reklam
reklam
Akademik Personel | 23 Ekim 2016, Pazar

50/d’li Araştırma Görevlileri ile ilgili YÖK Kararı Yayınlandı

29 Mayıs 2015
50/d’li Araştırma Görevlileri ile ilgili YÖK Kararı Yayınlandı
       

YÖK GENEL KURULUNUN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN 50/D MADDESİNDEN 33/A MADDESİNE GEÇİŞLERİNE DAİR ALMIŞ OLDUĞU KARAR VE GEREKÇESİ

Bilindiği gibi devlet üniversitelerinde Araştırma Görevlileri iki farklı statüde; 2547 sayılı kanunun 50/d maddesine ve 33/a maddesine göre istihdam edilmektedir. Bunun dışında yine 33. Madde kapsamında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı(ÖYP)’nda istihdam edilen Araştırma Görevlileri bulunmaktadır.

Ülkemiz üniversitelerinde çalışmakta olan Araştırma Görevlileri sayısı (her gün değişmekle birlikte, bu kararın alındığı tarih itibariyle) 42245’tir. Bunun 6650’si 50/d maddesine bağlı olarak çalışanlardır. Bu da %16’lık bir dilime tekabül etmektedir. Geri kalan %84’lük dilimin karşılığı olan 35595 kişi ise 33/a ve ÖYP kapsamında çalışmaktadır. Çalışmamıza konu olan 6650 kişilik grubun Fakülte veya Enstitülerde istihdam edilmesi oranı ise birbirine yakın bir orandadır: Fakültelerde çalışanlar 3391 kişi ile %51’lik bir dilimi, Enstitülerde çalışanlar ise 3259 kişi ile %49’luk dilimi oluşturmaktadırlar.

Üniversitelerimizde 2547 sayılı kanunun 50/d maddesine bağlı olarak çalışan Araştırma Görevlilerimizin 33/a maddesine geçişleri ile ilgili Başkanlığımıza iletilen şikâyet, görüş ve taleplere ilişkin olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından bir çalışma başlatılmıştır.  “Sorun Üreten Değil, Sorun Çözen YÖK” başlığı altında düzenlediğimiz toplantıların ilkini 50/d’li Araştırma Görevlilerine ayırdık. 31.03.2015 tarihinde Başkanlığımızda düzenlediğimiz toplantıya on altı üniversitemizin 50/d’li Araştırma Görevlisi temsilcileri ve buna ilaveten eğitim sendikalarına üye Araştırma Görevlisi temsilcileri katılmıştır. Yapılan toplantıda Araştırma Görevlileri durumlarını ve konuya ilişkin görüşlerini Başkanlığımıza sunmuşlardır.

Sürecin ikinci aşamasında ise, 02.04.2015 tarihinde Başkanlığımız tarafından üniversitelerimizden 50/d’li Araştırma Görevlileri ile ilgili sayısal veriler ve 33/a maddesine geçişler hakkındaki kurumsal görüşleri talep edilmiştir. Yeni YÖK’te yaptığımız çalışmalarda, değişikliklerde ve iyileştirmelerde üniversitelerimizin görüşlerini ve çözüme aktif bir şekilde katılmalarını arzu etmekte olduğumuzu sürekli tekrarlamaktayız.

Doktorasını bitiren 50/d’li Araştırma Görevlilerinin 33/a maddesine aktarımı konusunda üniversitelerdeki uygulamalar farklılık göstermektedir. Bu istikamette üniversitelerden gelen görüşler de farklılık arz etmiştir. Bir kısım üniversiteler ilke olarak, 50/d’li Araştırma Görevlilerinin 33/a maddesine aktarmamakta ve statülerini sonlandırmaktadır.

Bu üniversitelerimizce, Dünya çapında yapılan sıralamalarda üst seviyelerde bulunan üniversiteleri örnek alan bu uygulama ile inbreeding(içten beslenme)in engellenmesi amaçlandığı vurgulanmaktadır. Bununla birlikte, doktorasını bitirenler yurtiçi ve/veya yurtdışında farklı üniversitelerde, araştırma kurumlarında, çeşitli projelerde çalışma şartını sağladıktan sonra tekrar aynı üniversitesine öğretim üyesi olarak dönebilmektedir. Böylelikle yenilenmenin, dinamizmin önünün açıldığı belirtilmektedir. Bu üniversitelerimizin başarıları (ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi vb.) kendilerinin bu tutumlarına dair gerekçelerini dikkate almamızı icap ettirmektedir. Başkanlığımız bu tutumu değerlendirirken üniversitelerimizin kendi marka değerlerini oluşturmada söz haklarının bulunduğu düşüncesindedir.

