Akademik Personel | 25 Mart 2017, Cumartesi

Ayıplı Malda Tüketici Hakları ve Denizli’deki Tüketici Davaları

Ayıplı Malda Tüketici Hakları ve Denizli’deki Tüketici Davaları
       

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesinde ayıplı malın tanımı açıkça yapılmıştır. Bu maddeye göre ayıplı mal; ‘Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilânlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir’ diye tanımlanmıştır.

Bir başka anlatımla ise ayıplı mal tüketicinin satın aldığı üründe var olan ve o ürünün tamamen veya gerektiği gibi kullanılmasını ya da kullanılmasını engelleyen eksiklerdir.

Bir ürünün ayıplı sayılabilmesi için kanunda belirtilen lafsındaki ibarelerin tamamının aynı anda olmasına gerek yoktur. Yani bu eksikliklerden sadece birinin eksik olması halinde ayıplı maldan bahsedilebilir.

Bir malın ayıplı olmasının da bazı şartları vardır. Bu şartlara değinecek olursak. Öncelikle malda ayıp sayılabilecek bir takım eksiklerin bulunması gerekir. Bu eksiklikler ise açık ayıp, gizli ayıp, hukuki ayıp ve ekonomik ayıp olarak karşımıza çıkması gerekir. İkinci olarak bahse konu ayıp önemli olmalıdır. Bir başka anlatımla malın kullanımını etkilemeyen ayıp önemli olmaması nedeniyle ayıp niteliğinde değildir. Üçüncü olarak ayıp o ürünün satın alındığı anda var olması gerekir. Yani satın alan tüketicinin kendi kusuru ile ayıbın ortaya çıkmaması gerekir. Son olarak bahse konu ayıplı mal tüketici tarafından satın alınırken ayıplı olduğu bilinmemelidir.

Peki, ayıplı bir mal satın alındığında tüketicinin hakları nelerdir?

Burada iki hususu belirtmek gerekir. Şöyle ki; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4. ve 13. maddeleri bu hususu düzenlemiş olup bu maddeler ışığında tüketicinin ayrı ayrı hakları bulunmaktadır.

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesine göre; tüketiciye dört tane seçimlik hak verilmiş olup tüketici o ayıplı mal için seçmiş olduğu hakkını kullandıktan sonra diğer bir seçimlik hakkını kullanamaz. Ancak aynı yasanın 13. maddesindeki garanti belgesi bulunan mallar yönünden bir istisna getirilmiştir.

Tüketici taraf öncelikle sözleşmeden dönme veya diğer adı ile bedel iadesi talebinde bulunabilir. Yani ayıplı mal satıcıya iade edilirken, tüketiciye de parası iade edilir. İkinci seçimlik hak ise malın ayıpsız misli ile değiştirilmesidir. Burada tüketici taraf ayıplı çıkan malın ayıpsız aynısını talep eder. Almış olduğu bu üründe de ayıp çıkması halinde seçimlik hakları bu ürün için de saklıdır. Üçüncü seçimlik hak ise ayıp oranında bedel indirimidir. Bu durumda tüketici ayıbı bu şekilde kabul etmekle birlikte ayıp oranında indirim talep etmektedir. Son seçimlik hak ise ayıbın ücretsiz olarak giderilmesi veya onarılmasıdır. Bu hakta da ayıp tüketici tarafından kabul edilmiş sayılıp ayıbın ücretsiz bir şekilde giderilmesi talep edilir.

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 13. maddesine göre ise bir malın garanti belgesi ile satılması zorunlu olması halince veya o mal için garanti belgesi düzenlenmiş olduğu durumlarda da tüketici yukarıda belirtilen dört seçimlik hakkının yanında bu maddede belirtilen haklarından da faydalanabilir. Şöyle ki; bir malın ayıplı olduğu anlaşılması halinde tüketicinin ilk başta ücretsiz onarım talep ettiği durumlarda, malın sürekli olarak arızalanması, tamir için gereken azami sürenin aşılması veya tamirin mümkün olmaması halinde tüketici ücretsiz onarım talebinden vazgeçerek diğer seçimlik haklarını istediği gibi seçebilir.

Denizli Tüketici Avukatı konusunda yerel avukatlar destek sağlamaktadır. Denizli ile ve çevresinde tüketiciler ve üreticiler arasında oluşan hukuki her türlü problemin çözümünde Denizli Avukat desteği sağlanabilmektedir. Sanayileşmiş bir şehir olan Denizli’de tüketici davaları da sıklıkla gündeme gelmektedir.
Tüketici taraf eğer açık bir ayıp ile karşı karşıya ise malın teslim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yukarıda belirtilen haklarını kullanabilir. Ancak bahse konu ayıp gizli bir ayıp ise malın teslim tarihinden itibaren iki yıldır. Bu süre konut ve tatil amaçlı taşınmazda ise beş yıldır. Kanunda belirtilen bu süreler her ne kadar zamanaşımı olarak nitelendirilse de aslında bu süreler hak düşürücü süredir. Yani açık ayıpta otuz gün içinde seçimlik haklarınızdan birini kullanmazsanız artık bir daha bu haklarınıza müracaat edemezsiniz.

Tüketici mahkemesi veya tüketici hakem heyeti tarafından verilmiş olan kararların icra takibine konu edilmesi gerekebilir. Bu bağlamda tüketici sorunlarının sıklıkla yaşandığı Denizli ilinde Denizli İcra Avukatı kişiler destek sağlayabilmektedir. Eğer hukuki bir sorununuz var ise hiç vakit kaybetmeden işin ehli avukatlardan destek almanız yüksek derecede önem arz etmektedir.

       

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz