reklam
Akademik Personel | 23 Mart 2017, Perşembe

Eğitim-Sen Binlerce ÖYP’liyi Mağdur Edecek Maddeyi Yargıya Taşıyor!

10 Şubat 2016
Eğitim-Sen Binlerce ÖYP’liyi Mağdur Edecek Maddeyi Yargıya Taşıyor!
       

YÖK Binlerce ÖYP’liyi Mağdur Etmenin Peşinde! YÖK Kararını Süratle Yargıya Taşıyacağız!

YÖK, binlerce ÖYP’li araştırma görevlisine ciddi mağduriyet yaşatacak olan, tamamıyla hukuksuz, keyfi ve siyasi hesaplar doğrultusunda hayata geçirilmek istenen bir düzenleme yapmıştır! ÖYP Usul ve Esasları’nın 11. maddesinin 3. fıkrasında yapılan değişiklik ile

“Derslerini başarı ile tamamlayan ÖYP araştırma görevlileri kadrolarının bulunduğu üniversitelerin teklifleri ve YÖK Yürütme Kurulu kararı ile kadrolarının bulunduğu yüksek öğretim kurumlarına dönerler. Bu araştırma görevlilerine lisansüstü eğitim çalışmalarının gerektirdiği durumlarda kısa süreli olmak kaydıyla izin verilir.”

hükmü getirilmiştir.

ÖYP Lisansüstü Eğitimde İlişiğin Kesilmesi Kararında Yürütmeyi Durdurma Kararı

Eğitim Sen olarak, bu düzenlemenin yürütmesinin durdurulması ve iptal edilmesi için hızla yargıya başvuracağımız bilinmelidir. Çünkü getirilen bu düzenleme ile yüksek lisans ya da doktora düzeyinde derslerini tamamlayan ve tez yazma aşamasına geçen ÖYP’li araştırma görevlileri, öğrenim gördükleri üniversiteden koparılarak, kadrosunun bulunduğu üniversiteye dönmek zorunda bırakılacaktır. Ancak yapılan bu değişikliğin akademik, hukuki ve mantıklı hiçbir yanı bulunmamaktadır! Çünkü;

 • Uzun adı “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı” olan ÖYP, yeni kurulan üniversitelerin öğretim üyesi ihtiyacını karşılamak için yürütülen bir programdır. ÖYP’li araştırma görevlileri, lisansüstü öğrenimlerini köklü üniversitelerde yürütürken, kadrosu başka bir üniversitede bulunmaktadır. Bu nedenle de ÖYP’li araştırma görevlileri lisansüstü öğrenim süresi kadar, kadrosunun bulunduğu üniversitede zorunlu hizmet yapmakla yükümlü kılınmıştır. Zorunlu hizmet karşılığında ise yüksek meblağlı senetlerin altına imza atmışlardır. Dolayısıyla ÖYP ile amaçlanan, yeni kurulan üniversitelere öğretim üyesi yetiştirmektir. Ancak YÖK’ün bu kararı, programı amacı dışına çıkarmakta, ÖYP’yi “öğretim üyesi” değil “araştırma görevlisi” yetiştirme programına dönüştürmektedir.
 • Bu karar, hukukun en temel ilkelerinden öngörülebilirlik ilkesine aykırıdır! Şöyle ki, ÖYP’li araştırma görevlileri doktoralarını bitirene kadar lisansüstü öğrenimlerini gördükleri üniversitede, dolayısıyla o ilde kalacak şekilde hayatlarını planlamıştır. Ancak YÖK’ün kararı, hukuk devletinin en temel ilkesini yok saymakta, bir anda ÖYP’li araştırma görevlilerinin hayatlarını alt üst edebilecek bir nitelik taşımaktadır!
 • YÖK’ün söz konusu kararı, tamamıyla siyasidir! Çünkü imzacı ÖYP’li araştırma görevlilerine eziyet etme gerekçesiyle kimi üniversitelerin imzacı araştırma görevlilerini geri çağırma derdine düştüğünü bilmekteyiz! YÖK’ün kararında da araştırma görevlilerinin kadrolarının bulunduğu üniversitenin teklifinin baz alınarak geri çağırma sürecinin başlatılacak olması, asıl niyeti tüm çıplaklığıyla gözler önüne sermektedir.
 • ÖYP kadroları ilan edilirken, kadroların açıldığı bölümlerden görüş dahi alınmamıştır. Şu anda yapılmak istenenle, ÖYP’nin merkezi olarak örgütlendiği gerçeği adeta yok sayılmaktadır! Yıllardır üniversitelerin kurumsal özerkliğini ayaklar altına alanlar, bugün yürüttükleri operasyona üniversitelerin kurumsal özerkliği ilkesini kalkan yapmak istemektedir. Söz konusu ikircikli tutum dahi bu kararın siyasi yanını gözler önüne sermektedir.
 • Son olarak, ÖYP’li araştırma görevlilerinin lisansüstü öğrenim gördükleri üniversitelerindeki, bölümlerin ve tez danışmanlarının iradeleri de yok sayılmaktadır. Halbuki tez yazma süreci de akademik öğrenme sürecinin bir parçasıdır. Tez danışmanın görevi, ilgili kişiyi yönlendirmek ve yakından takip etmektir. Tez yazma süreçlerinde birçok araştırma görevlisi, ders takibi yapmak ya da danışmanıyla düzenli ilişki kurabilmeye ihtiyaç duymaktadır. YÖK’ün söz konusu kararı, bu gerçeği de yok sayarak adeta araştırma görevlilerinin ve danışmanlarının emeğini hiçleştirmeye yöneliktir.

