Forumda Neler Oluyor

Filtre
Göre Sırala Zaman Göster
Sonzaman Sonzaman Popüler Popüler Her zaman Her zaman Son 24 Saat Son 24 Saat Son 7 Gün Son 7 Gün Son 30 Gün Son 30 Gün Hepsi Hepsi Fotoğraflar Fotoğraflar Forum Forumlar
 • onuronur Üyenin Avatarı
  18-08-2018, 08:44
  size verilen cevap bir duyum veya tahmin değil, cumhurbaşkanlığı kararnamesinin doğru bir şekilde yorumlanmasıdır. kanunlar halk dilinde konuşulanlara göre yorumlanmaz. kanun maddeleri kendi ifadeleri ile yorumlanır. cumhurbaşkanlığı kararnamesi öğretim elemanlarına bundan sonra yök kadro veremez diyor. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu Madde 3/l)'e göre Öğretim Elemanları: Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlileridir. burada can sıkıntısından birbirimizi yormaya gerek yok. sadece arkadaşları net bilgilendirmek doğru olur. bu kapsamda sadece öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri değil; öğretim üyeleri de yeni kadro alamıyor şu anda. açılan öğretim üyesi kadroları daha önceden üniversiteler tarafından alınmış kadrolar.
  216 cevap | 35974 görüntüleme
 • Pediatrist Üyenin Avatarı
  18-08-2018, 07:45
  Hocam ben dünden yök te atama birimiyle görüştüm idari ve akademik tüm kadrolar bekliyor dedi prof yada okutman Araştırma görevlisi yada memur ayrımı yapmadan
  216 cevap | 35974 görüntüleme
 • yasarayanoglu Üyenin Avatarı
  18-08-2018, 03:16
  Sayın hocam teknik detaylarla kimseyi boğmaya gerek yok meselemiz de zaten ünvanların nasıl sınıflandırıldığı değil. Size de soruyorum aynı soruyu bu bir duyum mu bir yerden aldığınız bilgi mi yoksa tahmininiz mi? Benim yazdıklarımdan sadece öğretim üyesi/elemanı ayrımına takılmışsınız ama ben orada bir sürü şey anlatmaya çalıştım bu tespitlerim ile ilgili farklı bir tespitiniz yahut aldığınız bir bilgi varsa lütfen bizimle de paylaşın eğer yoksa terim üzerinden tekrar bir tartışmaya girmek istemiyorum benim anlatmaya çalıştığım şey gayet açık bu nedenle benzer bir paylaşıma cevap vermeyeceğim.
  216 cevap | 35974 görüntüleme
 • wxyz_06 Üyenin Avatarı
  18-08-2018, 02:39
  Yanlışınız var hocam o konuda. Tüm akademik personele, tıpkı atıf yapmış olduğum kanunlardaki gibi öğretim elemanı deniliyor. Bu başlıkta tartıştığımız konu; sadece öğretim görevlisi ya da araştırma görevlisi değil, tüm akademik unvanları ilgilendiren bir mesele. 9 Temmuz itibariyle tüm akademik kadro izinleri durduruldu. Şuan yayımlanan öğretim üyesi ilanları da, 9 Temmuz öncesi YÖK'ten izin alınan kadrolar. Ayrıca siz de biliyorsunuz ki; yasal düzenlemeler pratikte kullanılan terimlere göre değil, kendi sistematiği içerisinde yer alan terimlere göre yapılmaktadır.
  216 cevap | 35974 görüntüleme
 • yasarayanoglu Üyenin Avatarı
  18-08-2018, 02:21
  Hocam bu maddeleri bende gayet iyi biliyorum da burada paylaştığınız maddeler benim söylediklerimin aksini söylemiyor? Öğretim üyelerinin statüsü öğretim görevlisi ve araştırma görevlilerinden farklıdır orada anlatmak istediğim de budur kullandığım ifadeden yola çıkarak neyi değiştirdiniz çok anlayamadım önemli de değil. Hep ifade ettiğim gibi yazdıklarım kişisel yorumlarım ve çıkarımlarımdır. Verdiğiniz cevap anladığım kadarıyla tespitlerim ile ilgili değil direk cevap olduğu için yanıt verdim yoksa bu tür bir diyaloğa girmek istemem burada yalnızca ne olup bittiğini hep birlikte iyi niyetle anlamaya çalışıyoruz. Ayrıca pratikte Dr.Öğr.Üyeleri, Doçent ve Profesörlere öğretim üyesi, Ar.Gör. ve Öğr.Görevlilerine (eskiden okutmanlar da buna dahildi) öğretim elemanı ifadesi kullanılmaktadır aksi var ise de ben rastlamadım.
  216 cevap | 35974 görüntüleme
 • wxyz_06 Üyenin Avatarı
  18-08-2018, 01:12
  Hepimiz merak ediyoruz bu sorunun cevabını
  1 cevap | 191 görüntüleme
 • wxyz_06 Üyenin Avatarı
  18-08-2018, 01:08
  2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu Madde 3/l): "(Değişik: 22/2/2018-7100/2 md.) Öğretim Elemanları: Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlileridir." 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu Madde 3: " Ögretim elemanlarının sınıflandırılması : Madde 3 – (Değişik: 22/2/2018-7100/13 md.) Bu Kanuna tabi öğretim elemanlarının sınıfları ile başlangıç dereceleri aşağıda gösterilmiştir. A) Öğretim üyeleri sınıfı: Bu sınıf; profesörler, doçentler ve doktor öğretim üyelerinden oluşur. a) Profesörler, profesör kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren birinci derecenin, b) Doçentler, doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren üçüncü derecenin, c) Doktor öğretim üyeleri, doktor öğretim üyesi kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren beşinci derecenin, ilk kademe aylığını alırlar. Yukarıdaki (a), (b) ve (c) bentlerine göre üst dereceye atananlar, bu dereceleri kazanılmış hak olarak aldıktan sonra geçirecekleri her yıl için bir kademe ilerlemesinden yararlanırlar. B) Öğretim görevlileri sınıfı: Bu sınıf, öğretim görevlilerinden oluşur. C) Araştırma görevlileri sınıfı: Bu sınıf, araştırma görevlilerinden oluşur." - - - Güncellendi - - - 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu Madde 3/l): "(Değişik: 22/2/2018-7100/2 md.) Öğretim Elemanları: Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlileridir." 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu Madde 3: " Ögretim elemanlarının sınıflandırılması : Madde 3 – (Değişik: 22/2/2018-7100/13 md.) Bu Kanuna tabi öğretim elemanlarının sınıfları ile başlangıç dereceleri aşağıda gösterilmiştir. A) Öğretim üyeleri sınıfı: Bu sınıf; profesörler, doçentler ve doktor öğretim üyelerinden oluşur. a) Profesörler, profesör kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren birinci derecenin, b) Doçentler, doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren üçüncü derecenin, c) Doktor öğretim üyeleri, doktor öğretim üyesi kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren beşinci derecenin, ilk kademe aylığını alırlar. Yukarıdaki (a), (b) ve (c) bentlerine göre üst dereceye atananlar, bu dereceleri kazanılmış hak olarak aldıktan sonra geçirecekleri her yıl için bir kademe ilerlemesinden yararlanırlar. B) Öğretim görevlileri sınıfı: Bu sınıf, öğretim görevlilerinden oluşur. C) Araştırma görevlileri sınıfı: Bu sınıf, araştırma görevlilerinden oluşur."
  216 cevap | 35974 görüntüleme
 • yasarayanoglu Üyenin Avatarı
  18-08-2018, 00:31
  Tüm arkadaşlarımdan hepimizin adına rica ediyorum hemen hemen hepimiz bir umutla bekleyiş içerisindeyiz ve buradan başka 2 satır birşeyler okuyabildiğimiz bir mecra maalesef yok. Bu nedenle lütfen emin olmadığımız hiçbirşeyi net bilgi şeklinde paylaşmayalım en azından duyum, öngörü, tahmin vs gibi paylaşımımız hakkında bilgi verelim.
  216 cevap | 35974 görüntüleme
 • yasarayanoglu Üyenin Avatarı
  18-08-2018, 00:02
  Değerli hocam ilgili metin oldukça amatörce hazırlanmış, şöyle ki öğretim elemanı ile öğretim üyesi farklı şeylerdir, öğretim üyeleri "2547 sayılı Kanun" ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"ne göre atanırlar (ilgili kanun ve yönetmelik halen yürürlükte). Metinde bahsi geçen ve yürürlükten kaldırılan "78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi" öğretim elemanı kadrolarında kullanım iznini kapsıyor. "2 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"nde bundan böyle izinlerin (Öğretim Elemanı) Cumhurbaşkanlığınca verileceği düzenlenmiş, yukarıda yazığım madde ile de "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" (Halen yürürlükte) ilan ile ilgili 8.maddesinde 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye yapılan atfın 2.nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine yapılmış sayılacağı açıkça belirtilmiş. Benim gördüğüm kadarıyla öğretim üyelerinin ilan ve atamalarına engel bir durum söz konusu değil. Kaldı ki bu saydığım hükümler çerçevesinde öğretim elemanı kadroları ile de ilgili bir yasal boşluk kalmamış. - - - Güncellendi - - - Hocam hatta daha önce görmediğim kadar yüksek sayılarda daha bugün Ankara Üniversitesi 47, Kocaeli Üniversitesi 33 öğretim üyesi alım ilanı yayınlamış. Tüm arkadaşlarımdan hepimizin adına rica ediyorum hemen hemen hepimiz bir umutla bekleyiş içerisindeyiz ve buradan başka 2 satır birşeyler okuyabildiğimiz bir mecra maalesef yok. Bu nedenle lütfen emin olmadığımız hiçbirşeyi net bilgi şeklinde paylaşmayalım en azından duyum, öngörü, tahmin vs gibi paylaşımımız hakkında bilgi verelim.
