+ Konuyu Cevapla
Sayfa 5 - Toplam 90 İlkİlk ... 345671555 ... SonSon
Bulunan 41 den 50 - Toplam 894

35. Madde Senetleri İptali ve Açılan Dava Örnekleri

Akademik Personel ve Özlük Hakları Forumunda 35. Madde Senetleri İptali ve Açılan Dava Örnekleri Konusunu İncelemektesiniz

11.09.2014 tarih 6111 sayılı torba yasanın geçici 4.maddesini yorumlayabilen var mı?? Bilhassa a bendini...Teşekkürler.....


 1. #41
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  12-2014
  Mesaj
  6
  11.09.2014 tarih 6111 sayılı torba yasanın geçici 4.maddesini yorumlayabilen var mı?? Bilhassa a bendini...Teşekkürler..

 2. #42
  Akademikpersonel.org
  Üyelik Tarihi
  09-2010
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  17.053
  Alıntı Cezairli Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  11.09.2014 tarih 6111 sayılı torba yasanın geçici 4.maddesini yorumlayabilen var mı?? Bilhassa a bendini...Teşekkürler..
  Bir de maddeyi buraya yapıştırsanız
  Özel mesaj Yolu İle Soruları Cevaplandıramıyoruz, Foruma Sorarsanız Daha Hızlı Bilgi Edinebilirsiniz

 3. #43
  Yüksek Lisans
  Üyelik Tarihi
  10-2014
  Mesaj
  63
  Alıntı Nazmi Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  Bir de maddeyi buraya yapıştırsanız
  Ben yapıştırayım

  GEÇİCİ MADDE 4- (1) 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 53 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 34 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamına girmesine rağmen anılan maddelerde belirtilen sürelerde borçlarının yeniden hesaplanması için müracaat etmeyenler ile söz konusu maddelerin yürürlüğe girdiği tarihten bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre içerisinde anılan düzenlemelerde belirtilen nedenlerle haklarında borç takibi yapılanlar veya yapılması gerekenlerin ve 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca yurt dışında görevlendirilmiş olanlardan bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte haklarında borç takibi yapılanlar veya yapılması gerekenlerin, kendilerine döviz olarak yapılmış olan her türlü masrafa ilişkin borç tutarları, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üç ay içerisinde borçlu oldukları idarelere başvurmaları halinde, imzaladıkları yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi hükümleri dikkate alınmaksızın ve ilgililere ödeme yapma sonucunu doğurmaksızın aşağıdaki şekilde yeniden hesaplanır ve başvuru süresi içerisinde tahsilat işlemi durdurulur. Ancak bu hesaplama, 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca yurt dışında görevlendirilenler ile geçici 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen durumda bulunanlardan, aynı Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca yurtdışında görevlendirilenler bakımından yapılırken bu kişilerin hizmetleri karşılığında aldıkları yurtiçi maaşları ve buna yönelik cezai şart talep edilmez, bunlar haricinde Türk Lirası olarak yapılmış olan her türlü masraf tutarına, sarf tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre için 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere tespit ve ilan edilen kanuni faiz işletilerek hesaplama yapılır.
  a) 5/8/1996 tarihinden sonra yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi alınanlar hakkında, 657 sayılı Kanunun ek 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine göre bu Kanunun yayımlandığı tarihten önceki süreler için herhangi bir fer'i alacak hesaplanmaz.
  b) 5/8/1996 tarihinden önce yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi alınanlar hakkında, ilgili adına fiilen ödemenin yapıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca tespit ve ilân edilen efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek bulunacak tutar ile bu tutara sarf tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre için 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere tespit ve ilân edilen kanunî faiz işletilerek hesaplama yapılır. Ancak, bu hükümlere göre hesaplama yapılması sonucunda borçlunun aleyhine bir durum ortaya çıkması halinde (a) bendi hükümleri uygulanır.
  (2) Bunların daha önce ödemiş oldukları tutar ile mecburi hizmetlerinde değerlendirilen sürelere isabet eden tutar, yukarıdaki şekilde belirlenecek tutardan düşülür. Bu madde uyarınca vazgeçilen borç tutarına isabet eden vekâlet ücreti de dâhil yargılama giderleri tahsil edilmez. Hesaplanan borç tutarı, ilgilinin durumu ve ödenmesi gereken meblağ dikkate alınarak azamî beş yıla kadar taksitlendirilebilir.
  (3) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 2547 sayılı Kanunun geçici 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen durumda olup, aynı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca yurtiçinde görevlendirilenlerden geçici 53 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen sürede borçlarını ödemek için başvurmayanlar ile söz konusu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre içerisinde anılan düzenlemede belirtilen nedenlerle haklarında borç takibi yapılanların veya yapılması gerekenlerin, kendilerine Türk Lirası olarak yapılmış olan her türlü masrafa ilişkin borç tutarları, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üç ay içerisinde borçlu oldukları idarelere başvurmaları halinde, imzaladıkları yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi hükümleri dikkate alınmaksızın ve ilgililere ödeme yapma sonucunu doğurmaksızın yeniden hesaplanır ve başvuru süresi içerisinde tahsilat işlemi durdurulur. Yapılacak hesaplamada, bu kişilerin hizmetleri karşılığında aldıkları yurt içi maaşları ve buna yönelik cezai şart talep edilmez, bunlar haricinde Türk Lirası olarak yapılmış olan her türlü masraf tutarına, sarf tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre için 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere tespit ve ilan edilen kanuni faiz işletilerek hesaplama yapılır. Bu kişiler hakkında da bu maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.
  (4) Bu madde kapsamında bulunanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce borcunun tamamını ödemeden veya mecburi hizmetini tamamlamadan vefat edenlerin borç yükümlülükleri ortadan kalkar. Buna bağlı olarak, borçlunun kendisi, mirasçıları ve kefilleri hakkında her türlü borç yükümlülükleri ortadan kaldırılır ve her türlü borç takibi işlemlerine son verilir.
  Nazmi ve _EMİR_ bunu beğendiler.

