reklam
Akademik Personel | 27 Şubat 2017, Pazartesi

Akademik Zam, Ne Zaman Maaşlara Yansır?

10 Kasım 2014
Akademik Zam, Ne Zaman Maaşlara Yansır?
       

Akademik Zam, 5 Kasım 2014 tarihli Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Peki zam ne zaman alınacak?

Akademik zammın ne zamandan itibaren maaşlara yansıyacağı, Kanunun Yürürlük maddesinde yazmaktadır.

“Yükseköğrenim Tazminatı” olarak isimlendirilen yeni ödeme unsuruna ilişkin olarak Kanunda, bu zammın, “..yayımını izleyen ayın on beşinde,” yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

Burada, 657’de geçen “aybaşı” kavramı kullanılmayarak “izleyen ayın onbeşinde” ifadesi tercih edilmiştir.

Bu maddeye göre, Kanun tasarısı, Kasım içerisinde hangi gün yayınlanırsa yayınlansın, Akademik Zam 15 Aralık itibariyle alınabilecektir.

Akademik zammın Meclisten geçen son hali;

Akademisyenlerin maaşlarına iki yeni maaş unsuru ekleyerek zam yapılmasına imkan sağlayan kanun tasarısı, Meclis Genel Kurulunda kabul edildi.

5 maddelik tasarının görüşmeleri sırasında, Ak Parti vekillerinin verdiği bir önergeyle, Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında bulunan öğretim elemanlarının da akademik teşvik ödeneğinden yararlanması sağlandı.

İşte Meclis Genel Kurulunda kabul edilen tasarının son hali…

ÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Yükseköğretim tazminatı

EK MADDE 3- Devlet Memurları Kanuna tabi en yüksek Devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dahil) tutarının;

a) Profesör kadrosunda bulunanlara % 100’ü,
b) Doçent kadrosunda bulunanlara % 100’ü,
c) Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlara %100’ü,
d) Araştırma görevlisi, kadrosunda bulunanlara %115’i,
e) Öğretim görevlisi ve okutman kadrosunda bulunanlara %115’i,
f) Uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrosunda bulunanlara % 115’i, oranında her ay yükseköğretim tazminatı ödenir.

Bu tazminata hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu maddeye göre ödenecek tazminat damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ek ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.”

MADDE 2- 2914 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Akademik teşvik ödeneği

EK MADDE 4- Her bir takvim yılı için, bir önceki yıl, bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte yurt içinde veya yurt dışında sonuçlandırılan proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent ile çalışmalarına yapılan atıflar, bilim kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda tebliğ sunma ve almış olduğu akademik ödüller esas alınarak öğretim elemanları için yüz puan üzerinden yıllık akademik teşvik puanı hesaplanır.

Akademik teşvik puanı otuz ve üzerinde olanlara, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dahil) tutarının;

a) Profesör kadrosunda bulunanlar için % 100’üne,

b) Doçent kadrosunda bulunanlar için % 90’ına,

c) Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar için % 80’ine,

d) Araştırma görevlisi kadrosunda bulunanlar için % 70’ine,

e) Öğretim görevlisi ve okutman kadrosunda bulunanlar için % 70’ine,

f) Uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrosunda bulunanlar için % 70’ine,

aldıkları akademik teşvik puanının yüze bölünmesi suretiyle bulunacak oranın uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda akademik teşvik ödeneği verilir.

Bu madde uyarınca yapılacak ödeme, bu Kanun uyarınca aylık ödendiği sürece ve kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumları tarafından şubat ayının on beşinden itibaren on iki ay süreyle her ayın on beşinde yapılır, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. İlgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ek ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

Bilim alanlarının özellikleri ve öğretim elemanlarının unvanlarına göre akademik teşvik puanlarının hesaplanmasında esas alınacak faaliyetlerin ayrıntılı özellikleri ve bu faaliyetlerin puan karşılıkları, akademik teşvik toplam puanının %30’unu geçmemek üzere her bir akademik faaliyet türünün toplam puanın hesaplanmasındaki ağırlıkları, akademik teşvik puanının hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu hesaplamaları yapacak komisyonun oluşumu ile diğer hususlar; Yükseköğretim Kurulunun önerisi, Maliye Bakanlığının görüşü ve Milli Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.

Ek fıkra: “Bu madde hükümleri, Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında bulunan öğretim elemanları hakkında da uygulanır.”

MADDE 3- 2914 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 10- Ek 4 üncü maddede belirtilen yönetmelik dört ay içinde yürürlüğe konulur. Ek 4 üncü maddenin birinci fıkrasına göre ilk defa akademik teşvik puanı hesaplanması, 2015 yılında yapılan faaliyetler esas alınmak suretiyle 2016 yılı için yapılır.”

