+ Konuyu Cevapla
Sayfa 3 - Toplam 151 İlkİlk 123451353103 ... SonSon
Bulunan 21 den 30 - Toplam 1505
Ağaç Şeklinde Aç143Beğeni

ÖYP'den İstifa Etmek

ÖYP Hakkındaki Sorularınız Forumunda ÖYP'den İstifa Etmek Konusunu İncelemektesiniz

Nazmi Demiş ki: Dekanlığınıza istifa dilekçenizi vericeksiniz, ama öncesinde bir konuşun. Etik sınırlarını aşacak bir ...


 1. #21
  Lisansüstü
  Üyelik Tarihi
  12-2010
  Mesaj
  32
  Alıntı Nazmi Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  Dekanlığınıza istifa dilekçenizi vericeksiniz, ama öncesinde bir konuşun. Etik sınırlarını aşacak bir durum söz konusu değil, aceleniz yoksa en fazla 10 günde istifa süreci biter hatta ayın 14'ünde ilişiğiniz kesilirse maaş almadan, borçlanmadan ayrılabilirsiniz.
  İşsiz kalmak da zor olacak, bir aydır bi yuvam var gibiydi..

 2. #22
  Akademikpersonel.org
  Üyelik Tarihi
  09-2010
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  17.053
  Alıntı destinys Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  İşsiz kalmak da zor olacak, bir aydır bi yuvam var gibiydi..
  :S anlamıyorum kusura bakma.
  Özel mesaj Yolu İle Soruları Cevaplandıramıyoruz, Foruma Sorarsanız Daha Hızlı Bilgi Edinebilirsiniz

 3. 02-02-2011, 20:50

  Yeni Üye


 4. #23
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  10-2010
  Mesaj
  12
  mayısta gidersen daha fazla ödersin çünkü sana ödenen maaş miktarı artar; yök bizler için kişi başına ne kadar harcama yaptı ve bu harcamalar üniversiteden üniversiteye değişiyor mu?

  Çünkü bizden alacağı para yökün harcaması olur; maaşlarımızı ödemek zorunda değiliz. 657 devlet memurları kanunu bizi burada koruyor.

  danıştayın örenk kararı:
  http://www.danistay.gov.tr/kerisim/k...p?kelimeler=35. madde araştırma görevlisi&ozet=metin&dokid=32731

  incelemeni tavsiye ederim, iyi günler dileğiyle.

 5. #24
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  10-2010
  Mesaj
  12
  657 SAYILI YASA'NIN EK-35. MADDESİ UYARINCA, MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ KALDIRILMIŞ OLDUĞUNDAN; EĞİTİM AMACIYLA BAŞKA BİR ÜNİVERSİTEDE GÖREVLENDİRİLEN, ANCAK GİRMİŞ OLDUĞU YABANCI DİL SINAVINDA BAŞARISIZ OLMASI NEDENİYLE ESKİ GÖREV YERİNE DÖNEN DAVACIDAN, İMZALAMIŞ OLDUĞU KEFALET SENEDİ UYARINCA, ÖDENEN MAAŞLARIN İKİ KATI OLARAK İSTENİLMESİNDE, HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HK.

  danıştay sekizinci daire 2007 karar yılı, 5224 karar numarası

  http://www.danistay.gov.tr/kerisim/ adresinden yukarıdaki bilgiler girildikten sonra metin detayı gelir.

  Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
  SEKİZİNCİ DAİRE 2007 5224 2006 4441 10/10/2007
  KARAR METNİ
  657 SAYILI YASA'NIN EK-35. MADDESİ UYARINCA, MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ KALDIRILMIŞ OLDUĞUNDAN; EĞİTİM AMACIYLA BAŞKA BİR ÜNİVERSİTEDE GÖREVLENDİRİLEN, ANCAK GİRMİŞ OLDUĞU YABANCI DİL SINAVINDA BAŞARISIZ OLMASI NEDENİYLE ESKİ GÖREV YERİNE DÖNEN DAVACIDAN, İMZALAMIŞ OLDUĞU KEFALET SENEDİ UYARINCA, ÖDENEN MAAŞLARIN İKİ KATI OLARAK İSTENİLMESİNDE, HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HK.<
  Temyiz İsteminde Bulunan : ?
  Vekilleri : Av. ?, Av. ?
  Karşı Taraf : Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü
  Vekili : Av. ...
  İstemin Özeti : Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde araştırma görevlisi iken doktora eğitimi amacıyla Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne gönderilen davacının, yabancı dil sınavında (ÜDS) başarısız olarak eski görev yerine dönmesi nedeniyle imzaladığı kefaletname uyarınca tarafına ödenen ve maaşlarının iki katı tutarında olan 28.514.950.000 liranın, hesaplanacak yasal faizi ile birlikte nakden ve en geç 7 gün içinde ödenmesine ilişkin Bütçe Daire Başkanlığının 24.6.2003 gün ve 276 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada; her ne kadar mevzuatta doktora öğreniminde başarısız olan öğrencilere yönelik açık bir yaptırım öngörülmemiş ise de; idarelerin kamu yararı ve hizmet gereklerini gözetmek suretiyle bu yönde işlem tesis edebilmelerine engel bir durum olmadığı, doktora öğrenimini yabancı dil sınavında başarılı olamaması nedeniyle tamamlayamayan ve öğrenim yaptığı kurumdan kaydı silinerek, kadrosu davalı idareye iade edilen davacıdan, doktora öğrenimi süresince yapılan ödemelerin taahhüt ve kefalet senedinde öngörülen doğrultuda iki kat olarak istenilmesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davayı reddeden Aydın 1. İdare Mahkemesinin 28.10.2005 gün ve E:2004/1115, K:2005/1154 sayılı kararının; mevzuatta eğitimini tamamlayamayanlara yapılan ödemelerin, iki katı olarak geri alınacağı şeklinde bir yaptırım öngörülmediği öne sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.
  Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.
  Danıştay Tetkik Hakimi Nihat KOÇAK'ın Düşüncesi : İstemin kabulü gerektiği düşünülmektedir.
  Danıştay Savcısı Hüseyin Ünal KARA'nın Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
  Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmekted
  TÜRK MİLLETİ ADINA
  Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
  Uyuşmazlık, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde araştırma görevlisi iken doktora eğitimi amacıyla Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne gönderilen davacının, yabancı dil sınavında (ÜDS) başarısız olarak eski görev yerine dönmesi nedeniyle imzaladığı kefaletname uyarınca tarafına ödenen ve maaşlarının iki katı tutarında olan 28.514.950.000 liranın hesaplanacak yasal faizi ile birlikte nakden ve en geç 7 gün içinde ödenmesine ilişkin Adnan Menderes Üniversitesi Bütçe Daire Başkanlığının 24.6.2003 gün ve 276 sayılı işleminin iptali istemine ilişkindir.
  2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 2880 sayılı Yasayla değişik 35/3. maddesinde; "Yurt içi veya yurt dışında yetiştirilen öğretim elemanları, genel hükümlere göre bağlı oldukları yükseköğretim kurumlarında mecburi hizmetlerini yerine getirmek zorundadırlar. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere, yükseköğretim kurumlarında görev verilmez. Özel kanunlarla getirilen mecburi hizmet çalışmaları bu hükmün dışındadır." kuralına yer verilmiştir. 3.05.1997 gün ve 22997 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik'in 4/4. maddesi ise, "Görevlendirme veya atama işleminden önce adaylardan, kendilerine kadrosu tahsis edilen üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünde 2547 sayılı Kanunun 35. maddesi şartları içinde lisansüstü eğitim-öğretim süresi (tatiller dahil) kadar mecburi hizmeti yerine getirmek zorunda bulunduklarına dair bir taahhüt ve kefalet senedi alınır. Bu senette, ilgili araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim-öğretimlerinin tamamlanmasından ne kadar süre sonra kadroyu tahsis eden üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne döneceğini belirten bir hüküm de yer alır." hükmünü içermektedir.
  2914 sayılı Yükseköğretim Personel Yasasının 20. maddesinin atıfta bulunduğu 657 sayılı Devlet Memurları Yasasına 01.08.1996 tarihinde 4160 sayılı Yasa ile eklenen "Yurt İçinde Okutulan Öğrencilerin Mecburi Hizmet Yükümlülüğü" başlıklı Ek-35. maddesiyle de; "Kamu kurum ve kuruluşları tarafından personel kanunları ve diğer özel kanunlarda yer alan hükümlere göre bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren okutulacak yeni öğrencilere mecburi hizmet yükümlülüğü getirilemez.
  Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mecburi hizmet karşılığı okutulmakta olan öğrenciler, mezuniyetlerinden veya memuriyete atanmalarından sonra kurumlarından mecburi hizmet yükümlülüğünün kaldırılmasını talep edebilirler. Bu takdirde başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın, mecburi hizmet yükümlülüğü ve tazminat borçları (1.1.1995 tarihinden önce mecburi hizmet yükümlülüğünü ihlal edenlerin borçları dahil) ortadan kalkar.
  Yurtdışında okutulanlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından okutulanlar hakkında bu madde hükmü uygulanmaz." kuralı getirilmiştir.
  Bu durumda; 657 sayılı Devlet Memurları Yasasının Ek-35. maddesiyle getirilen yeni düzenlemeyle, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde okutulan öğrencilerle ilgili olarak 2547 sayılı Yasanın 35/3. maddesinin ve Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmeliğin 4/4. maddesinin mecburi hizmet yükümlülüğü ve tazminat sorumluluğuna ilişkin hükümlerinin uygulanma olanağının kalmadığı anlaşılmış olup, davacıya 1998 yılında imzalatılan taahhütnameye dayanılarak, tazminat sorumluluğu kapsamında kendisine ödenen maaşların toplamı meblağın iki katı olarak istenilmesine ilişkin 24.6.2003 gün ve 276 sayılı işlemin iptal edilmesi gerekirken, aksi yönde verilen Mahkeme kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
  Açıklanan nedenlerle, Aydın 1. İdare Mahkemesi kararının bozulmasına ve dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere anılan Mahkemeye gönderilmesine 10.10.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

