Akademik Personel | 29 Mart 2017, Çarşamba

Bilge Hakan Açıl : İmar Planlama Hakkında Konuştu

Bilge Hakan Açıl : İmar Planlama Hakkında Konuştu
       

Aslında bu konuda yerel yönetimlerin de aktif bir rol aldığı bilinirken, imar planlama konusundaki çalışmaları yürüten mekanizmalar da belediyelerle ortak bir çalışma anlayışı içerisinde işlerini yürütüyor. Çok büyük projeler kentsel dönüşüm birlikteliği ile hayata geçirilirken, ülkemizde özellikle yeni yapı teknikleri ve yaşam alanı oluşturma konusundaki gelişmeler, tamamen insan hayatını daha olumlu noktaya taşıma konusunda kendini gösteriyor.

İnsanların güven duyduğu kaliteli bir sistemle birlikte, yaşam alanları oluşturmak konusundaki hassasiyetleri de gerçekten burada çok büyük önem taşımakta. Şehir planlama ve ortaya koymuş olduğu kaliteli süreçler sayesinde, planlı ve programlı çalışmanın avantajlarını tüm insanların yakından gördüğünü bilmek gerek. Daha iyisini üretmek, yerleşim birimleri oluşturma konusunda da yeni teknolojileri uygulamak, evvela alt yapı çalışmalarına verilen önem ile birlikte kendini gösteriyor. İnşaat alanı olarak kullanılacak bölgenin jeolojik yapısı, eğer deniz kenarı ise kıyı dolgu teknikleri ve zeminin buna müsaadesi, yapı tekniklerinin ilerlemesi ve kendini göstermesi açısından en önemli adımları oluşturmakta. İmar planı ile uyumlu bir sistemin kısa zaman içerisinde faaliyete geçirilmesi için, aslında önünde çok da fazla bir engel olduğunu söyleyemeyiz. Plan ve proje konusunda altyapı çalışmaları istekleri karşılıyorsa, yürütülen sistem ve projelerin hayata geçirilmesi çok daha kolay olacaktır.

Yeni inşaat teknikleri ile daha dayanıklı binalar inşa etmek, tüm insanların en başta can güvenliğini korumak adına büyük önem taşıyor. Aynı şekilde habitat ve yeşil alan oluşturma konusundaki hassasiyetler de çevrecilik bakımından büyük önem taşımakta. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın şehir planlama konusunda yürütmüş olduğu çalışmalar, aslında insanların geleceğini kurtarmak onları daha kaliteli bir yaşam mekânında bulundurmak üzere kurulmuş bir sistem. Bu sayede gelişimler daha modernize bir yapı ile desteklenirken, inşaat tekniklerinin de bu gelişim içerisinde çok önemli bir yer tuttuğunu söylemek gerek.

 

       

BENZER HABERLER