Akademik Personel | 24 Nisan 2018, Salı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi Alacak

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi Alacak
       

T.C.

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür

.           Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular Personel Daire Başkanlığına, yardımcı doçent kadrosuna başvurular ise ilgili birimlere şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

Devlet hizmet yükümlüsü adaylar başvurularında yükümlülük süresini belgelendirecek olup, bu adayların başvuruları devlet hizmet yükümlülüğü süresi bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63. maddesi hükümleri dahilinde değerlendirilerek kabul veya reddedilecektir

.           Öğretim üyesi atamalarında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanacaktır.

Yardımcı doçent kadrosuna başvurularda, merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alınmış olsa bile, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemiz ilgili birimlerince ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır.

Adaylar, hangi dilden sınava gireceklerini dilekçelerinde belirteceklerdir.

Yardımcı doçentlik dil sınavının yeri ve tarihi Rektörlüğümüzce daha sonra belirlenecek olup, konu ile ilgili duyuru

www.ksu.edu.tr. adresinden yapılacaktır.

Adaylardan istenilen belgeler ; Bölüm, Anabilim Dalını ve sabıka kaydının bulunup bulunmadığını belirten  http://www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ekinde bir adet fotoğraf, lisans diploması fotokopisi, doktora / uzmanlık diploması fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayın listesi, yabancı dil belgesi ile birlikte ; profesör kadrosuna başvuracaklar, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 6 takım, Doçent kadrosuna başvuracaklar doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 takım, yardımcı doçent kadrolarına başvuracaklar ise bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 takım olarak sunacaklardır.

Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
BİRİM UNVAN K/D ADET NİTELİĞİ
TIP FAKÜLTESİ
Kardiyoloji Profesör 1 1 Efor testinde kalp hızı toparlanması ve statinler arasındaki ilişki konusunda çalışmaları olmak
Kardiyoloji Yrd. Doç. 3 1 Kalp yetmezliğinde levosimendan tedavisi ve sitokinler arasındaki ilişki konusunda çalışmaları olmak
Enfeksiyon Hastalıkları Yrd. Doç. 1 1 HIV epidemiyolojisi konusunda çalışmış olmak
Nöroloji Yrd. Doç. 1 1 İntrakraniyal arteriyel kalsifikasyon konusunda çalışmış

olmak

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Periodontoloji Yrd. Doç. 3 1 Tek ve çift insizyon yöntemiyle bağ dokusu elde edilmesinde ağrı değerlendirmesi konusunda çalışmış olmak
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.
Muhasebe ve Finansman Profesör 1 1 Finans alanında doçent ünvanı almış olmak
Sağlık Yönetimi Profesör 1 1 Sağlıkta dönüşüm ve aile hekimliği sistemi konularında çalışmaları olmak
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Programları ve Öğretim Profesör 1 1 Din Bilgisi öğretmenlerinin sınıf yönetimindeki tutum ve düşünceleri konusunda çalışmaları olmak
Sosyal Bilgiler Eğitimi Yrd. Doç. 1 1 Sosyal Bilgiler Eğitiminde öğrenme modelleri ve akademik motivasyon konusunda çalışmaları olmak
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Genel Fizik Profesör 1 1 Multiferroik ve ferroelektrik konusunda çalışmaları olmak
Geometri Yrd. Doç. 1 1 Geometri alanında doktora yapmış olup, rektifiyan eğriler konusunda çalışmaları olmak
 

Felsefe

Yrd. Doç. 1 1 Yeniçağ Felsefesi alanında doktora yapmış olup, felsefe alanında lisans ve lisansüstü düzeyde en az beş yıl ders verme deneyimine sahip olmak
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller Doçent 1 1 Buğdayda hastalıklara dayanıklılık ve kalite ıslahı konusunda çalışmaları olmak
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAK.
Hidrolik Yrd. Doç. 1 1 Uzaktan algılanan yağış verilerinin hidrolojik modellemeleri

konusunda çalışmaları olmak

KAHRAMANMARAŞ SAĞLIK YÜK. OKL.
Ebelik Yrd. Doç. 3 1 Ebelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak
TÜKOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU
Lojistik Yrd. Doç. 5 1 Tedarik zinciri ilişkileri ve yalın yönetim konusunda çalışmaları olmak

 

       

BENZER HABERLER