+ Konuyu Cevapla
Sayfa 13 - Toplam 91 İlkİlk ... 311121314152363 ... SonSon
Bulunan 121 den 130 - Toplam 906

35. Madde Senetleri İptali ve Açılan Dava Örnekleri

Akademik Personel ve Özlük Hakları Forumunda 35. Madde Senetleri İptali ve Açılan Dava Örnekleri Konusunu İncelemektesiniz

ezgideniz Demiş ki: Hoca arkadaşlarım, şu foruma, "dava açıyoruz" diye bir başlık niçin açılmıyor? - ...


 1. #121
  Yardımcı Doçent Doktor
  Üyelik Tarihi
  11-2011
  Mesaj
  1.409
  Alıntı ezgideniz Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  Hoca arkadaşlarım, şu foruma, "dava açıyoruz" diye bir başlık niçin açılmıyor?

  - - - Güncellendi - - -  Ben açarsam fazla sahiplenmiş gibi olurum sanırım. Resmi olarak bu işle ilgilenecek, direkt muhatap olacak hocalarıma söylüyorum, Emir Hocam?
  Hocam zaten 2 ayllık cevap verme süresinden sonra yine bir 2 ay daha dava açma süremiz var bakalım bekleyelim ne olacak ben tekrar görüşeyim. Ama paranın toplanması geciktikçe dava açma zamanı da geçer yani geç açmak zorunda kalırız. Bekleyelim hayırlısı olsun.
  Son düzenleyen _EMİR_, 21-02-2015 saat 16:30.

 2. #122
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  11-2010
  Mesaj
  3
  Alıntı chimeneyes Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  Değerli Hocalarım, en nihayetinde biz Devlete karşı borçlanmış oluyoruz, ben seni eğitim için gönderiyorum diye senet imzalıyoruz... Senet olması tabi ki büyük bir yanlışlık belki istisnalar vardır hepimizi gittiğimiz üniversitelerde bize ödenen maaşın hakkını verecek şekilde çalışıyoruz. Buna karşılık da sanki burslu öğrenciymişiz ve sadece öğrencilik vazifelerimizi yerine getiriyormuşuz gibi algılanıp senetlere maruz bırakılıyoruz. Senetler iptal olamasa bile ki iptal olmasını yürekten istiyorum en azından mecburi hizmetimizi geldiğimiz üniversitelerde değil devlet üniversitesi olan herhangi bir üniversite de gerçekleştirebiliyor olsak... En nihayetinde biz doktora için görevlendirildiğimiz üniversitenin bütçesinden maaş alıyoruz bizim esas kadrolarımızın bulunduğu üniversitenin bütçesinden değil ve bütçe dediğimiz mevzu da yine devletin parası... O yüzden temel mantık devlete borçlu olmak olarak algılansa keşke de insanlar mecburi hizmetlerini en azından seçebilecekleri üniversitelerde devam ettirebilse... Ben kadromun bulunduğu üniversite ile büyük kavgalar sonucunda resmen söke söke 35.le görevlendirmemi aldım mobbbing, iftira yanlışlaştırma politikası gibi bir çok şeye maruz kaldım doğal olarak ben o üniversiteye dönmek istemiyorum. Senetler tabiki haksız uygulama... ama enazından mecburi hizmetimiz için aynı üniversiteye dönmek yerine devlet üniversitesi olan başka bir üniversite de bu "borcumuzu" ödeme şansı tanınsa.... ne mecburi hizmet ne de senetlerin haklı olduğuna inanmamakla birlikte umarım en kısa zamanda ben ve benim gibi arkadaşlarım benim gibi bir çok sıkıntı yaşadıkları üniversitelere dönmek zorunda bırakılmasınlar...