Ayrıca yapılan değişiklikler içerisinde daha önce yargıya taşıdığımız ve yakın zamanda yürütmesi durdurulan bir düzenlemenin, Danıştay kararına uygun biçimde yeniden yapılandırılması da bulunmaktadır. ÖYP ile ilişiği kesilen araştırma görevlilerinin lisansüstü öğrenimleriyle de ilişiğinin kesilmesi, sendikamızın hukuksal kazanımı ardından engellenmiştir.  YÖK de buna uygun biçimde, ÖYP Usul ve Esasları’nda değişiklik yapmıştır. Ancak YÖK, kazandığımız davaların karar metinlerinden ve dilekçelerimizden bir şey öğrenmemekte ısrarcı olduğunu, yukarıdaki kararıyla bir kez daha göstermiştir!

Eğitim Sen olarak, yukarıda ayrıntılarıyla ele aldığımız düzenlemeye karşı, ÖYP’li araştırma görevlilerinin haklarını korumak ve geliştirmek için tüm gücümüzle hareket edeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Yükseköğretim alanına dair en donanımlı sendika olarak, bu süreç zarfında, ÖYP’li araştırma görevlilerini sendikamız çatısı altında hareket etmeye ve mücadelemize katkı sunmaya çağırıyoruz.

Kaynak: Eğitim-Sen

       

Yorumlar

 1. AHMET dedi ki:

  ÇOK ÇOK SAKINCALI BİR UYGULAMA. HAYATINI EĞİTİM İÇİN HARCAYAN İNSANLARIN ÖNÜNÜN KESİLMEK İSTENDİĞİNİ. KALİTELİ VERİMLİ VE ÇALIŞKAN İNSANLARA ZARAR VERECEK BİR UYGULAMA DİYE DÜŞÜNÜYORUM. AMA HEP DERİM YANLIŞ BİR YERDEN DÖNER. DÖNER İNŞALLAH. LÜTFEN UYGULAMAYA GEÇİLMEDEN BİR DAHA SAĞLIKLI OLARAK DÜŞÜNÜLSÜN TEMENNİSİYLE HERKESE BAŞARILAR DİLİYORUM.

 2. Öfff dedi ki:

  Peki evli olup da her iki eşin asistan olduğu durumda ne yapacağız? İki ayrı şehirde ev mi arayalım? Tezimi danışmanımla beraber yürütmemiz gerekirken uzaktan nasıl yürütelim ? 1 günlük izin alırken dahi kıvrandığımız durumda tez araştırması için nasıl izin verecekler? En doğal hakkımız olan eğitimimizi tamamlama şansımızı elimizden almış oldular..

 3. ipek dedi ki:

  Zor durumda kalanları anlamıyorum. Sen bu maddeyle üniversitene kaçıp gidersen, eğitimini aldığın yerin izni olmadan zaten o tez bitmez yine olumsuz etkilenirsin.

 4. Bıkkın dedi ki:

  Öypli iseniz zaten kadronuzun bulundugu üniversiteye dönme hakkınız olduğunu nasıl bilmiyorsunuz arkadaşım ya? Ben tez aşamasında dönmek istemiyorum. Neden döneyim, zorunlu hizmete bile sayılmıyor artık. Hem bundan ziyade araştırma iznini bile “kısa süreli izin verilebilir” diyor. Yök ne hakla benim araştırmam için izin süremi kısıtlıyor? Kadrosu kendi üniversitesinde olan ar. gör.ler 2 yıllık dahi izin alabiliyorken, ben kitap olmayan üniversiteye gideceğim, üstüne araştırma izni alamayacağım. Bu madde bariz bir şekilde öyplinin gelişimini engelleme amaçlı alınmış bir karardır. Yökü kınıyorum.

  1. Emre dedi ki:

   Daha önce tez danışmanının onayı ile dönebiliyordunuz, doğrudan kendi insiyatifiniz ile değil.

 5. Öyp'li dedi ki:

  Bilmediğiniz bir husus var bu madde 2 yıl öncesine kadar öyp araştırma görevlisi kendi isteği ile kadrosunun bulunduğu üniversiteye dönebilir ve zorunlu hizmeti bu tarih itibariyle gerçekleştirmeye başlar.

  Daha sonra değişen ve şuanki durum ise şu şekildeydi öyp araştırma görevlisi kendi isteği ile kadro üniversitesine dönebilir ve zorunlu hizmeti tamamlamış sayılmaz.

  Ancak şuan getirilen durumda bu istek araştırma görevlisinden alınmış doğrudan üniversiteye verilmiştir.

 6. Emre dedi ki:

  Ahmet Bey’e kesinlikle katılıyorum, bu değişiklik bir ÖYP’li olarak bana da çok faydalı oldu. Ancak yapılması gereken biz araştırma görevlilerinin de söz hakkı sahibi olmasıdır. Başka bir deyişle ne sadece kadromuzun bağlı bulunduğu kurumun ne de tez danışmanının inisiyatifine bırakılmamalıdır.

 7. Ahmet dedi ki:

  Oyp nin maddesi ilk defa benim işime yarıyor bu değişiklikle. İşine gelen bir çok oyp li var. Bu madde ile zor durumda kalan oyp liler de çok fazla. Eğer çözüm bulmaya çalışıyorsanız bu durum herkesin lehine olacak sekilde değiştirilmelidir. Bir tarafı onarirken bir tarafı bozmayalim. En iyisi oyp li araştırma görevlisinin isteğine bırakmaktır.

Yorum Yaz