılacak arşiv araştırması sonucunda şüpheli ve sakıncalı halleri bulunmamak,

2.Şehit, malül gazi ve muharip gazi çocuklarından belirlenecek baraj puanının %90’ını alanlar, ikinci seçim aşamalarına davet edilecektir. Seçim aşamalarında başarılı olan ve % 5 kontenjanına giren adaylar Hava Harp Okuluna girmeye hak kazanacaktır.

3.27 Eylül 2001 tarihli Harp Okulları Yönetmeliğinin 44’üncü maddesinde düzenlenmiş olan “Harp Okulları Giriş Koşullarını” taşımak,

4.FETÖ/PDY ve diğer terör örgütleri ile herhangi bir iltisakı bulunmamak,

5.Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

6.TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin Hava Harp Okulu öğrenci adayları ile ilgili sağlık kriterlerine sahip olmak,

7.Öğrenci adaylarının boy ve ağırlık sınırları ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen tablolarda gösterilen boy ve ağırlık sınırları içinde olmak,

8.Vücut yapısı düzgün ve her bakımdan sağlam olmak, (düztaban olmamak, konuşmasında ve duymasında kusuru bulunmamak, gözlük-lens kullanmamak, gözlerinde şaşılık-renk körlüğü bulunmamak, frengi, sara, uykuda gezme, bayılma, histeri vb. hastalık bulunmamak, lazer ameliyatlısı olmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak vb.),

9.Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, artikülasyon bozuklukları vb. olmamak,

10.Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle birlikte nikahsız yaşamamak,

11.Okula karşı sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek),

12.Hava Harp Okulu için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

13.Askeri okullara alınan öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler hesabına fakülte ve yüksekokullarda okuyan öğrenciler için yüklenme senedi düzenlenmesine ve bu okullardan çeşitli sebeplerle ayrılacak öğrencilere veya kefillerine ödettirilecek tazminata dair yönetmelikte belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,

14.Geçiş yaptıkları üniversitelerin planlı müfredat derslerinden 2 dersten fazla alttan dersi olmamak,

15.100’lük sistemde minimum 60 ve üzeri, 4’lük sistemde 2,20 ve üzeri krediye sahip olmak,

16.Hava Harp Okulu seçim aşamasına katılmak veya bu aşamaların herhangi birinden elenmek/ayrılmak, kayıtlı oldukları yükseköğretim programlarına devam etmek için bir engel oluşturmamaktadır.

17.Giriş koşullarını taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek asılsız belge düzenleyen ve güvenlik soruşturması olumsuz çıkan öğrenciler, okula kayıt yaptırmış olsalar bile bu durumları eğitim öğretim süresi içerisinde ne zaman tespit edilirse edilsin okul ile ilişikleri derhal kesilir ve asılsız belge düzenleyenler hakkında yasal işlem yapılır.

18.Değerli gençlerimiz; Türk milletinin gururu, mavi göklerin yılmaz bekçisi, iki bin yıllık ordunun yüz yıllık çelik kanatları olmak istiyorsanız www.ikdm.hho.edu.tr başvuru kılavuzunu doldurarak başvurunuzu yapınız.

HAVA HARP OKULUNA ÇAĞRI ESASLARI

1.Hava Harp Okulunda icra edilecek 2’nci seçim aşaması sınavlarında başarılı olan; TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre “Uçucu yetiştirmeye elverişlidir, askeri öğrenci olur” kriterine göre sağlık raporu alan ve Öğrenci Seçme Uçuşu’nda başarılı olan adaylar; Bedeni Yeterlilik Sınavından alacakları puanın % 10’u, mülakat/kişilik testi/psikomotor testinden alacakları puanların %20’si ve LYS MF puan türlerinden (MF-1, MF-2, MF-3 ve MF-4) aldıkları puan türlerinden en yükseğinin %70’i ilave edilerek pilotaj eğitimi veren üniversiteler öncelikli olmak üzere asil ve yedek olarak sıralanacaktır.

2.Asil ve yedek adayların çağrılması, kayıt kabul işlemleri ve intibak eğitimi ile ilgili detaylı bilgiler www.hho.edu.tr ve/veya www.msb.gov.tr,www.osym.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.


HHO’YA ÜNİVERSİTELERİN İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ SINIFINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME KILAVUZU

669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde teşkil edilen Hava Harp Okuluna; 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre pilotaj eğitimi veren üniversiteler öncelikli olmak üzere üniversitelerin ilgili bölümlerinin ikinci ve üçüncü sınıflarından öğrenci alınacaktır.

Bu kapsamda; başvuru koşullarında belirtilen üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğrenim gören iki ve üçüncü sınıf öğrenciler, 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı 2’nci yarıyılından başlamak üzere Hava Harp Okulunda bulundukları sınıf ve dönem itibariyle eğitime başlayacaktır.

