Gün gün öypden istifa süreci....

Gün-1 Pazartesi

Görevlendirilen enstitüye istifa dilekçemi sundum. İstifa dilekçemde 35.Madde kapsamında görevlendirilmiş olduğumu, dilekçe tarihi itibariyle istifa etmiş sayılmamı ve senet kapsamında çıkarılacak borcu kabul ettiğimi beyan ettim.

Gün-2
Yazım enstitüden çıktı. Elden takiple rektörlük personel daire sicil büroya) teslim ettim(evrak kayıt, genel sekreterlik. Personel daire başkanı ve sicil büro adımlarını takip ederek). Rektörlük atandığım üniye yazı yazacağını bunun için enstitüden aldığım maaşları isteyen bir yazı yazdığını söyledi. Bu yazıyı da elden takiple enstitüye götürdüm.

Gün-3
Enstitüden hem rektörlüğe yazılan yazıyı hem de istifa ettiğim tarihten sonraki günler için iade etmem gereken maaş yazısını teslim aldım. Rektörlüğün yazısını, rektörlük evrak kayıda bıraktım(büyük hata)

Gün-4
Evrak kayıtta tam 23 saat bekleyen yazımı alıp, gerekli kayıt işlemlerini(yukarıdaki sıranın aynısı) yaptırdıktan sonra sicil büroya teslim ettim. Sicil büro, atandığım üniden istifa onayı isteyen yazıyı yazdı. Bu yazıyı personel daire başkanı, genel sekreter ve rektöre imzalattım ve sonrasında evrak kayıttan çıkış numarasını aldım. Akşam yazımla birlikte atandığım üniye 14 saatlik bir yolculuğa çıktım.

Gün-5
Atandığım üni personel daireye yazımı teslim ettim. Bana gelecek hafta içinde hem onayın hem de borcun çıkacağını söylediler. BU noktada ödenen maaşlarla ilgili yazının dilekçeyle birlikte gelmesinin çok iyi olduğunu da belirttiler.Borcu çıkarmak için ise iade ettiğim maaş dekontunu kendilerine göndermem gerektiğini yoksa borcu maaş iadesi yapmamış gibi çıkaracaklarını söylediler.

Gün-6 Cts
Gün-7 Pzr

Gün-8 Atandığım üniye istedikleri dekontu gönderdim.
Gün-9
Gün- 10
Tarafıma yazılmış istifamın onaylandığıı ve borcumu gösterir yazıyı bana faksladılar. İlişik kesme belgesini gerekli birimlere imzalattım.
Gün-11
Görevlendirildiğim üniye yazılmış, istifamın onaylandığına dair yazıyı faksladılar. Bu yazıyı evrak kayıttan sicil büroya kadar elden takip ettim. Sicil büro istifa onayımı enstitüye bildiren yazıyı yazdı.

Gün-12
Bu yazının rektör imzasına sunulma işlemleri devam etti

Gün-13Cts
Gün-14Pzr
Gün-15
Rektör imzasından çıkan yazımı elden aldım önce sicil büro, sonra evrak kayıttan çıkışını yaptırıp enstitüye teslim ettim. Akşamüstü, enstitü bana gün-1 itibariyle ilişiğimi kestiğime dair belgeyi teslim etti.

Önemli Noktalar:

1-Evrağınız görevlendirildiğiniz üniversiteden çıkarken ekinde aldığınız maaşları gösteren resmi belge olmalı. Yoksa bu belgeyi atandığınız üni resmi yazıyla istiyor.
2- Hızlandırmak istiyorsanız, işlemlerinizi mutlaka elden takip edin. Özellikle postaya ve evrak kayıt birimine işinizi bırakmayın

Sonuç olarak ilişik kesme sürecim torba yasaya yetişti. Bakalım yasa beklediğimiz gibi çıkacak mı?