 4. #44
  Akademikpersonel.org
  Üyelik Tarihi
  09-2010
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  17.053
  Alıntı Cezairli Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  11.09.2014 tarih 6111 sayılı torba yasanın geçici 4.maddesini yorumlayabilen var mı?? Bilhassa a bendini...Teşekkürler..
  Bunu daha önce defalarca yorumlamıştık zaten, senet yüzünden davalı iseniz ya da davalı durumda olabiledek iseniz yararlanabiliyorsunuz. Kanun yayınlandıktan sonraki davalar için kabul edilmiyor, o güne kadar davalı olanlar ya da olabilecekleri ilgilendiriyordu.
  _EMİR_ ve csaltundag bunu beğendiler.
  Özel mesaj Yolu İle Soruları Cevaplandıramıyoruz, Foruma Sorarsanız Daha Hızlı Bilgi Edinebilirsiniz

 5. #45
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  12-2014
  Mesaj
  6
  Bu eşitlik ilkesine aykırı...Kanun yasallaştığı tarihe kadar senet imzalamış herkesi kapsamalı;en doğrusu kanunda bir tarih belirlenmeliydi.Kanun çıktığı tarihte doktorasının bitmesine bir hafta kalanın suçu ne?? Hukuki bilgisi olan bir arkadaş "a" fıkrasını değerlendirebilir mi?

 6. #46
  Yardımcı Doçent Doktor
  Üyelik Tarihi
  11-2011
  Mesaj
  1.409
  Alıntı Cezairli Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  Bu eşitlik ilkesine aykırı...Kanun yasallaştığı tarihe kadar senet imzalamış herkesi kapsamalı;en doğrusu kanunda bir tarih belirlenmeliydi.Kanun çıktığı tarihte doktorasının bitmesine bir hafta kalanın suçu ne?? Hukuki bilgisi olan bir arkadaş "a" fıkrasını değerlendirebilir mi?
  Hocam bu kanun ve maddeleri daha önce çok tartışıldı. Zaten bu kanun 2006 ve öncesinde senet imzalayanlara af getirmek amacıyla çıktı. Bizim bu başlıktaki konumuz 35. madde senetleriyle ilgili yönetmeliğin iptali konusu. Siz isterseniz ayrı bir başlıkta bu sorunuzu sorabilirsiniz. Ama bence sormanıza da gerek yok çıkmış bitmiş af kapsamında olan bir yasa.
  csaltundag bunu beğendi.