Değerli gençlerimiz; Türk Hava Kuvvetlerinin temel subay kaynağı olan Hava Harp Okulu İstanbul Yeşilyurt’ta bulunmaktadır. 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde teşkil edilen Hava Harp Okulunda; Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği

dallarında lisans düzeyinde akademik eğitim, askeri eğitim ve özendirici uçuş eğitimi verilmektedir. Dört yıllık eğitim ve öğretimlerini başarıyla tamamlayan Harbiyeliler lisans diplomasına sahip pilot adayı teğmenler olarak mezun olmaktadır.

Öğrenimlerini başarı ile tamamlayan Harbiyelilerden sağlık muayenesini başarıyla geçenler İzmir’de uçuş eğitimine başlamakta, sağlık muayenesini herhangi bir nedenle kaybedenler ile uçuş eğitiminden çeşitli nedenlerle ayrılanlar ise Hava Kuvvetlerindeki diğer sınıf okullarında eğitim almaktadır. Sınıf eğitimlerini tamamlayan teğmenler pilot veya yer sınıfı subaylar olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapmaktadır.

Hava Harp Okulundan mezun olan subaylar; lojman, sosyal tesis gibi birçok imkandan yararlanmakta, yurt içi ve yurt dışındaki eğitim kurumlarında yüksek lisans ve doktora eğitimi alma imkanı bulmaktadır. Hava ve uzay gücünün dünya genelindeki önemi ve etkisi her geçen gün artmaktadır. Hava Kuvvetleri Komutanlığı ailesi sizlerin katılımı ile daha da güçlenecektir.

Başvuru koşulları kadın ve erkek adaylar için aynıdır. Başvuru koşullarını sağlayan adaylar 09-30 Eylül 2016tarihleri arasında www.hho.edu.trinternetadresinden başvuru yapmaları gerekmektedir. İnternetsitesiüzerindenbaşvuru yapmayan adaylar ikinci seçim aşamalarına çağrılmayacaktır.

İhtiyaç duyulan öğrenci sayısına göre “Seçim Aşamaları Çağrı Puanı (Baraj Puanı)” belirlenecektir. Baraj puanı Lisans Yerleştirme Sınavının (LYS) MF-1, MF-2, MF-3 ve MF-4 puan türlerine göre belirlenecek ve internetsitemizden yayımlanacaktır. Baraj puanını aşan adaylar ikinciseçim aşamaları için Hava Harp Okuluna davet edilecektir.

Hava Harp Okuluna başvuruda bulunan adaylara uygulanacak İkinci Seçim Aşamaları şunlardır:

1.Ön Sağlık Muayenesi,

2.Bedeni Yetenek Sınavı,

3.Psikomotor Testi,

4.Kişilik Testi,

5.Bireysel Mülakat,

6.Uygulamalı Liderlik Testi,

7.Kesin Karar Kurulu Mülakatı,

8.Uçuş Sağlık Muayenesi,

9.Öğrenci Seçme Uçuş Eğitimi,

10.İntibak Eğitimi.

Davet edilen adayların isimleri ve Hava Harp Okulunda hazır bulunacakları tarih internetsitemizden yayımlanacaktır. Adaylar hazırlayacakları evrakları internetsitesindentemin edeceklerdir. Posta yolu ile adaylara herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

İkinci seçim aşamaları süresince adaylar imkanlar dahilinde Hava Harp Okulu tesislerinde kalabileceklerdir. Ayrıca sınavlar süresince adayların yemek ihtiyaçları Hava Harp Okulu tarafından ücretsiz karşılanacaktır.

İnternetsitesi ile ilgili herhangi bir problemle karşılaşan adayların ikdm@hho.edu.tradresine e-posta göndermeleri veya aşağıdaki telefonu arayarak yardım almaları gerekmektedir.

İnternetAdresi : www.ikdm.hho.edu.tr

Telefon (Hava Harp Okulu): 0 212 663 28 30 – 0 212 663 24 90

(Hava Kuvvetleri Komutanlığı) : 0 312 414 33 47 – 0 312 414 34 94

Alınacak öğrencilerle ilgili Hava Harp Okuluna Başvuru ve Giriş Koşulları aşağıda sunulmuştur.

HAVA HARP OKULU BAŞVURU KOŞULLARI

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2.Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış/çıkarılmamış, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

3.667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında millii güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen okullarda öğrenim görmüş ya da KHK kapsamında diğer okullara nakledilmiş olmamak,

4.LYS sonucunda aşağıda belirtilen Hava Harp Okulu lisans bölümlerine karşılık gelen lisans bölümlerinden birine yerleşmiş olmak.