Bir kısım üniversitelerin de herhangi bir şart, kriter olmadan doktora programının herhangi bir aşamasında (yeterlilik aşaması sonrası, tezin teslimini müteakiben vb. ) tüm 50/d’lilerin 33/a maddesine aktarım yaptıkları anlaşılmaktadır. Bu daha önce yapılan planlamanın sonucu ise doğru, tasvip edilebilir mahiyette olduğu; planlamadan yapılan tüm geçişlerin ise daha sonraki yıllarda olumsuz neticelere sebebiyet vereceği, mevcut sistemi tıkayacağı aşikârdır.

Diğer bir kısım üniversitelerimiz ise geçişler için çalışmaya teşvikin ötesine geçen ve yıldırıcı olan kriterler koymakta, yine bir kısım üniversitelerimizde de Araştırma Görevlilerinin adalet duygularının zedelendiği yönündeki şikâyetlerini haklı kılan kişiden kişiye farklılık gösteren tasarruflar ve uygulamalar görülmektedir.

Yükseköğretim Kurulu olarak konuya ilişkin yaklaşımımızın temelinde; (a) doktorasını bitirmiş bilim insanı namzetlerinin mağdur edilmeden sistemin içinde kalması, (b) bölümlerde personel yığılmalarının önüne geçilmesi, (c) üniversitelerimizin kendi kimliklerini oluşturma yolundaki çağdaş uygulamaları örnek alan tercihlerine itibar edilmesi, (d) uygulamalarda meşruiyetin yanı sıra adil olunması ve fırsat eşitliğinin gözetilmesi, (e) nesnel ve teşvik edici kriterlerin konulması, kriter konulurken makuliyet sınırının aşılmaması, (f) üniversitelerimizin akademik personel planlamasında her halükarda verimliliğin esas alınması prensipleri yer almaktadır.

Başkanlık olarak 50/d maddesinden 33/a maddesine geçişlerde çeşitlilik prensibinden hareket ile üniversitelerimizin farklı uygulamalarına imkân tanımaya, üniversitelerimizin kendi kurullarının görüşlerini ve taleplerini dikkate almaya ne denli önem veriyorsak, o denli dikkat ettiğimiz bir husus da bu aktarmalarda planlama, adalet ve fırsat eşitliği ilkelerine de uyulmasıdır. Bir üniversitede aktarma/geçiş yapılacak ise de yapılmayacak ise de bunun Araştırma Görevliliği süreci daha başlamadan, adaylık sürecinde üniversite tarafından beyan

edilmesi ve adaylar tarafından anlaşılmasının sağlanması gerekir. Aktarma yapılacak ise her üniversitenin kendisine özgü şartlar koyabilmesine imkân tanınmalı, ama bu şartlar adil, nesnel ve denetlenebilir olmalıdır. Ayrıca bu kriterlerin Yardımcı Doçentlik şartlarından aşağıda olması gerektiği düşünülmektedir.

Ayrıca, üniversitelerimizin geleceğinde, bilim hayatımızda; yani ülkemizin istikbalinin inşasında temel bir unsur olarak gördüğümüz Araştırma Görevlilerimizin, keyfi ve adil olmayan uygulamalar sebebiyle sistem dışında kalması arzu etmediğimiz bir durumdur. Bu, yeni açılan üniversitelerimizde öğretim üyesi ihtiyacı olduğu bir dönemde yetişmiş insan gücünün israfı anlamına da gelmektedir.

Bütün bu gerekçelerle 28.05.2015 tarihli Genel  Kurul’da aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. 50/d’li Araştırma Görevlilerinin 33/a maddesine aktarılıp aktarılmaması konusunda ilkesel olarak üniversitelerin yetkili kurullarının karar vermelerine, aktarılması yönünde karar alan üniversitelerimizin bu tercihlerini açık ve anlaşılır bir şekilde Araştırma Görevlisi ilanlarında belirtmelerine,

2. Fakültelerde bu geçişlere imkân tanıyacak üniversitelerimizin, öğretim üyesi planlamasına dikkat ederek adil, nesnel ve ölçülebilir kriterler ile bunu sağlamalarına ve bu kriterleri ilgili üniversitelerin web sayfalarında ilan etmeden bu geçişlerin yapılmamasına,

3. Enstitülerde bu geçişe imkân tanıyacak üniversitelerimizin Yükseköğretim Kurulu’ndan izin almaları uygulamasına devam edilmesine, fakat bu geçişler için adil, nesnel, ölçülebilir şartların ve kriterlerin aranmasına ve bu kriterlerin üniversitelerin web sayfalarında ilan etmelerine ve Başkanlığımıza göndermelerine,

