reklam
reklam
Akademik Personel | 23 Ekim 2016, Pazar

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Nedir?

5 Kasım 2015
Resim bulunamadı
       

Çevresel Etki Değerlendirmesi yani ÇED yönetmeliği oluşturulması üzerinde plan yapılan birtakım projelerin çevreye verebilecekleri negatif ve olumsuz etkilerin belirlenmesi ile birlikte, olumsuz yöndeki bu etkilerin engellenebilmesi, çevreye zarar vermeyecek şekilde en az seviyelere indirilmesi için uygulanan çalışmalardır. Teknolojinin imkanlarından yararlanılarak yapılan çevresel etki değerlendirmesi neticesinde uygulamaların izlenebilmesi ve kontrol altına alınabilmesi mümkün olabilmektedir.

Ekonomik ve sosyal açıdan gelişime engel olmadan, çevre değerlerini ekonomik politikalara karşı dirençli haline getiren ÇED değerlendirmeleri, meydana gelebilecek ve çevreye zarar verebilecek olan tüm olumsuz etkileri tespit edebilmektedir. ÇED yönetmeliği adı altında ilk düzenlemeler 07.02.1993 tarihinde yayınlanmıştır.

Günümüze kadar birtakım değişiklikler almış olan ÇED değerlendirmeleri son olarak 03.10.2013 tarihinde değiştirilmiş ve aynı tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Uygulamanın kapsadığı alanlar içerisinde kimya, ilaç ve atıklar, sanayi, tarım, orman, su kültürü ve gıda, ulaşım, altyapı ve kıyı yapıları, enerji, turizm, konut ve madencilik yer almaktadır.

Planlanmış olan projelerin ya da faaliyetlerin ÇED yönetmeliklerine göre EK-I listesinde yer alan projeler için “Çevresel Etki Değerlendirmeleri Olumlu” ya da “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumsuz” kararlarının alınması Bakanlık tarafından gerçekleştirilmektedir.

EK-II listesinde yer alan projeler üzerindeki karar verme yetkileri ise projeler hakkında “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir” ya da “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” şeklinde yapılması üzere 03.10.2013 tarihinde Valiliklere aktarılmıştır.

ÇED Yönetmeliği Ekli Listesinde Yer Almayan Faaliyetler ve Projeler

ÇED yönetmeliğinin ekli listesinde yer almayan faaliyetler, faaliyet sıralamalarına göre 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna ilişkin olarak getirilen yönetmeliklerde belirtilmiş şartlara uyulması ve mevzuat çerçevesinde diğer izinlerin de çıkartılması şartıyla Yönetmelik çerçevesi kapsamının dışında ele alınmaktadır.

ÇED değerlendirmeleri hükümleri ile değerlendirilen faaliyetler ve projelere verilen “Olumlu” ya da “Olumsuz” kararları projelerin başlaması için gerekli olmakta olup tamamen yeterli değildir. ÇED yönetmeliğiyle birlikte alınan kararlar herhangi bir şekilde nihai izin ve onay olarak nitelendirilmemektedir.

Lebib Yalkın adlı profesyonel mevzuat kaynağının lebibyalkin.com.tr adlı internet adresine girerek “Çevre Mevzuatı” adlı yayınlarının geniş kapsamlı konu başlıklarını inceleyebilir ve ÇED yönetmeliği hakkında http://www.lebibyalkin.com.tr/mevzuat/yayinlar/kalite-seti/cevre-mevzuati-2872-sayili-kanun-yonetmelikler.html bu adres üzerinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

       

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz