reklam
Akademik Personel | 26 Şubat 2017, Pazar

Akademik Zam Tasarısı Komisyonda Kabul Edildi

Akademik Zam Tasarısı Komisyonda Kabul Edildi
       

Akademik Zam Tasarısı Komisyonda Kabul Edildi

Üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri ile araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutmanlar, uzmanlar, çevirici, eğitim ve öğretim planlamacılarına yeni mali haklar getiren Yükseköğretim Personel Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte proje, araştırma, yayınlar ile aldıkları ödüller esas alınarak hesaplanacak olan yıllık akademik teşvik puanları ile orantılı olarak da Akademik Teşvik Ödeneği verilecek.

Üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri ile araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutmanlar, uzmanlar, çevirici, eğitim ve öğretim planlamacılarına yeni mali haklar getiren Yükseköğretim Personel Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Tasarı, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa madde eklenerek, yüksek öğretim tazminatı uygulamasınıdüzenleniyor.

Buna göre Devlet Memurları Kanunu’na tabi en yüksek devlet memuru, ek gösterge dahil brüt aylık tutarının profesör, doçent ve yardımcı doçent kadrosunda bulunanlara yüzde 100’ü, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici, eğitim ve öğretim planlamacıları kadrosunda bulunanlara yüzde 115’i oranında her ay yükseköğretim tazminatı ödenecek. Bu tazminata hak kazanılması ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanacak.

Bu maddeye göre ödenecek tazminat damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmayacak ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ek ödemesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmayacak.

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ

Tasarıya göre bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte yurt içinde veya yurt dışında sonuçlandırdıkları proje, yaptıkları araştırma, yayın ve sergi, aldıkları patent ile çalışmalarına yapılan atıflar, bilim danışma kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda sundukları ve almış oldukları akademik ödüller esas alınarak, öğretim üyeleri ile araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve okutmanlar için yıllık akademik teşvik puanı hesaplanacak, aldıkları puanlarla orantılı olarak da akademik teşvik ödeneği adı altında yeni bir ödeme yapılacak.

Buna göre her bir takvim yılı için, bir önceki yıl, bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte yurt içinde veya yurt dışında sonuçlandırılan proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent ile çalışmalara yapılan atıflar,
bilim kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda tebliğ sunma ve almış olduğu akademik ödüller esas alınarak öğretim elemanları için yüz puan üzerinden yıllık akademik teşvik puanı hesaplanacak.

Akademik teşvik puanı otuz ve üzerinde bulunanlara, Devlet Memurları Kanunu’na tabi ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru brüt aylık tutarının, profesör kadrosunda bulunanlar için yüzde 100’üne, doçent kadrosunda bulunanlar için yüzde 90’ına, yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar için yüzde 80’ine, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici, eğitim ve öğretim planlamacısı kadrosunda bulunanlar için yüzde 70’ine aldıkları akademik teşvik puanının yüze bölünmesi suretiyle bulunacak oranın uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda akademik teşvik ödeneği verilecek.

Ödeme, aylık ödendiği sürece ve kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumları tarafından Şubat ayının onbeşinden itibaren oniki ay süreyle her ayın 15’inde yapılacak. Damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmayacak. İlgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ek ödemesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmayacak.

Bilim alanlarının özellikleri ve öğretim elemanlarının unvanına göre, akademik teşvik puanlarının hesaplanmasında esas alınacak faaliyetlerin ayrıntılı özellikleri, bu faaliyetlerin puan karşılıkları, akademik teşvik toplam puanının yüzde 30’unu geçmemek üzere her bir akademik faaliyet türünün toplam puanın hesaplanmasındaki ağırlıkları, akademik teşvik puanının hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu hesaplamaları yapacak komisyonun oluşumu ile diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulu’nun önerisi, Maliye Bakanlığı’nın görüşü ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenecek.

Söz konusu yönetmelik 4 ay içinde yürürlüğe konulacak, ilk defa akademik teşvik puanı hesaplanması, 2015 yılında yapılan faaliyetler esas alınmak suretiyle, 2016 yılı için yapılacak.

Kaynak: Radikal

Mali haklarda kapsam genişliyor

Maliye Bakanı Şimşek, öğretim üyeleri ile araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve okutmanların mali haklarında yapılacak iyileştirmenin kapsamının genişletileceğini bildirdi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda akademisyenlere yeni mali haklar getiren Yükseköğretim Personel Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine başlandı.

Tasarıyla ilgili bilgi veren Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hükümet dönemlerinde eğitimi en önemli konu olarak ele aldıklarını kaydetti.

Düzenlemeyle, YÖK’te görev yapan öğretim görevlilerine önemli iyileştirmeler yapıldığını belirten Şimşek, bütçeden eğitime ayrılan kaynağın 2002’den bu yana 7 kat artırıldığını söyledi.

Şimşek, görüşmeler sırasında verecekleri bir önergeyle, üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri ile araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve okutmanların mali haklarında yapılacak iyileştirmeye, uzman, çevirici, eğitim ve öğretim planlamacılarının da dahil edileceğini bildirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi

Üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri ile araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutmanlar, uzmanlar, çevirici, eğitim ve öğretim planlamacılarına yeni mali haklar getiren Yükseköğretim Personel Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

“Önemli bir iyileştirme yapıyoruz”

Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda akademisyenlere yeni mali haklar getiren Yükseköğretim Personel Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın görüşmelerinde milletvekillerinin tasarıya ilişkin sorularını yanıtladı.

Düzenlemenin milletvekilleri tarafından bir haksızlığın giderilmesi olarak tanımlandığını, kendisinin de bu ifadeye katıldığını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

“Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı çok önemli bir kurum. DPT, Kalkınma Bakanlığı, Maliye, bunlar Türkiye’nin nitelikli insan çekme noktasında çok önemli kurumları. Bunlarla şimdi araştırma görevlilerimiz rekabet edebilecek bir ücrette. Yeterli değil, doğrusu bütün bunlar hepsi biraz imkan ve denge meselesi. Ama önemli bir iyileştirme yapıyoruz. Üniversitelerimize daha nitelikli insanların çekilmesi noktasında bence güzel bir düzenleme. Hazine ile Maliye ile yarışabilir bir noktaya gelecekler.”

Araştırma görevlilerinin sıkıntılarını yakından bildiğini ifade eden Şimşek, bu düzenlemenin üniversitelerin sorunlarını çözmediğini ancak ücretlere önemli iyileştirme sağladığını belirtti. Şimşek, “Yükseköğretim tazminatını bahsettiğimiz rakamlar çerçevesinde herkes alacak” dedi.

Akademik teşvik sisteminin de somut ve objektif kriterler çerçevesinde uygulanacağının altını çizen Şimşek, bu yolla akademisyenlerin uluslararası çalışmalara teşvik edileceğini vurguladı. “Kamuda performansa dayalı bir sistem yok. Keşke olsa. İnanın o zaman kamuda hizmet kalitesi de artar” diyen Şimşek, düzenleme ile akademisyenlere yapılacak ödeneklerin tutarı hakkında da bilgi verdi.

Şimşek, üniversitelerin dünya liginde üst sıralara çıkması için pek çok konuda esneklik kazanması gerektiğini de söyledi.

       

Yorumlar

 1. inci kiremitçi dedi ki:

  2004 yılında okutman olarak emekli oldum zamdan yararlanır mıyım?

  1. akademikportal dedi ki:

   Ne yazık ki emekliliğe etki etmiyor bu zam kalemi.

 2. turgay dedi ki:

  2002 yılında akademik uzman olarak emekli oldum bu zamdan yararlana bilirmiyim?

  1. akademikportal dedi ki:

   Hayır ne yazık ki yararlanamıyorsunuz.

 3. cihan dedi ki:

  Bunların yapacağı zam Kasım ayına yetişir mi? Net bir bilgi yok… Lafla zam geldi diyorlar arkası yok… Hakimlere geldi dendi hemen uygulandı; bizimki daha komisyonda… Adamların keyfi istesin ki yapsınlar….