4. Geçişler için konulan kriter ve aranan şartların adil, nesnel ve ölçülebilir olmalarının yanı sıra, caydırıcı olmamasına ve ilgili üniversitelerin Yardımcı Doçentlik için aranan şartların altında olmasına,

5. Planlama ve koordine için, aktarma yapmayacak üniversitelerimizin yetkili kurullarından istihsal edecekleri kararlarını; aktarma yapma yönünde karar alacak üniversitelerimizin de aynı şekilde üniversite yetkili kurulları tarafından belirlenecek ilke ve kriterlerini 13.07.2015 tarihine kadar Başkanlığımıza göndermelerine,

6. Tezlerini başarılı bir şekilde tamamlayan, fakat üniversiteleri ile ilişkisi kesilenlerin kendi rızaları olduğu takdirde öğretim üyesi ihtiyacı olan üniversitelerimize mevzuata uygun bir şekilde yönlendirilmelerine,

7. Bu kararların 01.09.2015 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmasına

karar verilmiştir.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

Kaynak: YÖK

       

Yorumlar

 1. bilgen11 diyor ki:

  Mr.Gemicy arkadaşım..
  Belli ki OYP’lisin. Bunu OYP’nı savunmandan değil, 50/d ile ilgili gerçek bilginin olmamasından anladım. Sen ve senin gibi düşünenler demişsin ya hani, hani OYP’ yi tercih ederlermiş(!). Biz OYP’nin daha adı bile ortada yok ken bu kadroya atanmış kişileriz. ‘Biliniz, anlayınız, peşinden yorum yapınız ‘(Mr.Gemicy, 2015). Tercih hakkımız olsaydı elbette OYP’yi seçerdik.( bugün değil). Ama bizi 50/d den daha iyi temsil ettiği için değil. Kadroya girdiğimizde çoğu OYP’li gibi (gerçekten çalışan arkadaşları tenzih ederim) bilim adına hiç bir şey yapmayıp, hocaları takmayıp, hava 1500 üniversite koridorlarında gezebilmek için. Ama şimdi düşünüyorum da biz öyle yapamazdık!.Ne kadar yakın zamanda 50/d için yayınlanan karar tüm 50/d lilerin beklentilerini karşılamamış olsa da, şuan üniversitemde çalışan OYP’lilerin halini, hocalara karşı tavırlarını gördükçe iyi ki 50/d liyim diyorum. Eğer OYP ye el atılmazsa ki atılacak, atılmalı ilerde bundan en çok pişman olacak kişiler buna çanak tutan akademisyenlerdir. Madem 50/d kararınızı aldınız hadi şimdi OYP kararınızı görelim. İnşallah hiçbir değişiklik yapmazsınız da OYP lilerin gelebileceği son noktayı görürsünüz. Son olarak ‘Evet 50/d OYP den çok daha zor girilen bir kadrodur’. Bunun puanlarla da alakası yoktur. Atamaların nasıl yapıldığını araştırırsan anlarsın bunu. Çünkü OYP de merkezi atama vardır, 50 d de yoktur kardeşim. Belli ki kadro peşinde koşturmamış, hocalar karşısında mülakatlarda şekilden şekle girmemişsin. Benim mülakatımda daha yüksek lisans öğrencisiyken doçentlik sorusu sorulmuştu ve cevap verebilmiştim. Ne mutlu kendini yetiştirebilmiş 50/d lilere. Ne mutlu bu ‘mutsuz’ azınlığa…

  1. Sadakat diyor ki:

   50d liler hakkını alsın ki almalılar. Ama durup durup ÖYPlileri öne sürmenin mantığını anlamış değilim. ÖYPliler çalışmıyor, hocayı takmıyor vs. Ya nereden çıkarıyorsunuz bunları Allah aşkına… Kalite problemi var mıdır? Doğru var ama ÖYPlilerden önce çok mu güllük gülüstanlıktı üniversiteler Allah aşkına yapmayın…

   Hocaların işine gelmemesinin nedenini ben size söyleyim. Hocalar kendilerine kayıtsız-şartsız biat edenlere alıştıkları için ÖYPlilere de bunu yaptıramayınca biraz zorlarına gidiyor hepsi bu…

   1. Sadakat diyor ki:

    Bu arada ÖYPlilerin imzaladıkları mecburi hizmet senetlerini de kimse gündeme getirmemiş. ÖYPlilerin gittikler yerde gurbetçi-alamancı muamelesi gördüklerini de kimse gündeme getirmemiş. Hatta şunu da müsaadenizle ifadeyim keşke 50Dli olsaydım da ÖYPli olmasaydım… Dışardan davulun sesi kulağa hoş gelir arkadaşlar :)). Garantiymiş, altı üstü daha yeni açılmış bir üniversitede yrd. doç kadrosu ki artık o garanti de kalmadı..