  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici Madde 53- (Ek: 29/6/2006-5535-2 md.) 'e göre:

  "33 üncü maddeye göre lisansüstü eğitim-öğretim amacıyla yurt dışına gönderilenler ile 35 inci maddeye göre yurt
  içinde başka bir üniversiteye lisansüstü eğitim-öğretim amacıyla gönderilenlerden veya üniversitelerinde görev yapanlardan
  bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar;
  a) Lisansüstü eğitim-öğretim amacıyla yurt dışında kalmaları gereken süre içerisinde öğrenimlerini
  tamamlayamamaları nedeniyle kadroları ile ilişikleri kesilenlerden veya ilişiği kesilmeyip devam edenler ile başka bir kamu
  kurumuna naklen atananlardan,
  b) Eğitimin herhangi bir aşamasında, her ne sebeple olursa olsun Türkiye'ye çağrılmış olanlardan,
  c) Lisansüstü eğitim-öğretim amacıyla yurt içindeki başka bir üniversitede kalmaları gereken süre içerisinde
  öğrenimlerini tamamlayamamaları nedeniyle kadroları ile ilişikleri kesilenlerden,
  d) Eğitimlerinin herhangi bir aşamasında istifa etmiş olmaları nedeniyle kadrolarıyla ilişikleri kesilenler, sürelerinin
  bitiminde mecburi hizmetlerini tamamlamak üzere görevlerine başlamayıp çekilmiş sayılanlar ile görevlerine başlayıp da
  yükümlü bulundukları mecburi hizmetini bitirmeden görevlerinden ayrılanlardan,
  e) Herhangi bir üniversitede görev yaparken yeniden atanmamak suretiyle üniversite ile ilişiği kesilenlerden,
  en az yüksek lisans (master) eğitimini başarıyla tamamlamış olanlar; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
  üç ay içerisinde Yükseköğretim Kuruluna müracaat etmeleri halinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci
  maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları kaydıyla, Yükseköğretim Kurulunca atanmalarının uygun bulunması üzerine
  müracaat tarihinden itibaren üç ay içerisinde, (öncelikle daha önce kadrolarının bulunduğu kurumlar olmak üzere) Kurulun
  belirleyeceği yükseköğretim kurumlarındaki durumlarına uygun öğretim elemanı kadrolarından birine
  atanabilirler. Bunlardan durumları yukarıdaki (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerine uyanlar için kullanılmak üzere yılda bir defa
  yapılmasına ilişkin sınırlamaya tâbi olmaksızın 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 1 inci maddesi hükmü uyarınca
  Bakanlar Kurulu kararıyla ihtiyaca göre öğretim elemanları kadrolarında unvan ve derece değişiklikleri yapılabilir.
  Yükseköğretim Kurulunca atanması uygun görülmeyenler altmış gün içerisinde yargı yoluna başvurabilirler. Yükseköğretim
  Kuruluna başvurmayanlar ile Yükseköğretim Kurulunca ataması uygun görülmeyenlerden, yargı yoluna müracaat etmeyenler
  ve yargı kararı ile öğretim elemanı olarak atanmaları uygun görülmeyenler ise bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
  itibaren bir yıl içerisinde Devlet Personel Başkanlığına müracaat ederler. Bunlar, personel ihtiyacı dikkate alınarak anılan
  Başkanlıkça belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının boş memur kadrolarına sınav şartı aranmaksızın ve açıktan atamaya
  ilişkin sınırlamalara tâbi tutulmaksızın altı ay içinde atanırlar.
  Ancak bunlardan yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlayamamış olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
  itibaren üç ay içerisinde Devlet Personel Başkanlığına müracaat etmeleri halinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48
  inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları kaydıyla müracaat tarihinden itibaren üç ay içerisinde, personel ihtiyacı
  dikkate alınarak anılan Başkanlıkça belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının boş memur kadrolarına sınav şartı
  aranmaksızın ve açıktan atamaya ilişkin sınırlamalara tâbi tutulmaksızın atanırlar. Bunlardan halihazırda Devlet memuru
  statüsünde çalışanların ise çalıştıkları kurumlarda mecburi hizmetlerini yapmalarına müsaade edilir.
  Bunlar, atandıkları kurumlarında, halihazırda kamu kurumlarında görev yapanlar ise bu kurumlarında yurt içinde
  veya yurt dışında görmüş oldukları öğrenim sürelerine ilişkin olarak genel hüküml er çerçevesi nde belirlenen mecburi
  hizmet yükümlülüklerini yeri ne getirirler ve ilgililer adına öğrenimleri nedeniyle çıkarılmış olan borç tutarlarının
  takibinden vazgeçilerek tahsilat işlemine son verilir. Bunların daha önce ödemiş oldukları tutarların bulunması halinde, bu
  meblağa isabet eden süreler ilgililerin mecburi hizmet sürelerinden indirilir. Ancak, üniversiteye veya başka bir kamu
  kurumuna dönmek istemeyenlerden mecburi hizmet karşılığı olarak, hizmetleri karşılığında aldıkları yurt içi maaşlar talep
  edilemez. Bu maaşlar haricinde eğitimleri için yapılan diğer ödemeler talep edilir.
  Birinci fıkranın (a), (b) veya (c) bentlerinde sayılan durumların gerçekleşmesine rağmen, geçici 47 nci madde
  uyarınca öğrenim hakkı tanınanlardan ataması yapılmış olanlar ile kadrolarıyla ilişikleri kesilmeyenlerden haklarında borç
  takibi yapılanlar kadrolarında bırakılır; bunlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. Bunların yükseköğretim
  kurumlarında çalışmış oldukları süreler mecburi hizmetlerinden indirilir.
  Bu madde kapsamına girenlerden öğretim elemanı kadrosuna atananlardan tekrar mecburi hizmet yükümlülüğü
  öngörülen bir görevlendirme yapılmış veya yapılacakların, söz konusu görevlendirme çerçevesinde lisansüstü eğitimöğretimlerini