 4. cihan dedi ki:

  Zam Kasım ayına yetişir mi? Net bir bilgi yok… Lafla zam geldi diyorlar arkası yok… Hakimlere geldi dendi hemen uygulandı; bizimki daha komisyonda… Adamların keyfi istesin ki yapsınlar…

 5. berrin dedi ki:

  Vakif universitesi asistanlarinin bir kismi da YOK un 2547 sayili kanununa tabi olraka calisiyor. Bu durumda bu kanuna tabi olan arastirma gorevlilerine zam yapilmasi yasal olarak gerekir mi cunku hem YOK e bagli calismakta hem de isci statusunde calismaktalar..

 6. yusuf dedi ki:

  arkadaşlar eğer resmi gazete tüm 2015 plan ve bütçe komisyonu sonucunu kapsayacak şekilde yayınlanacaksa biz aralık ayını da unutalım çünkü bütçe görüşmeleri kasım ayının 25′ ine kadar devam edecek ( TBMM sitesi) sonuç olarak inşallah bu şekilde olmaz ama ocak ayına da hazırlıklı olun derim
  borçlanmaları 2015′ e göre yapın kesin olsun

 7. recep dedi ki:

  b) Kadrolu öğretim elemanları:
  Bu grupta yer alan öğretim elemanları Genel Müdürün teklifi, Bakanın onayı ile atanır. Bunların görev süreleri, her türlü özlük hakları, akademik unvanlarının yükselmesi ve korunması, emeklilikleri ve izinleri konusunda 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu hükümleri, bunlar dışında kalan diğer konularda 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu hükümleri uygulanır.
  polis yüksek öğretim kanunun
  öğretim görevlileri ile ilgili bölümü

  buna göre söylediğinize göre almamız lazım anladığım kadarıyla

 8. recep dedi ki:

  polis akademisi
  polis meslek yüksek okulunda
  türk dili
  öğretim görevlisi
  olarak çalışmaktayım bu zam bizi kapsar mı bilginiz var mı?

  1. akademikportal dedi ki:

   2547’ye göre çalışıyorsanız evet zam alırsınız.

 9. özlem dedi ki:

  Söz konusu yönetmelik 4 ay içinde yürürlüğe konulacak deniliyor, bence kasım ve aralık için bu kadar umutlu olmayalım.

  1. akademikportal dedi ki:

   O teşvik için geçici madde, zam için izleyen ayın 15’i olacak.

   1. HusyinMBG dedi ki:

    Ekim ayının son gününe geldik bu gün itibariyle son durum nedir? Kasım 15 e yetişme ihtimali hala var mıdır ?

 10. Mehemt Baltacı dedi ki:

  [isariyyun] Akademisyenlere özel 🙂
  Eylemler
  isariyyun 23.10.2014 Gruplar
  Kime: isariyyun@yahoogroups.com

  S.a

  Öncelikle hayırlı olsun, inşaallah ilk fırsatta ıslatırız üstad 🙂
  Buna da şükür, hiç yoktan iyidir. Gerçi akademisyenleri normal masabaşı işi gibi sabah 9, akşam 5 çalışma temposu ve ameliyesi içinde görmek alışkanlığından kurtulamayarak bir iş yapmaz ve dolayısıyla bu parayı haketmez gören zihniyetler pek yaygın olsa da, biz yolumuza bakalım 🙂

  Lakin ben biraz işin büyüsünü bozmak adına, bir iki kelam edeyim, tabii şükrümüzü etmiş olalım her şeyden önce.
  Aşağıdaki hesaplamalarla, insanı nasıl memur zihniyetine soktuklarını acı bir şekilde müşahade edebilirsiniz.

  —–

  Şuan yapılan zam, araştıma görevlileri için totalde 840 liralık bir fark. İlk etapta büyülü ve yüksek bir miktar

  Lakin, sebebini tam bilmiyorum ama (toplu sözleşme muhabbetleri ile ilgili olsa gerek) bu temmuz ayında maaşlara yapılması gereken zam yapılmamıştı. Ayrıca önümüzdeki Ocak ayında zaten normal süreç içerisinde ikinci bir zam yapılmalı idi.

