Ülkelerin GSYİH’ı içerisindeki oranı günden güne artan turizm gelirleri ülkelerin sosyal ve ekonomik gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu bağlamda Türkiye için 1963- 2015 döneminde ekonomik büyüme ve turizm gelirleri arasındaki etkileşim zaman serileri yolu ile incelenmiştir. Yapılan eş bütünleşme analizi sonucunda değişkenler arasında uzun dönemli pozitif bir ilişkisinin olduğu tespit edilmiş olup, turizm gelirlerinde meydana gelen bir birimlik artış, ekonomik büyümede 0.16 birimlik bir artış meydana getirirken, ekonomik büyümede meydana gelen bir birimlik artış turizm gelirlerinde yaklaşık olarak 6 birimlik bir artışa neden olmaktadır. Diğer yandan yapılan Granger nedensellik analizi sonucunda ise Türkiye’de 1963- 2015 döneminde ekonomik büyüme ve turizm gelirleri arasında karşılıklı etkileşim olduğunu varsayan hipotez hipotez kabul edilmiştir. Yani değişkenler arasında çift yönlü nedensellik tespit edilmiştir.

şu özeti inglizceye cevirmede yardımcı olur musunuz şimdiden tesekrler