Akademik Personel | 25 Nisan 2018, Çarşamba

Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

13 Temmuz 2016
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’unun ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 48. maddesine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfası (http://personel.aksaray.edu.tr/tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan “Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirtilen asgari kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır. Adaylar üniversitemiz personel daire başkanlığı web sayfası Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan Öğretim Üyeliğine Atanma Dosyası Hazırlama Rehberine göre düzenleyecekleri Doçent kadroları için 4 takım dosyayı ikişer vesikalık resim ile birlikte Personel Daire Başkanlığına, Yrd. Doç. kadroları için 4 takım dosyayı ikişer vesikalık resim ile birlikte İlgili Birimlere imzalı bir dilekçe ile ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde mesai saatlerinde bizzat teslim edeceklerdir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI / PRG. UNVANI AD. ŞARTLAR
Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Eğitimi ABD Yrd.Doç. 1 İlköğretim Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Bilimin doğası ve planlanmış davranış teorisi üzerine çalışmaları olmak.
Okul Öncesi Eğitimi ABD Yrd.Doç. 1 İlköğretim Programlarında Disiplinlerarası İlişkilendirmelerle ilgili çalışmaları olmak.
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

ABD.

Yrd.Doç. 1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalında Doktorasını yapmış olmak. Güvenli İnternet kullanımı ve siber sağlık konularında çalışmaları olmak.
Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü Kimya Teknolojisi PR. Yrd.Doç. 1 Fizikokimya alanında doktora yapmış olmak. Kil-ilaç/boya etkileşimi ve Schiff bazlarının kondenzasyon polimerizasyonu konularında çalışmalar yapmış olmak.
Bitkisel ve Hayvansal

Üretim Bölümü

Tıbbı ve Aromatik Bitkiler PR. Yrd.Doç. 1 Organik kimya alanında doktora yapmış olmak. Sililen ve sililenoid bileşiklerinin düzenlenme mekanizmaları ve tepkimeleri üzerine deneysel ve teorik çalışmalarda bulunmuş olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Biyokimya ABD. Doçent 1 Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak, Moleküler baskılanmış kriyojeller ve Afinite tedavi teknikleri alanlarında çalışmalara sahip olmak.
Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji ABD Doçent 1 Çocukluk çağı metabolik hastalıkları ve kronik kompleks hastalıkların moleküler genetiği üzerine çalışma yapmış olmak.
       

BENZER HABERLER