Arş. Gör. başvuruları için; nüfus cüzdanı sureti ile e-devletten alınan nüfus kayıt örneği aynı şey midir?