  2. Mehmet diyor ki:

   1)cari alımların %90 ı tanıdık ilişkisi
   2)bir insan sizin tabirinizle şekilden şekile girdikten sonra o insandan ne kadar akademisyenlik beklenir araştırma görevlisi ego tatmin merkezi değildir. adı üstünde araştırma görevlisi alımı doçent alımı değil.
   3) ÖYP li meslektaşlarım torpilsiz emeğiyle girmiş kimseye boyun eğmemiş bırakta hava 1500 olsun.
   4) Bugün Öğretim üyesi olmuş insanların en azından 8-10 sene önce araştırma görevlisi olarak başladıklarını ve o dönemde doğal olarak cari alımlarla girdiklerini göz önüne alırsak fark yaratan bilim adamı niteliklerine sahip değerli hocalarımızın sayıca değil ama yüzdeye vurduğumuzda azınlıkta olduklarını rahatlıkla görebiliriz. Ve bu hocalarımız o kadar mütevazi insanlar ki araştırma görevlilerinden lisans öğrencilerine memurundan hizmetlisine bütün insanlara o kadar hoş nezih yaklaşımları var ki o torpilli carileri ayırt etmesi hiçte zor olmuyor.
   5)işte o beğenmediğiniz ÖYP meslektaşlarımız 8-10 sene sonra bu nezih başarılı akademisyen kesimini oluşturacak
   6) ÖYP li değilim 33/a cariyim

 2. Mr.Gemicy diyor ki:

  Artı Bir e cevap.

  Hocam yanılıyorsun.

  50 D büyük üni.lerde Öyp’den daha zor bir kadro değildir! Kadro sorunlu olduğu için ve her yerde istenirse bilim yapılabildiği için ben ve ben gibi düşünenler Öyp’yi tercih etmektedir.
  Biliniz,anlayınız,peşinden yorum yapınız.
  Puan konusunda da her türlü başa baştır,içiniz rahat olsun.
  Bilginize…

 3. Zeynep diyor ki:

  fütursuzca alınan Öyle’liler 42 binlerde ve bir sürü külfetle alınan 50’d liler toplam 7 bin bile değil ve bu az miktardaki insanların hakları yenmekte. Bence ÖYP ye yeni şartlar getirilmeli çünkü yakında 50’d li kimse kalmayacak ve ÖYP sisteme kaliteli elaman yetiştiremeyecek bu da bir gerçek

 4. Artı bir diyor ki:

  Malum büyük üniversitelerde 50d kadrosu, ÖYP kadrosundan çok daha zor girilen bir kadrodur. Alesten en az 90, yabancı dilden 80 üstü falan puan almanız, mülakatta ve yazılı sınavda da üst seviye bir performans göstermeniz gerekmektedir.
  O zaman madem öyle maaşı ve ünvanı ÖYP ve diğer araş gör kadrolarından farklı olmalıdır…
  Geçici öğretim üyesi falan densin mesela, keza zaten normalde öğretim üyelerinin girmesi gereken derslere girmekten araştırma falan yapamamaktayız…
  Son olarak madem derdimiz -inbreeding-, madem gidip yurtdışında araştırma yapmamız bekleniyor, o zaman 50d lerin doktoraları sırasında yurtdışına çıkmalarını neden 3 ayla sınırlanmaktadır (Diğer okulları bilmem ama İTÜ geçen sene böyle bir kısıt getirdi). Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu; bu liberal ekonominin dayatmalarına ayak uydurmaya çalışan üniversite kurumlarının, kafası çalışan gençlerin beyin gücünü sömürmek için kullandıkları acizce bir yoldan başka birşey değil gibi görünüyor.
  Ayrıca maalesef Avrupa ve Amerika’daki tüm okullar Türkiye’den gelen yeni doktorasını bitirmiş akademisyenlere burs verip işe almak için sıraya dizilmiyor, kendimizi bu kadar önemsemeyelim. Hayır bir de ben bir tarafımı yırtıp yurtdışından kabul ve burs alıp post-doca gitmenin yollarını arayacağımı bile bile senelerce bir kuruma hizmet edeceğim; benimle aynı titre sahip aynı maaşı alan ve benden daha az kriterle atanmış ÖYP li arkadaşımız dertsiz tasasız yaşamına devam edecek. Bu mu adalet anlayışınız?

 5. 50dli diyor ki:

  Koca bir balon..

Yorum Yaz