reklam
Akademik Personel | 22 Şubat 2017, Çarşamba

675 Sayılı KHK İle 1267 Akademisyen ve 68 YLSY Burslusunun İlişiği Kesildi

675 Sayılı KHK İle 1267 Akademisyen ve 68 YLSY Burslusunun İlişiği Kesildi
       

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI
HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar Sayısı: KHK/675

Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 3/10/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kamu personeline ilişkin tedbirler

MADDE 1- (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve ekli (1) sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(2) Birinci fıkra gereğince kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkûmiyet kararı aranmaksızın, rütbe ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler; bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu kişiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulur. Bu bildirim üzerine pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir.

(3) Birinci fıkra kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar.

İlişiği Kesilen Akademik Personel Listesi 207-235. Sayfalar

Yurtdışında öğrenim görenler

MADDE 4– (1) 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna tabi öğrencilerden, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan ve ekli (5) sayılı listede yer alanların öğrencilikle ilişikleri kesilmiştir. Bunlar hakkında 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin
4 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri uygulanır. Bunların bu kapsamda gördükleri eğitimlere ilişkin olarak denklik işlemleri yapılmaz ve bunlar söz konusu eğitimleri kapsamındaki akademik unvan ve derecelerine bağlı haklardan yararlanamazlar.

İlişiği Kesilen YLSY Bursluların Listesi

       

Yorumlar

 1. Kemal dedi ki:

  YLSY konusunda çok büyük yanlışlık yapılmış. İlişiği kesilen toplam 200 civarı öğrencinin borçları ve mecburi hizmetleri kaldırılmış.Burada ciddi bir sorun var, zaten bu kişiler bu borçtan kurtulmak ve Türkiye ye dönmemek için çabalıyorladı büyük ihtimal. Bunlar için çok büyük bir ödül olmuş. 5-6 senede bir öğrencinin maliyeti devlete yüzbinlerce abd doları. Çok ilginç bir durum. Devlet milyonlarca dolar zarara uğramış. Sorumlusu kim acaba bu yasanın?

 2. Emre dedi ki:

  Mal kaçırır gibi gece açıklanması ilginç, hükümet zam yapar gibi herkes uykudayken khk ları açıklıyor. Ayrıca yök hani kalkacaktı yök ün önereceği üç isimden birini cumhurbaşkanı atayacakmış neresinden tutsan elinde kalıyor. Bu insanlardan çok daha fazlası devlet ve yönetim kadrolarında onlara neden bişey olmuyor?

 3. kuyuya taş atan deli dedi ki:

  9000 kişiden fazla memyr atılmış. Demek ki bütçe açığı bu ay bu kadarmış. Bakalım gelecek aya ne olacak. Yolun sonu geldi. Başkanlık gelse ne olur, gelmese ne olur?

  1. murat dedi ki:

   Anlaşılan sizi de almışlar. Bu memleketin kahramanı da çok haini de.

   1. kuyuya taş atan deli dedi ki:

    Doğruları ve düşündüğünü söylemek kahramanların, yalakalık hainlerin özelliğidir. Bir fikrin yanlış olduğunu ispatlayamayıp, çamur atmak hainlerin işidir. Nokta.

   2. emre dedi ki:

    Bu ulkede hain de kahraman da siyasi partilerin gucu ile yer degistiriyor. 3 bin tl parayi bank asya ile havale yapan adam mi yoksa bu bankanin o saatte fili olarak hizmet verilmesine musade edenmi hain.
    Yoksa kahraman bu parayi havale edene hain diyen mi….

Yorum Yaz