Hayır o kalktı artık. Bir üst öğrenim yapmak zorunluluğuyla tecil ettirebiliyorsun artık