  (DAN-DER; SAYI: 117)
  BŞ/Aİ

 6. #25
  Lisansüstü
  Üyelik Tarihi
  10-2010
  Mesaj
  1

  öyp'den ayrılmak

  merhaba, ben bir konuda size danışmak istiyorum. fikriniz önemli. ben şimdi kırşehir ahi evran üniversitesinde öyp'li araştırma görevlisiyim ama daha önce doktora yaptığım üniversitede eğitimime devam etmek istiyorum. ancak üniversitem bu konuda yökle anlaşmalı değil. sizce öyp haklarımdan vazgeçip 35 d maddesiyle görevlendirmemi mi istemeliyim? daha doğrusu öyp'nin kazandırdıkları neler? 35 d'ni avantajları yok mu? lütfen acilen cevap verir misiniz? çok karışığım. bunalımdayım.

 7. #26
  Lisansüstü
  Üyelik Tarihi
  02-2011
  Mesaj
  1

  mecburi hizmet

  slm ben şuan 6 aylık dil eğitimi yapmaktayım mayısda üniversiteme geri dönecem temmuzda yeni öyp açılacak gibi ben ozaman başka bir yere başvursam ve kazansam acaba gecmemde bi sıkıntı cıkarmı hani demişsinizya mecburi hizmettini yapmak istemyenler başka bir yök kurumunda çalışamaz diye..acaba bu durum içinde gecerli olurmu ?

 8. #27
  Lisansüstü
  Üyelik Tarihi
  12-2010
  Mesaj
  32
  Alıntı sesemin Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  merhaba, ben bir konuda size danışmak istiyorum. fikriniz önemli. ben şimdi kırşehir ahi evran üniversitesinde öyp'li araştırma görevlisiyim ama daha önce doktora yaptığım üniversitede eğitimime devam etmek istiyorum. ancak üniversitem bu konuda yökle anlaşmalı değil. sizce öyp haklarımdan vazgeçip 35 d maddesiyle görevlendirmemi mi istemeliyim? daha doğrusu öyp'nin kazandırdıkları neler? 35 d'ni avantajları yok mu? lütfen acilen cevap verir misiniz? çok karışığım. bunalımdayım.
  ÖYP nin avantajları, yurtdışındaki kongrelere katılımınızı finanse etmesi ve yurtdışındaki araştırmalarınız için sizde ödenek vermesidir. Bildigim kadarıyla bu konu haricinde normal kadrolardan farkı yoktur.

 9. #28
  Lisansüstü
  Üyelik Tarihi
  12-2010
  Mesaj
  32
  Alıntı hakan2727 Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  slm ben şuan 6 aylık dil eğitimi yapmaktayım mayısda üniversiteme geri dönecem temmuzda yeni öyp açılacak gibi ben ozaman başka bir yere başvursam ve kazansam acaba gecmemde bi sıkıntı cıkarmı hani demişsinizya mecburi hizmettini yapmak istemyenler başka bir yök kurumunda çalışamaz diye..acaba bu durum içinde gecerli olurmu ?
  Sevgili arkadaşım;
  Normalde o madde var evet. Ama yürütülmesinde çok katı sınırlar yok öğrendigim kadarıyla. Örneğin ÖYP yüksek lisans+doktora programını tamamlayıp farklı bir üniversitede Yrd.Doç. olarak çalışmaya başlayanlar var. Elbette bu, sizin ilk kadronuzun geldigi üniversitenizin tutumuna bağlı...