  216 cevap | 35974 görüntüleme
 • tumua Üyenin Avatarı
  17-08-2018, 23:59
  YÖK'ten ilan yetkisi 9 Temmuz'da alınmıştı. 9 Temmuz'dan bugüne kadar her gün 10-25 arasında öğretim üyesi ilanı yayınlandı. O tarihten günümüze kadar baktığımızda nereden bakarsanız bakın 250-300'den de fazla öğr üyesi kadrosu yayınlandı abartısız. Bunların hepsinin 9 Temmuz'dan öncesinde onaylandığı pek gerçekçi gelmiyor bana
  216 cevap | 35974 görüntüleme
 • erdek Üyenin Avatarı
  17-08-2018, 23:32
  "A Üniversitesi Rektörlüğü B Fakültesinde veya A Üniversitesi Rektörlüğünün göstereceği kendi bünyesindeki başka bir fakültede" zorunlu hizmet yükleyen bir senette imzası bulunan ancak A Üniversitesinin bölünmesi dolayısıyla X üniversitesine nakledilen akademisyenin X üniversitesine zorunlu hizmeti söz konusu mudur? Hocam bunun ösym'e iletiyorum. Çok güzel ales mantık sorusu olur bu :) Ben geçmiş dönem zorunlu hizmetlerin kalkmasından yanayım. Üniversitelerde kimine senet yaptırıldı, kimine yapmayı unuttular, kimine kefilsiz imzalattılar kimine de noterde milyona varan rakamlarla.. Üstelik bir çoğu da 50d 33a dayatmasıyla iptal ya da geçersiz oldu. Dönemimdeki ÖYP leririn neredeyse %80'i senetsiz devam ediyor. Üstelik birlikte aynı şartlarla başlamamıza rağmen. Kişiye, adamına göre bir uygulama.
  1 cevap | 63 görüntüleme
 • onuronur Üyenin Avatarı
  17-08-2018, 23:25
  https://www.memurlar.net/haber/764182/yok-baskanliginin-universitelere-kadro-izni-verme-yetkisi-kaldirildi.html
  216 cevap | 35974 görüntüleme
 • yasarayanoglu Üyenin Avatarı
  17-08-2018, 23:06
  Hocam bu bir varsayım mı, duyum mu yoksa bir bilgi mi?
  216 cevap | 35974 görüntüleme
 • rockafella Üyenin Avatarı
  17-08-2018, 22:39
  Merhaba Uyarı cezası alan bir doktor öğretim üyesi başka bir üniversitenin kadro ilanına başvurabilir mi? Uyarı cezası nelere engeldir ?
  0 cevap | 29 görüntüleme
 • onuronur Üyenin Avatarı
  17-08-2018, 21:54
  arkadaşlar sadece öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi için kapalı değil alımlar; öğretim üyeleri için de kapalı. mevcut öğretim üyesi ilanları daha önceden alınmış olan kadrolara yönelik açılıyor; yeni öğretim üyesi kadrosu alamıyor üniversiteler.
  216 cevap | 35974 görüntüleme
 • Varuna Üyenin Avatarı
  17-08-2018, 21:15
  Ben bu başlıklarda yazılanlara cidden hayret ediyorum. Akademik sınavlar için ciddi bir hoca arayışım olmuştu sonrasında da yabancı dile ilgim geçmedi birçok hocayı tanıma şansım oldu. Neyse Atilla Hoca diye birini ilk kez duydum gözümden kaçtı herhalde dedim girdim baktım Linkedinde tasarımcı ve ingilizce öğretmeni gibi bir şey yazıyordu youtube kanalı varmış rastgele bir video açtım zaten izlenme oranı oldukça düşük, bir kitap açmış TÜRKÇE! bu kitaptan ingilizceye çeviriyor anladığım kadarıyla yahu böyle dil mi öğrenilir??? Neyse çok fazla bir şey söylemek istemiyorum, zaten Mimar Sinan'dan Mimarlık bölümü mezunuymuş yabancı dilde eğitim verilen bir okuldan mezun olsa yine anlayacağım hadi hepsini geçtim enerjisi inanılmaz düşük.. Bu platformda lütfen reklam yapılmasın biraz vicdanlı olunsun. Akademik personel bu sitenin adı bile. Hepimiz kendi alanlarımızda uzmanlaşmış, uzmanlaşan insanlarız akademik yolculuğumuzda en önemli basamaklardan biri olan yabancı dili de lütfen alanında uzman insanlardan olması gerektiği gibi öğrenelim paralarımız ziyan edilmesin!!!!!