  başarılı bir şekilde tamamlamış olmaları veya tamamlamaları halinde, bu görevde çalışmış oldukları süreler ilk
  görevlendirmeye ilişkin mecburi hizmetlerinden indirilir ve ikinci görevlendirmeye ilişkin mecburi hizmet yükümlülüğü
  devam eder; başarısız olmaları halinde ise bu görevlendirmeden kaynaklanan mecburi hizmet yükümlülük süreleri önceki
  mecburi hizmet yükümlülük sürelerine ilave edilir.
  Yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde öğretim elemanı veya memur kadrolarına atandıktan sonra yükümlü
  bulundukları mecburi hizmeti bitirmeden görevlerinden ayrılan veya bir ceza sebebiyle görevine son verilenler ile bu madde
  kapsamına girdiği halde müracaat etmemeleri veya Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
  taşımadıkları için atanamamaları nedeniyle mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin yükümlü tutulacakları
  tutar, imzaladıkları yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi hükümleri dikkate alınmaksızın ve ilgililer e
  ödeme yapma sonucu doğurmaksızın, kendilerine döviz olarak yapılmış olan her türlü masraflar için;
  a) Bunlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 34 üncü maddesinin yürürlüğe girdiği 5/8/1996 tarihinden
  sonra yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi alınanlar hakkında, anılan maddenin ikinci fıkrası
  hükümlerine göre bu Kanunun yayımı tarihinden önceki süreler için faiz uygulanmaksızın hesaplama yapılır.
  b) 5/8/1996 tarihinden önce yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi alınanlar hakkında, ilgili
  adına fiilen ödemenin yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankasınca tespit ve ilân edilen efektif satış kuru üzerinden Türk
  Lirasına çevrilerek bulunacak tutar ile bu tutara sarf tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre için
  1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere tespit ve ilân edilen kanunî faiz işletilerek hesaplama yapılır. Ancak, bu hükümlere
  göre hesaplama yapılması sonucunda borçlunun aleyhine bir durum ortaya çıkması halinde (a) bendi hükümleri uygulanır.
  Hesaplanan borç miktarı, ilgilinin durumu ve ödettirilecek meblağ dikkate alınarak azamî beş yıla kadar
  taksitlendirilebilir. Bunların daha önce ödemiş oldukları tutar ile mecburi hizmetlerinde değerlendirilen sürelere isabet eden
  tutar, anılan madde uyarınca belirlenecek tutardan düşülür."


  ... hükmü bulunmaktadır.

