Akademik Personel | 24 Nisan 2018, Salı

Çin’den Akademisyenlere ve Lisansüstü Öğrencilerine Burs Fırsatı

Çin’den Akademisyenlere ve Lisansüstü Öğrencilerine Burs Fırsatı
       

 

ÜLKE ADI VERİLEN BURSUN TÜRÜ İLK BAŞVURU SON BAŞVURU MÜLÂKAT TARİHİ

ÇİN

Lisans, Y. Lisans, Doktora,  Genel Akademisyen Programı, Kıdemli Akademisyen Programı 05.02.2015 03.03.2015 05.03.2015


ÖZEL ŞARTLAR:

Adaylar, Çince veya İngilizce dillerinden birini iyi derecede bilmelidir.
Lisans programı için lise mezunu ve 25 yaşın altında olmak.
Yüksek lisans programı için lisans mezunu ve 35 yaşın altında olmak.
Doktora programı için yüksek lisans mezunu ve 40 yaşın altında olmak.
Genel akademisyen programı için en az ön lisans mezunu ve 45 yaşın altında olmak.
Kıdemli akademisyen programı için yüksek lisans mezunu veya doçent (veya daha yukarı) ve 50 yaşın altında olmak gerekir.

Akademikpersonel.org’da Bulunan Tüm Burs Fırsatları

Uluslararası seyahat masrafları adayların kendilerine aittir.

Adayların, http://www.csc.edu.cn/laihua veya www.campuschina.org adresindeki başvuru formunu 1 Nisan 2015 tarihine kadar doldurarak online başvuru yapmaları zorunludur. Başvuruyu “Application Online for İnternational Students” linkinden aşamaları takip ederek yapabilirsiniz. Yukarıdaki adresten ulaşacağınız başvuru formundaki Agency Number: 7921’dir. Çin üniversitelerine ve bölümlerine yine yukarıda verilen linklerden ulaşılabilir. Lisans kazanan öğrencilerin bir yıl hazırlık okumaları gerekmektedir.

Mülakatı kazanan ve Çin’de 6 aydan fazla kalacak adayların, www.csc.edu.cn/studyinchina  adresinden ulaşacakları fizik muayene formu ile check-up yaptırmaları gerekmektedir. Ancak sonuç 6 ay geçerlidir, uygun zaman seçilmelidir. Ayrıca, formun fotokopisi diğer belgelerle birlikte ilgili makamlara gönderilecek olup aslı kişinin kendisinde bulunmalıdır.

Mülakatı kazanan adayların aşağıda istenen belgeleri İngilizce veya Çince hazırlayıp noter onaylı olması gerekenleri onaylatması gerekmektedir. Mülakata gelirken onaylı olması şart değildir.

Fizik muayene formu ve İngilizce çağrı metni için tıklayınız.

MÜLÂKAT GÜNÜ ELDEN TESLİM EDİLECEK BELGELER

a)  Türkçe başvuru formunun bilgisayar çıktısı,
b)  http://www.csc.edu.cn/laihua veya www.campuschina.org adreslerinden ulaşılan başvuru formunun çıktısı,
c)  Başvurulacak alana göre sahip olunan diplomanın Çince veya İngilizce tercümeli noter onaylı örneği,
d)  Akademik transkriptin Çince veya İngilizce tercümeli noter onaylı örneği,
e)  2 adet tavsiye mektubu (yüksek lisans veya kıdemli akademisyen programına başvuracaklar için geçerlidir ),
f)  Lisans için 200, araştırma için 500, doktora için en az 800 kelimelik ayrıntılı çalışma plânı veya araştırma önerisi.
g) Çin üniversitelerinden veya bölümlerinden alınan kabul belgesi,
h) Müzik veya güzel sanatlara başvuracak adayların çalışmalarını içeren CD sunmaları gerekmektedir.
ı) 18 yaşın altındaki adayların Çin’de yasal vasi edinmeleri ve onlara ait belgeleri sunmaları gerekmektedir.
i)  Dil sertifikası (Lisansüstü programlar için İngilizce veya Çince dili seviye tespit sınavlarından en az C düzeyi almak veya % 100 İngilizce eğitim veren bir üniversiteden mezun olmak gerekmektedir).

* Teslim edilecek belgelerin, yukarıdaki sıraya göre dosyaya yerleştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, bütün belgeler 3’er nüsha halinde 3 adet telli dosya içinde mülâkat saatinde komisyona teslim edilecektir. Adaylar, başka bir  çağrı beklemeden açıklanan mülâkat tarihinde, saat 10.00’da aşağıdaki adreste hazır bulunacaklardır.

ADRES:
Milli Eğitim Bakanlığı
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Beşevler Kampüsü C Blok
BEŞEVLER / ANKARA
Tel: 0312 212 38 70-2041
Fax: 0312 212 93 04

e-mail: nurtenkoc@meb.gov.tr

BURSA BAŞVURMAK İSTİYORUM:   http://basvurular.meb.gov.tr/bsv2_4/disiliskiler_yabbursbsv/default.aspx

 

       

BENZER HABERLER