Akademik Personel | 21 Nisan 2018, Cumartesi

22 Yeni Fakülte ve Yüksekokul Kuruldu

3 Ağustos 2016
22 Yeni Fakülte ve Yüksekokul Kuruldu
       

3 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Karar Savısı: 2016/8969

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte, enstitü ve yüksekokulların kurulması, kapatılması ve adlarının değiştirilmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının teklif yazılan üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/6/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

13/6/2016 TARİHLİ VE 2016/8969 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

MADDE 1- (1) Ekli (I) sayılı listede belirtilen yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak karşılarında belirtilen fakülte ve yüksekokullar kurulmuş, ekli (II) sayılı listede belirtilen yükseköğretim kurumlan bünyesinde yer alan fakülte, enstitü ve yüksekokullar kapatılmıştır.

MADDE 2- (1) İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan İşletme Fakültesinin adı İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

(2) İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsünün adı Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü olarak değiştirilmiştir.

(3) Maltepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

(4) Okan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin adı Mühendislik Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesinin adı Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

(5) TED Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinin adı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kumlu yürütür.

(I) SAYILI LİSTE

S. No Üniversite Adı Kurulan Fakülte veya Yüksekokulun Adı
1. Afyon Kocatcpc Üniversitesi Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
2. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
3. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
4. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Fakültesi
5. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
6. Balıkesir Üniversitesi Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu
7. Bozok Üniversitesi Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
8. Bozok Üniversitesi Hukuk Fakültesi
9. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
10. Erzincan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
11. Hitit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
12. İskenderun Teknik Üniversitesi Mühendislik vc Doğa Bilimleri Fakültesi
13. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
14. Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
15. Mehmet Akil’Ersey Üniversitesi Bucak Teknoloji Fakültesi
16. Mersin Üniversitesi Anamur Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
17. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi
18. Muş Alparslan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
19. Nişantaşı Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
20. TF.D Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
21. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
22. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi

(II) SAYILI LİSTE

S. No Üniversite Adı Kapatılan Fakülte, Enstitü veya Yüksekokulun Adı
1. Erzincan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
2. İskenderun Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi
3. İskenderun Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi
4. İskenderun Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi
5. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
6. İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Bilimler F’akültesi
7. İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü
8. Karabük Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
9. Muğla Sıtkı Koyman Üniversitesi Fethiye Sağlık Yüksekokulu
10. Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
       

BENZER HABERLER