  2013 enflasyon oranı %7,4 çıkmıştı
  2014 ocak ayında %6’lık bir zam ile 130 liralık bir artış olmuştu

  2014 enflasyon tahminleri şimdiden %10’a yaklaştı
  İnsani bir talep olarak en az %6 da temmuz ayında yapılsa, yaklaşık 150 liralık bir artış daha olacaktı. Ki burda minimundan bahsediyoruz.
  2015 Ocakta da yapılacak zam minimum %6 olsa 170 lira civarı bir getiri daha olmalı idi.

  Yani aslında zaten bu ocakta yaklaşık minimum 350 tl’lik bir artış şuanki rakamların üstüne eklenmeliydi. Kaldı ki bunlar olması gereken minimum rakamlar, ayrıca temmuzdan beri maaşlardan eksik kalan yapılmayan zam getirisini de hesaba katalım. Ayrıc burda sadece maaş üzerindeki artışı konu ettim, aile yardımı ve diğer ek ödemelerle ilgili iyileştirme ve zam taleplerinden yansıyabilecek miktarları hesaba katmadım….

  Zaten akademik personelin maaşlarının yıllardır perişanlık içinde olduğu herkesin malumu, çok ciddi iyileştirme beklentisi oluşturulmuştu, olmalıydı da. 2-3 yıldır bu iyileştirme lafları ile milleti oyalıyorlardı.

  Lakin yukardaki hesapla bakılacak olursa 840-350= yaklaşık maksimum 500 liralık bir iyileştirmenin maaşlara yapıldığını söyleyebiliriz.

  Kaldı ki bahsettiğim zam oranlarının daha insani olması ve diğer ödeneklere vesair yansıması ile belki de bu fark daha da az olabilirdi, biz en 500 tl ile en çoğu hesapladık, siz deyin 400, hatta belki 350 tl…

  Dolayısıyla, bana yaygara çıkarıldığı kadar önemli bir şey yapılmış gibi gelmiyor. Ortada iyi bir siyaset ve algı yönetimi var. Milletin gazı alındı sadece 🙂 Yani hükümetimiz çalışıyor!

  Bu da milletvekili ve emekli maaşları ile ilgili düzenlemeler:
  http://ekonomi.haberturk.com/is-yasam/haber/1000940-iste-emekli-vekilin-yeni-maasi
  http://www.haber7.com/ic-politika/haber/1095458-milletvekili-maaslari-20-bin-lirayi-geciyor

  Ha buna da şükür tabi, sanki çok birşey alıyoruz da buna burun mu kıvıracağız, hayır. Allah bereketini ihsan etsin
  Ama biraz olayları büyülü atmosferden soyutlayarak, gerçeklerin farkına varmak da lazım 🙂
  Yani ıslatırken dikkatli olalım 🙂

  Yukarıda yazılan tüm oranlar ve rakamlar tamamen hayal ürünüdür
  Gerçek kişi ve kurumlarla bir alakası yoktur 🙂
  Hatalı bir hesaplama yaptı isek affola

 11. Zekeriya dedi ki:

  Vakıf üniversitesi kadrosundaki akademisyenleri de kapsıyor mu?

  1. akademikportal dedi ki:

   Hayır kapsamıyor.

   1. argör dedi ki:

    Bunu neye istinaden söylüyorsunuz açıklar mısınız?

    1. akademikportal dedi ki:

     Çünkü vakıf üniversitelerindeki akademisyenler bir sözleşme ile işe başlarlar o ücret üzerinden maaşlar verilir, kanun ise 2914’e bağlı derecesi olan akademisyenler için geçerlidir.

 12. Ebayusuff dedi ki:

  Hadi hayirli olsun

 13. ihsan dedi ki:

  Bundan sonraki aşama nedir?

  1. akademikportal dedi ki:

   TMBB genel kurulda kabul edilecek ve sonra Cumhurbaşkanına imzaya gidecek, imzadan sonra resmi gazetede yayınlanacak ve bitecek 🙂

   1. ihsan dedi ki:

    Anlaşılan kasım ayına yetişmeyecek zam:(

   2. Serkan dedi ki:

    Peki, Kasım ayında zamlı maaş alabilecek miyiz?Net bir şey var mı?Yoksa 2015 bütçe görüşmelerinde geçtiği için bu konu, Ocak ayına mı kalıyor?

    1. akademikportal dedi ki:

     Net bir durum yok kasım veya aralık 15 olacak.

Yorum Yaz