  - - - Güncellendi - - -

  - - - Güncellendi - - -  - - - Güncellendi - - -

  Alıntı csaltundag Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  daha öncesinde YÖK sıkıntı çıkarttığında idari mahkeme YÖK aleyhinde karar vermişti hocam. Bir de mecburi hizmet iptali ile ilgili Danıştay Dava Daireleri Kurulu'nun aleyhte kararı var haberiniz olsun. Kurul, mecburi hizmetin varlığını kabul edip bizi 657 / ek-35 kapsamından çıkarttı son kararında, ancak senet içeriklerinin Adli yargının görevi olduğuna karar verdi. Yani mecburi hizmet iptali yerine senetten size ödenen maaş ve sağlık harcamalarının çıkartılmasını talep etmeniz işleri biraz daha kısaltabilir. Mücadelenizde kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Sevgi ve saygılarımla...


  YÖK'ün tüm üniversite ve enstitülere göndermiş olduğu şu yazısını ve yazı içeriğine iliştirilen oldukça ilginç ve hukuken isabetsiz Danıştay İDDK'nın 2013 tarihli kararını da sizlerle paylaşmak isterim.

  Link: http://personel.gop.edu.tr/dosya/29_...Y_01_56_39.PDF
  _EMİR_ ve csaltundag bunu beğendiler.

 3. #123
  Akademik Forum
  Misafir
  Yahu etmeyin bu davadan vazgeçebilir mi kimsenin haberi yok davadan
  _EMİR_ bunu beğendi.

 4. #124
  Yardımcı Doçent Doktor
  Üyelik Tarihi
  11-2011
  Mesaj
  1.409
  Arkadaşlar göndermek isteyenler yine göndermeye devam etsinler. Yaklaşık 2 ay daha süremiz var dava açmak için. Devam ediyoruz ama çok yavaş oluyor sıkıntı bu sadece.

  1.nazmi hocam
  2.hamza hoca
  3.edimvar
  4.chimeneyes
  5.sfagnum
  6.csaltundag
  7.ezgideniz
  8.kuazimodo
  9.kupeli_
  10.nihonsei
  11.mehmet arslan

  - - - Güncellendi - - -

  Şimdi arkadaşlar anladığım kadarıyla bazı hocalarımız bu davanın nasıl herkesi ilgilendirdiğini merak ediyor bu konuda biraz açıklama yapıyım. Bildiğiniz üzere daha önce senet iptali ile açılan davalar çoğunlukla hem idare mahkemelerinde hem de danıştayda kazanılıyordu ancak YÖK'ün geçtiğimiz sene Üniversitelere, Danıştay'a ve Danıştay Dava Daireleri Kurulu'na gönderdiği yazıyla senet iptali davaları kaybedilmeye başlandı. Bu nedenle artık senet iptali konusunda bir dava açmak ve ondan sonuç almak zorlaştı ve artık senet iptali ile ilgili olan davalar Yargıtayda görülüyor. Halbuki bir davanın Danıştayda görülebilmesi için idari olarak sadece bir yönünün olması yeterlidir. Bu noktada avukatla yaptığımız görüşmeler olsun okuduğum mahkeme kararları olsun bizlerin senet iptalinden ziyade senetleri içeren yönetmeliği iptali hakkında dava açmamızın daha mantıklı ve daha kolay olduğunu gösterdi. Peki neden bu dava herkesi ilgilendiriyor. Arkadaşlar senet iptali konusunda açılan kişisel davalar sadece o davayı açan kişileri ilgilendirir. Hatta bu tür davalar idare mahkemelerinde açıldığı için idare mahkemesinde davayı kazansa bile Danıştayda kaybetme ihtimali bulunuyor. Ancak bizim açmak istediğimiz dava senetleri içeren yönetmeliğin iptali hakkında olacak. Biz bu davayı ayrıca Danıştay'da açacağız yani davayı sağlam bir şekilde açmayı düşünüyoruz. Senetleri içeren Yönetmeliğin iptali konusuyla olan davayı birçok arkadaşımız açabilir ve sonuç yine aynı olacaktır yani her şartta dava sonucu herkesi ilgilendirecek herkesi etkileyecektir. Yani Danıştay bu Yönetmeliği iptal ettiğinde benim için iptal etmiş olmayacak Yönetmelik iptal olunca Herkes için iptal olmuş olacak. Burada davayı herhangi birisi de açabilir bu çok önemli değil. Ancak ben buna karar verdim ve herkesi ilgilendiği için böyle bir paylaşımı uygun gördüm. Bununla birlikte 2547 sayılı kanunun 35. maddesinde sadece mecburi hizmetten bahseder ve orada senetten bahsetmez. Kanun Yönetmelikten önce gelir. Kanunda senet yer almıyor ancak YÖK'ün kendi Yönetmeliğinde senet yer alıyor. Amacımız senetin yer aldığı yönetmeliği iptal etmek. Dava açmak için 2 ay daha süremiz var ne kadar erken toplarsak parayı o kadar çabuk açarız. Saygılar..
  Son düzenleyen _EMİR_, 21-02-2015 saat 14:13.
  Nazmi, edimvar, sfagnum ve 4 diğerleri bunu beğendiler..