  37 cevap | 94871 görüntüleme
 • Gezentozan Üyenin Avatarı
  17-08-2018, 20:01
  Hocam Atilla hocanın ders ücretleri nedir?
  37 cevap | 94871 görüntüleme
 • emrys Üyenin Avatarı
  17-08-2018, 17:45
  Merhaba, size danışmak istediğim bir başka sorunlu hizmet sorusu ile karşınızdayım :adoration: Bölünen üniversitelerde çalışan akademik personelin zorunlu hizmeti de yeni üniversitesine devredilir mi? Kanun personelin naklini şöyle ifade etmiş: Bu durumda zorunlu hizmet senetlerinin nakledildiğini söyleyebilir miyiz? Bilindiği üzere Uyuşmazlık Mahkemesi 35. madde senetlerini özel hukuk sözleşmesi olarak nitelendiriyor. Bu itibarla "A Üniversitesi Rektörlüğü B Fakültesinde veya A Üniversitesi Rektörlüğünün göstereceği kendi bünyesindeki başka bir fakültede" zorunlu hizmet yükleyen bir senette imzası bulunan ancak A Üniversitesinin bölünmesi dolayısıyla X üniversitesine nakledilen akademisyenin X üniversitesine zorunlu hizmeti söz konusu mudur? Teşekkürler ilginiz için.
  1 cevap | 63 görüntüleme
 • yasarayanoglu Üyenin Avatarı
  17-08-2018, 17:25
  Hocam ben o kararnameyi çok detaylı incelememiştim ama sizin yazınızı okuduktan sonra baktım; "MADDE 15-(1) Diğer mevzuatta 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 18/5/1929 tarihli ve 1453 sayılı Zabitan ve Askeri Memurların Maaşatı Hakkında Kanuna yapılmış olan atıflar bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine yapılmış sayılır." Bu madde mevzuattaki boşluğu doldurmuş zaten yani kanuni bir değişikliğe gerek yok görünen o ki ya birşeyler bekleniyor yada yoksis ilan sistemi yerine bir sistem kuruluyor o bekleniyor. Bu arada ilgimi çeken başka birşey son bir ayda eskiye oranla çok daha fazla öğretim üyesi ilanı yayınlanmaya başladığı gibi MYO'lar içinde eskisine kıyasla daha fazla Dr. Öğretim Üyesi kadrosu açıldığını görüyorum öğretim görevlisinden ziyade sanki Dr. Öğretim üyesi alımına yönelme var gibi geldi bana :/
  216 cevap | 35974 görüntüleme
 • Gezentozan Üyenin Avatarı
  17-08-2018, 16:43
  Arkadaşlar merhaba Atilla Köseoğlu hocanın ders ücretleri nedir? Bilen varsa yardımcı olursanız sevinirim
  37 cevap | 94871 görüntüleme
 • mu_maya Üyenin Avatarı
  17-08-2018, 15:50
  Yurtiçi veya YÖK tarafından tanınan yurtdışı yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunanlar 2 puan almış sayılır. Olarak belirtilmiş olunan muafiyet doktora sonrası 2 yıl çalışmış olmayı mı kastediyor yoksa doktora öncesi 2 yıl çalışmak yeterli mi? Zaten dr. unvanına sahip olan personel (eski uzman) değilse ders verebiliyor. Çok muallak bir durum bilgisi olan var mı?
  1 cevap | 150 görüntüleme
 • wxyz_06 Üyenin Avatarı
  17-08-2018, 14:29
  Herhangi bir gelişme var mı arkadaşlar?
  216 cevap | 35974 görüntüleme
 • LEO Üyenin Avatarı
  17-08-2018, 10:47
  Arkadaşlar 23 Temmuz dan itibaren öğretim elemanı ve araştırma görevlisi alımları yayınlanmıyor.Sizce ne zaman tekrar kadro ilanları yayınlanmaya başlar ?
  1 cevap | 191 görüntüleme
 • mythbuster Üyenin Avatarı
  17-08-2018, 01:01
  arkadaşlar tercih dışında kendimiz cariden ken alanımızdan doktara yapabilir miyiz?
  95 cevap | 13833 görüntüleme
 • pakosalter Üyenin Avatarı
  17-08-2018, 00:22
  Akademisyen mesai saatleri dışında özel ders verebilir mi? Evinde matematik, ingilizce, sınava hazırlık gibi saat başı ücretle ders vermesi yasal mı?
  0 cevap | 92 görüntüleme
Daha Fazla Faaliyet
Yukarı Git