  Anladığım kadarıyla siz ABD ya da ünv.nizi değiştirmek istiyorsunuz. Yani, yüksek lisansa başvurma-kayıt aşamasında ya da kayıt yaptırmışken siz, temmuzdaki ilanlara başvurmayı düşünüyorsunuz. Bu durumda BENCE ÖYPden istifa etme durumunda kalacaksınız demektir, o zaman da senetler ve imzaladıgınız sözleşme devreye girecektir. En kötü ihtimalle tazminat ödersiniz. Ki, çoğu mahkemeden Ar.Gör. lehine karar çıkıyor maaşların geri ödenmesiyle ilgili. Çünkü o maaşın karşılığında sizin ünv.ye hizmet verdiginiz öne sürülüyor. O zaman da, belki eğitim giderlerinizi iade edersiniz. Yani belki harcınız gibi.. Emin diilim o konuda yanlış bilgi vermeyim...

  Yine bildigim kadarıyla Ar.Gör. ler için istifa etme sınırı diye birşey yok. Yani buna hakkınız var.

  Dolayısıyla, "başka bir yükseköğretim kurumunda çalışamama" ibaresi biraz hafif kalıyor. Tam işleyen bir ibare değil.

  Tabii, üniversitelerdeki karar merciilerinin de önemi büyük tekrar ediyim. Ünv.nin inisiyatifinde bazı şeyler. Mesela, siz erzurumda yüksek lisansı kazanırsınız kayıt yaptırırsınız, ama ünv.niz sizi oraya göndermek istemezse isterseniz elinizde mahkeme kararı olsun, hiçbiryere gidemezsiniz. Bu yaşanmış bir örnektir.
  Bu sitedeki bilgelerden değilim, bildiklerim doğrultusunda yazdım.

  Kolay gelsin..

 10. #29
  Lisansüstü
  Üyelik Tarihi
  06-2011
  Mesaj
  2
  Merhabalar,
  Benim sorum biraz garip olacak ama, öypli biri yeni açılan öyp kadrolarına başvurabilirmi? ödeyeceği tazminat senet tutarı kadarmıdır yoksa şimdiye kadar aldığı maaş + %50 faiz + yasal faizlermidir? bilgisi olan varsa, yazarsanız çok sevinirim.

 11. #30
  Lisansüstü
  Üyelik Tarihi
  06-2011
  Mesaj
  7
  iyi günler ben bş konuda bilgilendirmenizi isteyecegim,
  ben öyp ile atandım dil egitimimi tmm ladım dil eğitimimden geleli 1 ayı geçti . yeni öyp lere baş vurmak için istifa edecegim. acaba tazminat ödemek zorunda kalırmıyım. yoksa daha önce yazılanlar gibi mahkeme yoluyla tazminat ödemektan de kurtula bilirmiyimm bilgilendiriseniz sevinirim... kafam bi milyon oldu çok karışıgımmm

Hızlı Cevap Hızlı Cevap

Lütfen Resimdeki Karakterlerin Aynısını Sırayla Kutunun İçine Yazınız.

Benzer Konular

 1. Atandığın üniversitede göreve başlayıp İstifa etmek
  ÖYP Hakkındaki Sorularınız forum içinde, yazan aslanbjk
  Cevap: 10
  Son Mesaj: 27-10-2013, 15:48
 2. Diyelim ki Seneti İmzaladık ve İstifa Etmek İstiyoruz
  ÖYP Hakkındaki Sorularınız forum içinde, yazan yassmin
  Cevap: 12
  Son Mesaj: 22-10-2013, 15:40
 3. Uzmanlıktan istifa etmek
  Uzman forum içinde, yazan lxDeVILxl
  Cevap: 6
  Son Mesaj: 01-03-2012, 16:11
 4. Bir y.lisansı dondurup diğerine devam etmek?
  Yüksek Lisans Eğitimi forum içinde, yazan apollo2907
  Cevap: 3
  Son Mesaj: 14-09-2011, 18:31
 5. Evrakları elden teslim etmek mecburi mi?
  ÖYP Hakkındaki Sorularınız forum içinde, yazan 33mersin
  Cevap: 14
  Son Mesaj: 26-07-2011, 11:33

Bu Konu için Etiketler

Mesaj Yetkileriniz

 • Yeni konu açmaya yetkiniz yok
 • Cevap yazmaya yetkiniz var
 • Eklenti yüklemeye yetkiniz yok
 • Mesajınızı düzeltmeye yetkiniz yok
 •  
Yukarı Git