Akademik Personel | 22 Nisan 2018, Pazar

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

30 Mayıs 2016
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. Atama kriterleri http://www.ibu.edu.tr/index.php/tr/akademik linkinden temin edilebilir. Başvuracak adayların yayınlarını Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde bulunan puan tablosuna göre kodlamaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları devamlı statü için olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
Birim Anabilim/Anasanat Dalı Ünvan Derece Adet Açıklama
Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Profesör 1 1 Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında doçent ünvanı almış olmak. Eğitim denetimi alanında çalışmaları bulunmak.
Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme Değerlendirme Doçent 2 1 Ölçme ve değerlendirme alanında doçent ünvanı almış olmak. Tek ve çok boyutlu madde tepki kuramı ile ilgili çalışmaları bulunmak.
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Doçent 2 1 Mezenter iskemi pankreatit modellerinde omentin seviyeleri konularında deneysel çalışmaları olmak. Karaciğer nakli konusunda uzmanlık eğitimi almış olmak.
Tıp Fakültesi Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Doçent 2 1 Allerjik rinitte fototerapi, timokinon ve steroidlerin etkileri ile ilgili çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Doçent 2 1 Trakea darlığı ve trakea rezeksiyonu ile ilgili deneysel çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Termodinamik Doçent 2 1 Organik malzemelerin termodinamik ve mekanik özelliklerinin incelenmesi konusunda çalışmış olmak.
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Donanımı Yardımcı Doçent 4 1 Telsiz duyarga ağları, kablosuz haberleşme, kanal modelleme ve analizi konularında çalışmış olmak.
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektro Manyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Yardımcı Doçent 4 1 Elektromanyetik soğurucu, mikrodalga, anten ve radar tasarımı konularında çalışmış olmak.
Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Ticaret ve Lojistik Doçent 2 1 Ağ pazarlama rekabeti konusunda çalışmış olmak.
Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Yardımcı Doçent 5 1 İngilizce öğretiminde sözcük bilgisi ve iki dillilik konusunda çalışmış olmak.
       

BENZER HABERLER