Sıra Hava Harp Okulu Lisans Bölümleri Kaynak Lisans Programları
1 Havacılık ve Uzay Mühendisliği Pilotaj Bölümü (Sadece İkinci Sınıf) Havacılık ve Uzay Mühendisliği Uçak Mühendisliği Uzay Mühendisliği Uçak ve Uzay Mühendisliği Makine Mühendisliği
2 Bilgisayar Mühendisliği Pilotaj Bölümü (Sadece İkinci Sınıf) Bilgisayar Mühendisliği Yazılım Mühendisliği Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bilişim Sistemleri Mühendisliği
3 Elektronik Mühendisliği Pilotaj Bölümü (Sadece İkinci Sınıf) Elektronik Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Elektrik Mühendisliği Kontrol Mühendisliği Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği
4 Endüstri Mühendisliği Pilotaj Bölümü (Sadece İkinci Sınıf) Endüstri Mühendisliği Endüstri ve Sistem Mühendisliği Sistem Mühendisliği İşletme Mühendisliği

5.Yurt dışındaki üniversitelerde öğrenimini sürdüren öğrencilerin denkliği YÖK tarafından onaylanmış ve bu denkliği gösteren belgeye sahip olmak,

6.Hava Harp Okuluna ara sınıflardan alınacak öğrencilerin yaş sınırlamaları aşağıdaki gibidir: (Yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşı dikkate alınır)

7.Başvuru tarihleri arasında gerçekleştirilecek başvuru işlemini tamamlamış olmak.

HAVA HARP OKULU GİRİŞ KOŞULLARI

1.Yapılacak arşiv araştırması sonucunda şüpheli ve sakıncalı halleri bulunmamak,

2.Şehit, malül gazi ve muharip gazi çocuklarından belirlenecek baraj puanının %90’ını alanlar, ikinci seçim aşamalarına davet edilecektir. Seçim aşamalarında başarılı olan ve % 5 kontenjanına giren adaylar Hava Harp Okuluna girmeye hak kazanacaktır.

3.27 Eylül 2001 tarihli Harp Okulları Yönetmeliğinin 44’üncü maddesinde düzenlenmiş olan “Harp Okulları Giriş Koşullarını” taşımak,

4.FETÖ/PDY ve diğer terör örgütleri ile herhangi bir iltisakı bulunmamak,

5.Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

6.TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin Hava Harp Okulu öğrenci adayları ile ilgili sağlık kriterlerine sahip olmak,

7.Öğrenci adaylarının boy ve ağırlık sınırları ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen tablolarda gösterilen boy ve ağırlık sınırları içinde olmak,

8.Vücut yapısı düzgün ve her bakımdan sağlam olmak, (düztaban olmamak, konuşmasında ve duymasında kusuru bulunmamak, gözlük-lens kullanmamak, gözlerinde şaşılık-renk körlüğü bulunmamak, frengi, sara, uykuda gezme, bayılma, histeri vb. hastalık bulunmamak, lazer ameliyatlısı olmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak vb.),

9.Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, artikülasyon bozuklukları vb. olmamak,

10.Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle birlikte nikahsız yaşamamak,

11.Okula karşı sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek),

12.Hava Harp Okulu için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

13.Askeri okullara alınan öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler hesabına fakülte ve yüksekokullarda okuyan öğrenciler için yüklenme senedi düzenlenmesine ve bu okullardan çeşitli sebeplerle ayrılacak öğrencilere veya kefillerine ödettirilecek tazminata dair yönetmelikte belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,

14.Geçiş yaptıkları üniversitelerin planlı müfredat derslerinden 2 dersten fazla alttan dersi olmamak,

15.100’lük sistemde minimum 60 ve üzeri, 4’lük sistemde 2,20 ve üzeri krediye sahip olmak,

16.Hava Harp Okulu seçim aşamasına katılmak veya bu aşamaların herhangi birinden elenmek/ayrılmak, kayıtlı oldukları yükseköğretim programlarına devam etmek için bir engel oluşturmamaktadır.

17.Giriş koşullarını taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek asılsız belge düzenleyen ve güvenlik soruşturması olumsuz çıkan öğrenciler, okula kayıt yaptırmış olsalar bile bu

durumları eğitim öğretim süresi içerisinde ne zaman tespit edilirse edilsin okul ile ilişikleri derhal kesilir ve asılsız belge düzenleyenler hakkında yasal işlem yapılır.

18.Değerli gençlerimiz; Türk milletinin gururu, mavi göklerin yılmaz bekçisi, iki bin yıllık ordunun yüz yıllık çelik kanatları olmak istiyorsanız www.ikdm.hho.edu.tr başvuru kılavuzunu doldurarak başvurunuzu yapınız.

HAVA HARP OKULUNA ÇAĞRI ESASLARI

1.Hava Harp Okulunda icra edilecek 2’nci seçim aşaması sınavlarında başarılı olan; TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre “Uçucu yetiştirmeye elverişlidir, askeri öğrenci olur” kriterine göre sağlık raporu alan ve Öğrenci Seçme Uçuşu’nda başarılı olan adaylar; Bedeni Yeterlilik Sınavından alacakları puanın % 10’u, mülakat/kişilik testi/psikomotor testinden alacakları puanların %20’si ve LYS MF puan türlerinden (MF-1, MF-2, MF-3 ve MF-4) aldıkları puan türlerinden en yükseğinin %70’i ilave edilerek pilotaj eğitimi veren üniversiteler öncelikli olmak üzere asil ve yedek olarak sıralanacaktır.

2.Asil ve yedek adayların çağrılması, kayıt kabul işlemleri ve intibak eğitimi ile ilgili detaylı bilgiler www.hho.edu.tr ve/veya www.msb.gov.tr,www.osvm.qov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

       

BENZER HABERLER