 5. #125
  Yüksek Lisans
  Üyelik Tarihi
  09-2014
  Mesaj
  74
  Hocam buna ne kadar para lazım. Ben de Öyp liyim ve destek vermek isterim.

  - - - Güncellendi - - -

  Bir de neden 2 ay süremiz var?
  _EMİR_ bunu beğendi.

 6. #126
  Doktora
  Üyelik Tarihi
  12-2011
  Nerden
  cosmos
  Mesaj
  226
  Alıntı _EMİR_ Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  Arkadaşlar göndermek isteyenler yine göndermeye devam etsinler. Yaklaşık 2 ay daha süremiz var dava açmak için. Devam ediyoruz ama çok yavaş oluyor sıkıntı bu sadece.

  1.nazmi hocam
  2.hamza hoca
  3.edimvar
  4.chimeneyes
  5.sfagnum
  6.csaltundag
  7.ezgideniz
  8.kuazimodo
  9.kupeli_
  10.nihonsei
  11.mehmet arslan

  - - - Güncellendi - - -

  Şimdi arkadaşlar anladığım kadarıyla bazı hocalarımız bu davanın nasıl herkesi ilgilendirdiğini merak ediyor bu konuda biraz açıklama yapıyım. Bildiğiniz üzere daha önce senet iptali ile açılan davalar çoğunlukla hem idare mahkemelerinde hem de danıştayda kazanılıyordu ancak YÖK'ün geçtiğimiz sene Üniversitelere, Danıştay'a ve Danıştay Dava Daireleri Kurulu'na gönderdiği yazıyla senet iptali davaları kaybedilmeye başlandı. Bu nedenle artık senet iptali konusunda bir dava açmak ve ondan sonuç almak zorlaştı ve artık senet iptali ile ilgili olan davalar Yargıtayda görülüyor. Halbuki bir davanın Danıştayda görülebilmesi için idari olarak sadece bir yönünün olması yeterlidir. Bu noktada avukatla yaptığımız görüşmeler olsun okuduğum mahkeme kararları olsun bizlerin senet iptalinden ziyade senetleri içeren yönetmeliği iptali hakkında dava açmamızın daha mantıklı ve daha kolay olduğunu gösterdi. Peki neden bu dava herkesi ilgilendiriyor. Arkadaşlar senet iptali konusunda açılan kişisel davalar sadece o davayı açan kişileri ilgilendirir. Hatta bu tür davalar idare mahkemelerinde açıldığı için idare mahkemesinde davayı kazansa bile Danıştayda kaybetme ihtimali bulunuyor. Ancak bizim açmak istediğimiz dava senetleri içeren yönetmeliğin iptali hakkında olacak. Biz bu davayı ayrıca Danıştay'da açacağız yani davayı sağlam bir şekilde açmayı düşünüyoruz. Senetleri içeren Yönetmeliğin iptali konusuyla olan davayı birçok arkadaşımız açabilir ve sonuç yine aynı olacaktır yani her şartta dava sonucu herkesi ilgilendirecek herkesi etkileyecektir. Yani Danıştay bu Yönetmeliği iptal ettiğinde benim için iptal etmiş olmayacak Yönetmelik iptal olunca Herkes için iptal olmuş olacak. Burada davayı herhangi birisi de açabilir bu çok önemli değil. Ancak ben buna karar verdim ve herkesi ilgilendiği için böyle bir paylaşımı uygun gördüm. Bununla birlikte 2547 sayılı kanunun 35. maddesinde sadece mecburi hizmetten bahseder ve orada senetten bahsetmez. Kanun Yönetmelikten önce gelir. Kanunda senet yer almıyor ancak YÖK'ün kendi Yönetmeliğinde senet yer alıyor. Amacımız senetin yer aldığı yönetmeliği iptal etmek. Dava açmak için 2 ay daha süremiz var ne kadar erken toplarsak parayı o kadar çabuk açarız. Saygılar..
  Emir hocam

