Akademik Personel | 26 Nisan 2018, Perşembe

Akademik Amaçlı Yurtdışına Çıkış İzni Rektöre Devredildi

22 Temmuz 2016
Akademik Amaçlı Yurtdışına Çıkış İzni Rektöre Devredildi
       

AKADEMİK AMAÇLI YURT DIŞINA ÇIKIŞA İZİN

YÖK, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 39. maddesi uyarınca Rektörler dahil öğretim elemanlarının yurt dışına görevlendirilmemeleri ve yurt dışında bulunanların geri çağrılması konusundaki 19.07.2016 tarihli genelgesinde değişiklik yaparak; yükseköğretim kurumlarımızın uluslararası bilimsel faaliyetlerindeki temsiliyetinin kesintiye uğramaması ve öğretim elemanlarının bilimsel faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından 39. madde kapsamındaki yurt dışına görevlendirme yetkisini üniversite Rektörlerine bırakmıştır.

Buna göre öğretim elemanları; yurt dışında gerçekleştirilecek olan kongre, konferans, seminer benzeri ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara Rektörün uygun görmesi halinde katılabileceklerdir. YÖK, Rektörlerin yurt dışına görevlendirilmemeleri konusundaki genel hükmünü devam ettirmiştir. Kamuoyuna önemle duyurulur.

Kaynak: YÖK

       

BENZER HABERLER