Akademik Personel | 26 Nisan 2018, Perşembe

Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

19 Ekim 2016
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23.,25., ve 26.maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinde belirtilen şartları sağlayanlar arasından öğretim üyesi alınacaktır.

A- PROFESÖR BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Profesörlüğe Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, Nüfus Cüzdan Örneğini, 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesi bilimsel yayınlarını, Doçentlik belgesini veya onaylı suretini kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 6 (Altı) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

B- DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doçentliğe Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, nüfus cüzdan örneğini, 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesini, Doçentlik belgesini veya onaylı suretini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (4) dört takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

C- YARDIMCI DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Yardımcı Doçentliğe Açıktan Atanma veya Naklen Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, nüfus cüzdan örneğini, 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (4) dört takım dosya ile birlikte ilgili akademik birimlere başvurmaları gerekmektedir. Adaylar için 2547 sayılı Kanun’un 23.maddesi gereğince Üniversitemizde ayrıca Yabancı Dil sınavı yapılacaktır. Adaylara sınav tarihleri başvuruda bulunduğu birimlerce daha sonra duyurulacak olup, Yabancı Dil Sınav sonuçları birimlerince ilan edilecektir.

– Tüm başvurular, gazete ilanını takiben 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile yapılabilecektir. Ancak postadaki gecikmelerden ve süresi içerisinde yapılmayan başvurulardan kurumumuz sorumlu olmayacaktır. Başvurular mesai gün ve saatleri içerisinde alınacaktır.

– Profesörlüğe başvuracak adaylar yayınları arasında başlıca araştırma eserini bilimsel dosya içerisine koyacakları bir dilekçe ile ayrıca belirteceklerdir.

– Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
BİRİMİ ANABİLİM DALI ÜNVANI AD. DER. AÇIKLAMA
Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretimi Profesör 1 1 Öğretmen yetiştirme ve uzaktan eğitim alanında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Doçent 1 1 Uluslararası İlişkiler veya Uluslararası Hukuk alanında Doktora yapmış olmak
Tıp Fakültesi Üroloji Doçent 1 1 Perkotan nefrolitotomi sonrası oluşan komplikasyonların Clavien derecelendirmesine göre sınıflandırılması konusunda çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Doçent 1 1 Halk Sağlığı alanında doktora yapmış ve Geriatri alanında çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 Masif olmayan kan tranfüzyonlarında sitrat metabolizması ve komplikasyonları konusunda çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Yardımcı

Doçent

1 1 Alanında Uzman olmak
Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Yardımcı

Doçent

1 3 Mekanik aort kapağı takılan hastalarda aortic mismatch ve rezidüel gradientin cinsiyet ve obezite ile ilişkisi hakkında çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Yardımcı

Doçent

1 3 Alanında uzman olmak.
Tıp Fakültesi Dermatoloji Yardımcı

Doçent

2 3 Alanında uzman olmak.
Tıp Fakültesi Nöroloji Yardımcı

Doçent

1 1 Başağrısı yakınması olan geriatri yaş grubu hastalar üzerinde çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi Radyoloji Yardımcı

Doçent

1 3 Alanında uzman olmak.
Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Yardımcı

Doçent

1 3 React Stratejisinin Maddenin Yapısı Öğretimi Üzerine etkisi konusunda çalışmış olmak.
İlahiyat Fakültesi Tefsir Yardımcı

Doçent

1 3 Alüsi’nin Ruhu’l-Meanisi’nde Ahkam Tefsiri Hakkında Çalışmış Olmak
       

BENZER HABERLER