 7. #47
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  12-2014
  Mesaj
  1
  Emir hocam çok teşekkür ederiz. Bu davadan yeni haberim oldu. Ama Başarıyla sonuçlanmaması için hiç bir neden yok tamamen sizin yanındayız.
  edimvar, _EMİR_ ve csaltundag bunu beğendiler.

 8. #48
  Yardımcı Doçent Doktor
  Üyelik Tarihi
  11-2011
  Mesaj
  1.409
  Alıntı arş.gör.dr Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  Emir hocam çok teşekkür ederiz. Bu davadan yeni haberim oldu. Ama Başarıyla sonuçlanmaması için hiç bir neden yok tamamen sizin yanındayız.
  Hocam çok teşekkür ederiz. Aynen dediğiniz gibi Başarıyla sonuçlanmaması için hiçbir neden yok. Desteğiniz için çok teşekkür ederim hocam
  edimvar ve csaltundag bunu beğendiler.

 9. #49
  Doktora
  Üyelik Tarihi
  12-2010
  Nerden
  Eskişehir
  Mesaj
  223
  Hocam bu paylaşımı sürekli aktif tutalım derim. Herkesi çok yakından ilgilendiriyor.
  _EMİR_, csaltundag ve salihsen78 bunu beğendiler.

 10. #50
  Akademik Forum
  Misafir
  hocam ben eylül ayında atandım. devam eden yüksek lisansımı bitirmek için 3 aylık görevlendirme aldım. geçen hafta bitti ve 35. maddemde çıktı. senet imzalamamı istediler. 200000 civarında . herşeyi ayarlamıştım imzalayacaktım fakat uykularım kaçmaya başladı. bi r türlü karar veremedim. seneti imzalayıp bikaç ay çalışıp işin gidişatına göre devam yada tamam demeyi düşündüm. fakat 2 ay sonra istifa etsem bile 10000 civarında bir ödeme yapmam gerekiyor. neyse şimdi son karar aşamasındayım seneti imzalamadan istifa edersem aldığım maaşları ödermiyim. senet yoksa geri ödemede yok dediğinizi duyar gibiyim . fakat benim sormak istediğim 39 madde görevlencirmesi aldığım için geri ödememi isteyebilirler mi? son olarakta yüksek lisansım bitiyor. bu senet işlerinde üni yi oyalayabilirsem doktoraya kaydımı yaptırdıktan sonra istifa edersem doktora programındanda çıkartılırmıyım?

Hızlı Cevap Hızlı Cevap

Lütfen Resimdeki Karakterlerin Aynısını Sırayla Kutunun İçine Yazınız.

Benzer Konular

 1. 35. Madde ile atanmada imzalanan Taahhüt ve Kefalet Senedinin İptali
  ÖYP Hakkındaki Sorularınız forum içinde, yazan Osman32
  Cevap: 7
  Son Mesaj: 28-03-2018, 15:30
 2. ÖYP 35. Madde ve 39. Madde Dilekçe Örnekleri
  ÖYP Yönetmelikleri forum içinde, yazan Nazmi
  Cevap: 311
  Son Mesaj: 24-04-2016, 10:20
 3. 35.Madde İptali ve Geri Dönme
  ÖYP Hakkında Genel Bilgiler forum içinde, yazan celik58
  Cevap: 45
  Son Mesaj: 28-05-2015, 15:52
 4. 35. Madde İle Görevlendirme Talebi İle İlgili Emsal Dava
  ÖYP Lisansüstü Eğitim Üniversiteleri forum içinde, yazan erenyl
  Cevap: 5
  Son Mesaj: 24-09-2013, 18:21
 5. SBS’nin İptali İçin Dava Açıldı
  Genel Güncel Olaylar forum içinde, yazan aDNA
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 17-07-2013, 10:46

Bu Konu için Etiketler

Mesaj Yetkileriniz

 • Yeni konu açmaya yetkiniz yok
 • Cevap yazmaya yetkiniz var
 • Eklenti yüklemeye yetkiniz yok
 • Mesajınızı düzeltmeye yetkiniz yok
 •  
Yukarı Git