MADDE 4– Bu Kanunun;

a) 1 inci maddesi yayımını izleyen ayın on beşinde,
b) 2 nci maddesi 1/1/2015 tarihinde,
c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kaynak: Memurlar.net

       

Yorumlar

 1. şükran dedi ki:

  Bugün bordromu istedim 2450 den 3245 e yükselmiş aralıkta alıyoruz herkese hayırlı olsun

  1. demet dedi ki:

   şükran hanım zam farkının maaşlara yansıyıp yansımayacağını biliyor musunuz?

 2. Ayşe Demir dedi ki:

  Bizim sorduğum üniversite de bize aralık 15’den itibaren ödeneceğini söyledi. Çünkü Muhasebat Genel Müdürlüğü (muhasebat.gov.tr) aralık 2015’den itibaren ödenecek yorumunu yapmış. Fakat mali takvime göre devlet memurları maaşını 1-30 arası peşin olarak değil 15-14 arası peşin olarak aldıklarına göre MUHASEBAT’IN YORUMU YANLIŞ OLMALI. Çünkü Muhasebat yorumunda mali takvimi değil de normal takvimi dikkate almış.

 3. Ümit dedi ki:

  Mehmet Bey en mantikli ve dogru sciklamayi yapmis. Ayni seyleri tekrarlamanin anlami yok. Kasim 15 e yansimasi gerekmektedir. kasim 14 de resmi gazetede ilan ediliyorsa ve yasaya gore izleyen (siradaki) ilk ayin 15i dogal olarak kasim ayidir. Aralik ayi alinacak ifadesini kullananlar o cikarimi yapanlar ve aralik ayina yansiyacak haberlere şaşiyorum. oyuzden ek bordro duzenlenip kasim maaslarina yansimasi temennisindeyim.

 4. ahmed dedi ki:

  Maddeden anlasilan kasim 15 te yansimasi gerekiyor. Bir de su var ki, madem bu aya yansimayacaksa neden ayin 15 inden sonraya birakmadilar onayi. Yarin gorecegiz 🙂

 5. alina dedi ki:

  O kadar yordular ki, geçen sene başlamışlardı ki konuşmaya. O kadar gürültü çıkardılar, beklemekten yorulduk…

 6. kemal dedi ki:

  yayımı tarihinde yürürlüğe girer yazsa ve kasım 15’ten önce yayımlansa zaman zamlı maaş alınabilirdi. 50 kere okusam mehmet beyin yazdığı sonuca ulaşmam ama bende bir sıkıntı vardır belki

  1. yusuf dedi ki:

   İlgili maddede yürürlüğe gireceği tarih yazıyor. Yani aralık 15 de yürürlüğe girecek. Öyleyse ocak 15 te zamlı maaş ve 15 günlük fark verilecek.
   Böyle de anlaşılabilir mi?
   Yoksa zamlı maaşlar resmi gazetede yayımlandığı gün mü hesaplanmaya başlanır?

   1. akademikportal dedi ki:

    Hocam herkes bir şey söylüyor net bilgi yok ama aralık 15 diyenler çoğunlukta ve fark olmayacak 🙂

 7. mehmet dedi ki:

  aksine burada Türkçe sorunu var. “yayımlandığı ayı izleyen ayın onbeşi” deseydi haklısınız. “ay”, ayı izler, “yayım”ı izlemez.
  öte yandan hadi böyle yazılmış bir kere. burada bunu yazanların kastettiği yayım gerçekleştikten sonraki ilk maaşta alınmasıdır. ama kendi kafasındakini herkesin anlayabileceğini düşünen ve ifadeyi iki türlü de anlaşılabilecek şekilde kaleme alanların kusuru yüzünden konu tartışmaya açık kalmıştır. peki sizce resmi dille başka türlü nasıl yazılmalıydı ki bu ifadeden kasım 15’e kadar yayımlanırsa 15’inde alınabileceği net olarak anlaşılsın? ben yazarım ama mevzuat dili olunca dönüp dolaşıp aynı ifadeye geliniyor gibi.
  sonuç: kastedilen kesinlikle yayımı izleyen (sıradaki ilk) “ayın onbeşi” (yani maaş günü anlamında) dir.

 8. zam dedi ki:

  Bu zam 15 ocakta yansıyacak ilk ün dedim gene diyorum. 1-15 ocak için farkla beraber 15 ocakta yatar… Kasımda bekleyenler var hala 2014 bütçesi kapandı çok önceden

 9. yasin dedi ki:

  Yahu 4. maddenin 1. fıkrasının a bendi açık arkadaşlar bu konuda asgari Türkçe bilgisine sahip olmak -kanun Kasım ayında yürürlüğe girerse- zamlı ilk maaşın Aralık ayının 15’inde alınacağı sonucuna varmak için yeterli.

 10. mert dedi ki:

  memur için aybaşı zaten ayın 15’idir. ikisi faklı şey değil.14 Kasıma kadar yayımlanırsa,15 Kasımdan geçerli olur demektir. bence böyle

Yorum Yaz