Akademik Personel | 21 Nisan 2018, Cumartesi

Danıştay, Akademisyene 657 Esas Alınarak Ceza Verilebileceğine Karar Verdi

17 Ağustos 2016
Danıştay, Akademisyene 657 Esas Alınarak Ceza Verilebileceğine Karar Verdi
       

Danıştay, YÖK’ün yasal bir düzenleme yapılana kadar 657 hükümlerine göre disiplin cezası verilmesini öngören kararını hukuka uygun buldu. Ancak mahkeme, hüküm bulunmayan hallerde yönetmeliğin esas alınmasını öngören kararın ilgili bölümünü iptal etti.

Hatırlanacağı üzere, Anayasa Mahkemesi, yükseköğretim kurulu üyelerine bir yönetmeliğe dayanarak disiplin cezası verilmesini öngören 2547 sayılı kanundaki hükmü iptal etmişti. Karar, 7 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış ve idareye yeni bir düzenleme yapmak için 9 ay verilmişti.

İptal kararının yürürlüğe girmesi için daha süre varken Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Anayasa Mahkemesi kararının açılan davalarda uygulanabileceğine karar vermiştir.

YÖK ortada yasal bir düzenleme kalmadığı için, yasal bir düzenleme yapılana kadar idarelerin 657’e göre disiplin cezası vermesini ve 657’de hüküm bulunmayan hallerde “Öğretim Elemanları ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinde” yer alan hükümlere göre işlem tesis edilmesini istemiştir.

Ancak, Eğitim Sen YÖK’ün bu kararını da dava etmiştir. Danıştay yaptığı incelemede, 657’e göre ceza verilmesini öngören YÖK kararını iptal etmemiş ancak hüküm bulunmayan hallerde yönetmeliğe göre disiplin cezası verilmesini öngören hükmü iptal etmiştir.

YÖK’ün resmi yazısı için tıklayınız.

Danıştay’ın iptal kararı şu şekildedir:

Memurlar.Net - Özel
       

BENZER HABERLER