  söz konusu işleme dair mevcut başlığımız yetersiz sanırım..

  acaba diyorum ki bu konuda yeni bir başlık mı açsak... bu konuda öncülğk edebilecek en ideal isimler olarak nazmi hoca ve senin başını çektiğin yepyeni bir başlık... "35. madde senetlerine yönelik yönetmeliğin iptali davası açıyoruz" gibilerinden...

  belki daha çok ses getirir ^.^
  _EMİR_ bunu beğendi.
  h'aykırı'yorum

 7. #127
  Yardımcı Doçent Doktor
  Üyelik Tarihi
  11-2011
  Mesaj
  1.409
  Alıntı cengah Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  Hocam buna ne kadar para lazım. Ben de Öyp liyim ve destek vermek isterim.

  - - - Güncellendi - - -

  Bir de neden 2 ay süremiz var?
  Hocam ilginiz için teşekkür ederim. Kişi başı 100 tl topluyoruz toplamda 50 kişi olunca bitecek. İsterseniz sizi de listeye ekleyebilirim.

  - - - Güncellendi - - -

  Alıntı sfagnum Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  Emir hocam

  söz konusu işleme dair mevcut başlığımız yetersiz sanırım..

  acaba diyorum ki bu konuda yeni bir başlık mı açsak... bu konuda öncülğk edebilecek en ideal isimler olarak nazmi hoca ve senin başını çektiğin yepyeni bir başlık... "35. madde senetlerine yönelik yönetmeliğin iptali davası açıyoruz" gibilerinden...

  belki daha çok ses getirir ^.^
  Hocam bir sorayım Nazmi Hocama eğer kendisi de uygun bulursa neden olmasın. Şimdilik böyle iyi ama yeni bir başlık da açabiliriz tabii.

 8. #128
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  02-2015
  Mesaj
  1
  Arkadaslar merhabalar,

  Ben 1416 sayili kanun ile doktorasini yurtdisinda tamamlamis bursiyerlerden bir tanesiyim. Iki ay kadar once geri dondum ve Adina gonderildigim universiteden gorev talebinde bulundum. Fakat Adina gonderildigim universitede benim ihtisas aldigim bolum (Kimya Egitimi) olmadigindan beni universitenin Saglik meslek yuksek okuluna atadilar. Benim bu alanda hicbir bilgi ve uzmanligim bulunmamasina ragmen benden bu alanda derslere girmem ve calisma yapmam bekleniyor. Ben bu durumu mahkemeye tasimaya hazirlaniyorum. Internette daha once benim durumum da bulunan arkadaslarim olup olmadigini arastirirken bu grubu kesfettim ve sizin ile bu konu hakkinda istisare halinde olmanin yararli olacagini dusundum. Acaba benim durumum hakkinda bilgi sahibi olan uye arkadaslarimiz var mi bu grupta? Eger var ise onlarin da tecrubelerini dinlemek isterim. Simdiden cok tesekkur ederim. Iyi calismalar..

 9. #129
  Yardımcı Doçent Doktor
  Üyelik Tarihi
  11-2011
  Mesaj
  1.409
  Alıntı SuleymanPalit Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  Arkadaslar merhabalar,

  Ben 1416 sayili kanun ile doktorasini yurtdisinda tamamlamis bursiyerlerden bir tanesiyim. Iki ay kadar once geri dondum ve Adina gonderildigim universiteden gorev talebinde bulundum. Fakat Adina gonderildigim universitede benim ihtisas aldigim bolum (Kimya Egitimi) olmadigindan beni universitenin Saglik meslek yuksek okuluna atadilar. Benim bu alanda hicbir bilgi ve uzmanligim bulunmamasina ragmen benden bu alanda derslere girmem ve calisma yapmam bekleniyor. Ben bu durumu mahkemeye tasimaya hazirlaniyorum. Internette daha once benim durumum da bulunan arkadaslarim olup olmadigini arastirirken bu grubu kesfettim ve sizin ile bu konu hakkinda istisare halinde olmanin yararli olacagini dusundum. Acaba benim durumum hakkinda bilgi sahibi olan uye arkadaslarimiz var mi bu grupta? Eger var ise onlarin da tecrubelerini dinlemek isterim. Simdiden cok tesekkur ederim. Iyi calismalar..
  Hocam sizin durumunuz biraz daha farklı ama isterseniz sizin dava açabilmeniz için yönlendirebilirim. Bizim açacağımız dava biraz daha farklı ama sonuç almanız mümkün hocam.

 10. #130
  Yüksek Lisans
  Üyelik Tarihi
  09-2014
  Mesaj
  74
  Ekleyin hocam. Sayı toplansın yeter ki, parayı hesabınız da bilin. Bu senet ve kişileri altında bıraktığı psikolojik durum insanı intahara götürecek düzeylerde olabilir. Çoğu kişi daha önceki arkadaşlarımın da bahsettiği gibi psikolog luk.

  Alıntı _EMİR_ Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  Hocam ilginiz için teşekkür ederim. Kişi başı 100 tl topluyoruz toplamda 50 kişi olunca bitecek. İsterseniz sizi de listeye ekleyebilirim.

  - - - Güncellendi - - -  Hocam bir sorayım Nazmi Hocama eğer kendisi de uygun bulursa neden olmasın. Şimdilik böyle iyi ama yeni bir başlık da açabiliriz tabii.
  - - - Güncellendi - - -

  Aslında hocam bu konuda ÖGEDER'den de destek alabiliriz. Onlarla da bir görüşmek de fayda var derim. Bu konuda bize destek de çıkacaklardır.
  _EMİR_ bunu beğendi.

Hızlı Cevap Hızlı Cevap

Lütfen Resimdeki Karakterlerin Aynısını Sırayla Kutunun İçine Yazınız.

Benzer Konular

 1. 35.Madde İptali ve Geri Dönme
  ÖYP Hakkında Genel Bilgiler forum içinde, yazan celik58
  Cevap: 52
  Son Mesaj: 14-05-2018, 21:08
 2. 35. Madde ile atanmada imzalanan Taahhüt ve Kefalet Senedinin İptali
  ÖYP Hakkındaki Sorularınız forum içinde, yazan Osman32
  Cevap: 8
  Son Mesaj: 25-04-2018, 02:38
 3. ÖYP 35. Madde ve 39. Madde Dilekçe Örnekleri
  ÖYP Yönetmelikleri forum içinde, yazan Nazmi
  Cevap: 311
  Son Mesaj: 24-04-2016, 10:20
 4. 35. Madde İle Görevlendirme Talebi İle İlgili Emsal Dava
  ÖYP Lisansüstü Eğitim Üniversiteleri forum içinde, yazan erenyl
  Cevap: 5
  Son Mesaj: 24-09-2013, 18:21
 5. SBS’nin İptali İçin Dava Açıldı
  Genel Güncel Olaylar forum içinde, yazan aDNA
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 17-07-2013, 10:46

Bu Konu için Etiketler

Mesaj Yetkileriniz

 • Yeni konu açmaya yetkiniz yok
 • Cevap yazmaya yetkiniz var
 • Eklenti yüklemeye yetkiniz yok
 • Mesajınızı düzeltmeye yetkiniz yok
 •  
Yukarı Git